Zasmakuj w bibliotece

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek! Dziś również
rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w
bibliotece”.

Co prawda w wersji online, ale kreatywnie. Zachęcam do
sprawdzenia, co w menu! Na przystawkę polecam konkursy, które można
znaleźć na tablicy biblioteki
https://pl.padlet.com/martakaliszuk0/zj6vqv1iid36.
Codziennie znajdziecie dwa nowe zadania, a dla najaktywniejszych „czytelników” będą czekać nagrody.
Wiem też, że w naszej szkole nie brakuje smakoszy dobrych książek-
czytają oni dużo i w zadziwiający sposób (patrz – galeria zdjęć).

Pamiętajcie, czytanie to ważny składnik codziennej diety!
Uczniom, ale także Rodzicom życzę „smacznych” książek

Marta Kaliszuk – nauczyciel bibliotekarz

A dla wszystkich stęsknionych za szkołą i biblioteką – krótki filmik.

Żołnierze Wyklęci. Żołnierze NiezłomniPamiętamy!

Od 2011 roku, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, to nazwa niepodległościowego podziemia działającego przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uczniowie klas V – VII naszej szkoły również upamiętnili to święto. Wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym i w szkolnej prezentacji multimedialnej „Żołnierze Wyklęci”, sprawdzili swoja wiedzę w bibliotecznym quizie multimedialnym oraz zapoznali się z wystawą, podczas której poznali sylwetki Niezłomnych, m.in.: Witolda Pileckiego ps. „Witold”, gen. Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. W pisemnym konkursie historycznym „ Żołnierze Wyklęci. Żołnierze Niezłomni” I miejsce zajął Maksymilian Bodzioch, kl. VI c, II miejsce – Kamil Kaliszuk, kl. VIII b, III miejsce – Paulina Klaszka, kl. VI a. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy!

aut. M. Kaliszuk

Książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są już w bibliotece!

17.10.2019 r. dotarły do naszej szkoły niecierpliwie oczekiwane nowości wydawnicze w ilości prawie 900 egzemplarzy, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupu można było dokonać dzięki temu, iż nasza szkoła zgłosiła swój udział w programie rządowym, skąd otrzymała 12 tysięcy złotych oraz 3 tysiące złotych od organu prowadzącego szkołę. Wiele pozycji zakupionych do biblioteki pochodzi z wyboru samych uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Miło jest patrzeć na radość, jaka panuje wśród uczniów na widok tych nowości. Niektórzy już rezerwują sobie książki, które jako pierwsze przeczytają. Mam nadzieję, że zapał ten nie opuści moich Czytelników do końca roku szkolnego. Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ książki muszą przejść cały proces przygotowania zanim trafią na półki. Za około tydzień będzie już można wypożyczyć pierwsze pachnące nowością książki.
Warto pamiętać, że czytanie aktualizuje oprogramowanie w mózgu! Więc przyjdź do biblioteki, wypożycz i czytaj!

aut.M.Kaliszuk

Noc Bibliotek już za nami

Biblioteka szkolna już po raz trzeci włączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku znaleźliśmy się w gronie aż 1760 bibliotek.
W piątek 4 października na uczestników Nocy (która w tym roku upływała pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”) czekało jak zawsze wiele atrakcji. Nauczycielki – p. Iwona Będkowska i p. Marta Kaliszuk – przygotowały dla uczniów językowo-matematyczne podchody, które zawsze sprawiają uczniom wielką frajdę, była projekcja filmu Ptyś i Bill, wspólne przygotowanie kolacji, zabawa w chowanego z latarkami,  nocne pieczenie ciast. Koło godziny 3. nauczycielom brakło energii i uczniowie musieli iść spać, co okazało się dla nich najtrudniejszym zadaniem Nocy Bibliotek. Rano, po śniadanku, zmęczeni, ale w dobrych humorach rozeszliśmy się do domów, by zregenerować siły po pełnej wrażeń nocy. A w czerwcu zapraszamy na kolejne nocne harce z książką w tle.

Oglądaj zdjęcia z wydarzenia

Biblioteka 2019/20

Przypominamy zadania biblioteki szkolnej opublikowane przed dwoma laty, które trudno dostrzec wśród nagromadzonych wpisów.

Zadania biblioteki szkolnej
1. Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Zadania biblioteki:
1) wprowadza uczniów w świat literatury, ugruntowuje ich zainteresowania czytelnicze oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze, potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,
2) rozbudza u uczniów zamiłowanie do czytania oraz sprzyja ich czytelniczej aktywności,
3) kształtuje postawę dojrzałego, odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim,
4) zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych w postaci kształcenia i wychowania,
5) współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.
5. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki uwzględniający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po jej zakończeniu.
6. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów bibliotecznych mające postać papierową lub zapewnianie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz innych materiałów bibliotecznych,
2) przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępnianie oraz udostępnianie innych materiałów bibliotecznych,
3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez bibliotekę,
7) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej w postaci skontrum.

jak nie czytam, jak czytam – bijemy rekord

Promowanie czytania i książek, inicjowanie mody na czytanie – to cel ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam, której organizatorem była redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Uczniowie naszej szkoły chętnie przyłączyli się do tego przedsięwzięcia. Zachęceni przez wychowawców i nauczycieli, wyposażeni przez rodziców w odpowiedni sprzęt – czyli książki i kocyki – bili rekord w czytaniu. O tym, czy ubiegłoroczny rekord został pobity, dowiemy się na początku wakacji. Dziękując za zaangażowanie, zachęcamy do czytania nie tylko od święta, ale na co dzień. Bez rekordów, dla przyjemności – książki też smakują wyśmienicie.

a tu taka sobie galeria

Noc w bibliotece

Noc w bibliotece staje się w naszej szkole tradycją. Uczniowie pod opieką p. Iwony Będkowskiej i p. Marty Kaliszuk spędzili wieczór, noc i poranek w szkole w bardzo nietypowy sposób: podczas podchodów szukali skarbów, tworzyli plakaty zachęcające do czytania, piekli ciasta, oglądali filmy, jedli śniadanie na trawie. Mimo,że nikt się nie wyspał – noc można zaliczyć do udanych. To już kolejne takie przedsięwzięcie w naszej bibliotece, a już na początku października zapraszamy na kolejne nocne przygody z książkami w tle.

Jeśli chcesz zobaczyć co dzieje się w bibliotece nocą, kliknij w miniaturkę


Zaproponuj książkę do zakupu!

Nasza szkoła „33”

otrzymała dotację na zakup książek do naszej biblioteki z  Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony w imieniu naszej szkoły przez p. Martę Kaliszuk przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 15.000 zł w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i  wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
 3. zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,

W celu umożliwienia naszym Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji Zaproponuj książkę do zakupu! 

zawierający tylko 3 proste polecenia:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki z powiększoną czcionką; 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z  warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Słodziaki zachęcają do czytania! Mamy wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim!

W wrześniu nasza szkoła zgłosiła swój udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Szkolne przygody Słodziaków”. Uczniowi mieli za zadanie namalować lub opisać nowe przygody Słodziaków. Do biblioteki wpłynęło 12 prac, z czego 10 otrzymało wyróżnienia. Prace można oglądać na stronie organizatora akcji: https://szkolneprzygodyslodziakow.pl. Wszystkie klasy młodsze zostały zaproszone do biblioteki, gdzie podczas Dnia Głośnego Czytania otrzymały albumy do zbierania naklejek. I tu zaczęło się wielkie czytanie.

Prawie 60 dzieci z klas I-III oddało wypełnione po brzegi słodziakowymi naklejkami albumy. Niestety – słodziaków było tylko 6, z czego jeden otrzymała uczennica klasy 1b- Wiktoria Wilk za  zwycięstwo w Szkolnym Konkursie Plastycznym. Losowanie Słodziaków odbyło się 30 listopada, a poprzedzone zostało wręczeniem przez panią dyrektor Beatę Zemłę i panią wicedyrektor Olgę Kozłowską-Żołędziewską wyróżnień w w/w  konkursie ogólnopolskim. Dziesięcioro uczniów potrzymało poduszki Rysia ufundowane przez organizatora akcji Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna. Gratuluję nagrodzonym uczniom oraz szczęśliwcom, którzy wylosowali Słodziaki. Dziękuję za włączenie się w akcję słodziakowego czytania Dzieciom, Rodzicom i Wychowawcom. Autorce zdjęć- pani Kindze Skrzypczak -również bardzo dziękuję.

Marta Kaliszuk-nauczyciel bibliotekarz

 

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków – konkurs

Zapraszam wszystkich uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym z Gangiem Słodziaków

Celem konkursu pt. Szkolne Przygody Gangu Słodziaków jest budowanie nawyku codziennego czytania. Czytanie pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzyma album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10 min) czytania otrzyma od wychowawcy naklejkę ze Słodziakiem.

Systematyczne kolekcjonowanie naklejek za codzienne czytanie jest przepustką do wzięcia udziału w konkursie.
A konkurs polegał będzie na napisaniu lub narysowaniu własnej historii o dalszych przygodach Gangu Słodziaków i przedstawienie jej w zależności od poziomu:

Klasy I- rysują swoje historie, w których bohaterami są Słodziaki

Klasy II – tworzą komiks, gdzie bohaterami są Słodziaki

Klasy III – piszą krótkie historie i je ilustrują.

Każdy uczeń przygotowuje swoją pracę na jednej kartce A4. Prace można przynosić do biblioteki szkolnej do 22 października.

Nagrody w konkursie na szczeblu szkolnym to maskotki Słodziaków i książki Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków, natomiast na szczeblu ogólnopolskim to dofinansowanie księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3000zł oraz nagrody dla ucznia i jego zespołu klasowego.

Spotkanie autorskie

Kolejne ciekawe spotkanie autorskie miało miejsce 27.09.2018r. Tym razem uczniowie klasy 7b mieli okazję poznać autorkę poczytnych książek młodzieżowych – p. Ewę Nowak. Podczas spotkania pisarka przytoczyła wiele historii ze swojego dzieciństwa, mówiła o znaczących dla niej wydarzeniach, które wpłynęły na jej zainteresowanie książkami. Uczniowie usłyszeli o pierwowzorach postaci literackich, a także osobach, którym p. Nowak zawdzięcza rozwój i literacki sukces.

Warsztaty ilustratorskie

21.09 w ramach Festiwalu Bajki uczniowie klasy 5c uczestniczyli w warsztatach ilustrowania książek dla dzieci. Zajęcia odbyły się w Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warsztaty prowadziła pani Natalia Talarek – Oswald. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, jak ważne są ilustracje w książkach, jaką spełniają rolę i jak niełatwą rzeczą jest oddać treść książki odpowiednim rysunkiem. Następnie uczestnicy wykonali ilustrację do fragmentu książki Zofii Beszczyńskiej Jajko księżyca.
Okazało się, że nasi uczniowie są bardzo uzdolnieni. Ilustracje w ich wykonaniu były niesamowite.

Festiwal bajki

21.09 w ramach Festiwalu Bajki uczniowie klasy 5c uczestniczyli w warsztatach ilustrowania książek dla dzieci. Zajęcia odbyły się w Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warsztaty prowadziła pani Natalia Talarek – Oswald. Na zajęciach dzieci dowiedziały się, jak ważne są ilustracje w książkach, jaką spełniają rolę i jak niełatwą rzeczą jest oddać treść książki odpowiednim rysunkiem. Następnie uczestnicy wykonali ilustrację do fragmentu książki Zofii Beszczyńskiej Jajko księżyca.
Okazało się, że nasi uczniowie są bardzo uzdolnieni. Ilustracje w ich wykonaniu były niesamowite.

Spotkanie z autorką i ilustratorką

Uczniowie klasy 5a wzięli udział w spotkaniu z ilustratorką i autorką książek – p. Elizą Piotrowską. Spotkanie miało miejsce 21 września w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Pani Piotrowska jest autorką serii dowcipnych książek pt. Ciocia Jadzia, które również zilustrowała, i których fragmenty przeczytała uczniom. Podczas zajęć autorka opowiadała o dwóch krajach: Włoszech – w których mieszkała oraz o Brazylii, gdzie mieszka obecnie. Na podstawie informacji o w/w krajach dzieci wykonywały projekt kartki pocztowej.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały historii związanych ze zwyczajami, zabytkami i różnymi ciekawostkami kulinarnymi Włoch i Brazylii. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć książki pisarki oraz uzyskać autografy.

Biblioteka 2017/18

Kobiety w historii
Dnia 18.06 w Filii nr 9 Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z p. Anną Dziewit-Meller, autorką książek „Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Historia w spódnicy” oraz „Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Podróże w spódnicy”. W spotkaniu brali udział uczniowie z klas 4a, 5a, 5b i 6b. Pani Anna niezwykle ciekawie opowiadała o bohaterkach swoich książek – pisarkach, malarce, podróżniczkach, władczyniach, a także o noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Przypomniała o ich dokonaniach, interesującym życiu i wkładzie w historię. Pisarka szybko nawiązała kontakt z uczniami, a na koniec spotkania została zasypana gradem pytań. Dziękujemy za miłe spotkanie! I oczywiście zachęcamy do lektury.
Continue reading „Biblioteka 2017/18”

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top