Sprzątanie Świata z Fundacją Nasza Ziemia

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli -p. Magdaleny Ślęzak oraz p. Katarzyny Sekundy-Majchrzak nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji sprzątania świata pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wierzymy, że dzięki takim akcjom naszym uczniom troska o środowisko naturalne i czystość planety zawsze będzie bliska.

Przyjazne decyzje

Uczestnicy programu „Be Eco-Friendly and Go Green” uczą się podejmować przyjazne dla środowiska decyzje. Na ostatnich zajęciach wypełniali karty pracy pt. „Co mogę zrobić dla rzek i przyrody”. Uczniowie obchodzili Światowy Dzień Rzek , który ma na celu zwiększać świadomość potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych. Pamiętajmy, że czysta rzeka to lepsza jakość życia nas samych .

Ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green

W ramach realizacji projektu Erasmus+  Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje koordynator projektu p. Grażyna Markowska Gonzalez opracowała ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green w celu  podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej , a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

https://anyflip.com/uzspp/weci

Erasmus+ , akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

W ramach realizacji projektu Erasmus+ , akcja K1 pt ” Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Dyrektor Szkoły Pani Beata Zemła wraz z koordynatorem projektu p. Grażyną Markowską Gonzalez przygotowały działania rozpowszechniające realizowany projekt. W holu szkoły znajduje się kącik Erasmus+ wraz z informacjami o realizowanym projekcie. Główne cele projektu to  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko.

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” to projekt ekologiczny ,głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Grażyna Markowska-Gonzalez.

W miesiącach kwietniu 2023 i czerwcu 2023 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych, przez centrum szkoleniowe w Turcji. Nauczyciele zdobytą wiedzę wdrażają systematycznie na zajęciach edukacyjnych. Została wybrana grupa nauczycieli, którzy przygotują innowację pedagogiczną. Nauczyciele naszej szkoły chętnie angażują się w udział w szkoleniach , które współfinansowane są przez Komisję Europejską.

Podejmowane kroki i działania służą rozwojowi i doskonaleniu kadry nauczycielskiej, aby uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne i wdrażać innowacyjne metody nauczania.

Nauczyciele wypowiadają się bardzo pozytywnie o odbytych szkoleniach i deklarują chęć udziału w przyszłych projektach europejskich.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu kadry nauczycielskiej w Turcji w ramach realizacji europejskiego projektu Erasmus + K1, pt: „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje.” Zdobytą wiedzą dzielą się na lekcjach. W poniedziałek odbyły się zajęcia edukacyjne dla klasy VII dotyczące zmian w klimacie, odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia prądu, wody, paliw naturalnych czy segregowania śmieci. Prelekcja dotyczyła również wyrabiania pozytywnych ekologicznych nawyków, które warto podejmować każdego dnia. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i ćwiczenia związane z ochroną środowiska i byciem „eko.” Od września wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna w klasach IV – VIII mająca na celu kształcenie pozytywnych postaw proekologicznych „Climate change sustainable development.”

Nasi nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę

Pierwsza tura nauczycieli naszej szkoły brała udział w szkoleniu, które miało miejsce w słonecznej w Turcji. Szkolenie pt. Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje odbyło się w ramach realizacji projektu Erasmus+ K1 nauczyciele. Zdobyta wiedza zostanie wdrożona w praktyce przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content