Obchody Dnia Ziemi
|

Obchody Dnia Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia w naszej szkole odbyło się wiele konkursów oraz turniejów:klasy I-III brały udział w konkursie plastycznym pt. „Przyjaciele Ziemi”, uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w konkursie wiedzy ekologicznej, a w turnieju sportowym gry w ringo rywalizowały drużyny z klas III-VIII. Dodatkowo odbył się konkurs mody ekologicznej pt. „Żywioły Ziemi”….

Realizacja działań innowacyjnych w ramach Erasmus + K1
||

Realizacja działań innowacyjnych w ramach Erasmus + K1

22 marca to Światowy Dzień Wody. W tym dniu nasi uczniowie obejrzeli film o wodzie pt. „Bez wody nie ma życia” i przypomnieli sobie jak ważna jest dla nas woda. Nieprzypadkowo mówi się, że woda jest źródłem życia. O ile bez jedzenia można przeżyć około miesiąca, bez wody człowiek nie wytrzyma dłużej niż kilka dni….

Realizacja zadań innowacyjnych w ramach projektu europejskiego Erasmus + K1
|

Realizacja zadań innowacyjnych w ramach projektu europejskiego Erasmus + K1

18 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Recyklingu. W ramach programu „ Be Eco-Friendly and Go Green”, uczniowie dowiedzieli się czym są odpady, co to jest recykling, jak ważny jest dla środowiska i wszystkich organizmów żywych oraz co możemy poddać recyklingowi. Wszyscy zapamiętaliśmy, że aby zmniejszyć produkcję odpadów, wystarczą 3 podstawowe zasady: Reduce-unikaj kupowania…

Sprzątanie Świata z Fundacją Nasza Ziemia
|

Sprzątanie Świata z Fundacją Nasza Ziemia

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli -p. Magdaleny Ślęzak oraz p. Katarzyny Sekundy-Majchrzak nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji sprzątania świata pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wierzymy, że dzięki takim akcjom naszym uczniom troska o środowisko naturalne i czystość planety zawsze będzie bliska.

Przyjazne decyzje

Przyjazne decyzje

Uczestnicy programu „Be Eco-Friendly and Go Green” uczą się podejmować przyjazne dla środowiska decyzje. Na ostatnich zajęciach wypełniali karty pracy pt. „Co mogę zrobić dla rzek i przyrody”. Uczniowie obchodzili Światowy Dzień Rzek , który ma na celu zwiększać świadomość potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych. Pamiętajmy, że czysta rzeka to lepsza jakość życia nas samych…

Be Eco!

Be Eco!

W ramach programu „Be Eco-Friendly and Go Green” odbyła się lekcja biologii w terenie. Uczniowie z klasy 5a pod opieką p. Magdaleny Ślęzak i p. Katarzyny Sekundy-Majchrzak wybrali się na akcję Sprzątanie świata 2023 – 30. Akcja Sprzątanie świata – Polska! Wyposażeni w worki i rękawiczki ochronne posprzątali teren wokół naszej szkoły. aut. M. Ślęzak

Program własny – efekt mobilności nauczycieli
|

Program własny – efekt mobilności nauczycieli

W ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ Akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Pani Magdalena Ślęzak i Pani Katarzyna Sekunda-Majchrzak opracowały program własny pt. „Be Eco-Frendly and Go Green”, który jest realizowany od września 2023 w klasach 4-8.

Ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green
|

Ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green

W ramach realizacji projektu Erasmus+  Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje koordynator projektu p. Grażyna Markowska Gonzalez opracowała ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green w celu  podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej , a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu. https://anyflip.com/uzspp/weci

Erasmus+ , akcja K1  „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”
|

Erasmus+ , akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

W ramach realizacji projektu Erasmus+ , akcja K1 pt ” Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Dyrektor Szkoły Pani Beata Zemła wraz z koordynatorem projektu p. Grażyną Markowską Gonzalez przygotowały działania rozpowszechniające realizowany projekt. W holu szkoły znajduje się kącik Erasmus+ wraz z informacjami o realizowanym projekcie. Główne cele projektu to  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.tworzenie nowych,…

|

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” to projekt ekologiczny ,głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Grażyna Markowska-Gonzalez. W miesiącach kwietniu 2023 i czerwcu 2023 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych, przez centrum szkoleniowe w Turcji….

Nasi nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę
||

Nasi nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę

Pierwsza tura nauczycieli naszej szkoły brała udział w szkoleniu, które miało miejsce w słonecznej w Turcji. Szkolenie pt. Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje odbyło się w ramach realizacji projektu Erasmus+ K1 nauczyciele. Zdobyta wiedza zostanie wdrożona w praktyce przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych. aut. K. Sekunda-Majchrzak