Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek w Polsce. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2022 r. odbyły się kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów w ramach wszystkich czterech Priorytetów.

W ramach Priorytetu 3 nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych, z czego 3 tys . zostało dofinansowane z budżetu miasta Częstochowy. Przyznane dofinansowanie biblioteka szkolna przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, lektur, wsparcie działań promujących czytelnictwo (w tym: zakup nagród książkowych dla dzieci biorących udział w akcjach czytelniczych, organizację wystaw, konkursów itp.) oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki – sof dla uczniów. Nie możemy się już doczekać, kiedy uczniowie na nowych sofach będą pochłaniać nowości czytelnicze.

Skip to content