Konkurs Stop smog!


Nagrodą główną dla szkoły jest stół do tenisa stołowego, wygrywa szkoła, która przekaże największą ilość prac. Stół zostanie wręczony 27.04.2019r. podczas finału Eko Akcji.

oraz dla dzieci:
I miejsce- deskorolka elektryczna DGM 6,5
II miejsce – wrotki Razor Jetts
III miejsce – deskorolka plastikowa typu Fiszka

Przeczytaj koniecznie regulamin konkursu!
pliki do pobrania

Konkurs ósmoklasisty online

Konkurs ósmoklasisty jest skierowany do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Swoim zakresem obejmuję rekomendowane zagadnienia i wymagania dla wybranego przedmiotu. Zadania konkursowe są przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, autorów zadań dla CKE oraz czynnych egzaminatorów OKE. Wyniki konkursu mogą posłużyć dodatkowym nieformalnym sprawdzianem przed egzaminem ósmoklasisty.
Konkurs jest realizowany w ramach Inicjatywy Otwarta Przestrzeń Edukacyjna i jest skierowany do uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, każdy może jeszcze raz sprawdzić się przed egzaminem ósmoklasisty. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dla aktywnych online – e-sprawdzian plus.

Więcej o realizowanych konkursach na: https://konkurs.xyz
Więcej o Fundacji oraz Inicjatywie na: https://aktywnionline.pl

Olimpiada z języka angielskiego Olimpus

W dniu 20.03.2019 odbyła się olimpiada z języka angielskiego, w której wzięło 20 uczniów z klas 4, 5, 7 i 8 pod kierunkiem p. Grażyny Markowskiej. Olimpiada to test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Każdy z uczestników niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
    Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
    Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
    Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
    Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczestników.

aut. Grażyna Markowska

Śląska Olimpiada Wiedzy o Motoryzacji

Olimpiada jest konkursem dla uczniów gimnazjów i klas 7- 8 szkół podstawowych. Tegoroczna edycja konkursu uzyskała oficjalny patronat Śląskiego Kuratora Oświaty, a laureaci konkursu ubiegać się mogą o dodatkowe punkty przy rekrutacji do wybranych szkół średnich.  Termin zgłoszeń do I etapu mija 29 marca.
zaproszenie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top