Konkurs na komiks pt. Bezpieczny internet-działajmy razem!

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie na komiks pt. Bezpieczny internet – działajmy razem!,organizowanym w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 5 lutego.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem  konkursu jest zachęcanie uczniów do pracy twórczej, zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem komiksu oraz dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich umiejętności literackich i plastycznych.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie opracowanie i wykonanie komiksu dotyczącego promowania zasad bezpiecznego zachowania w Internecie i przeciwdziałania cyberprzemocy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia do konkursu pliki do pobrania

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo.
Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. W poprzedniej edycji konkurs był umieszczony w tym wykazie. Tegoroczny będzie ogłoszony przez kuratorium w lutym.

Przesłuchania odbędą się 27 i 28 lutego 2019 r. w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater  w Częstochowie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 4 marca 2019 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie o godz. 11.00.

Regulamin konkursu plik do pobrania

Klasówka powstańcza

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji klasówki powstańczej, zaplanowanej na  20 marca 2019 roku, w 98. rocznicę plebiscytu na Górnym  Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn  wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku,  III Powstania Śląskiego.

Tegorocznym motywem przewodnim, w roku ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Powstań Śląskich, jest ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i  III Powstania  Śląskiego, wszystkim podległym typom szkół. 

W załączeniu regulamin konkursu
pliki do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top