Innowacja pedagogiczna – efekt mobilności nauczycieli

W ramach realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ Akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Pani Magdalena Ślęzak i Pani Katarzyna Sekunda-Majchrzak opracowały program własny pt. „Be Eco-Frendly and Go Green”, który jest realizowany od września 2023 w klasach 4-8.

Ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green

W ramach realizacji projektu Erasmus+  Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje koordynator projektu p. Grażyna Markowska Gonzalez opracowała ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green w celu  podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej , a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

https://anyflip.com/uzspp/weci

Erasmus+ , akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

W ramach realizacji projektu Erasmus+ , akcja K1 pt ” Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Dyrektor Szkoły Pani Beata Zemła wraz z koordynatorem projektu p. Grażyną Markowską Gonzalez przygotowały działania rozpowszechniające realizowany projekt. W holu szkoły znajduje się kącik Erasmus+ wraz z informacjami o realizowanym projekcie. Główne cele projektu to  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko.

Innowacja pedagogiczna – efekt mobilności nauczycieli

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja K1 szkolenie kadry nauczycielskiej, po odbytych szkoleniach w Turcji została opracowana innowacja pedagogiczna.
Założenia programu „Web 2.0 Tools” mają na celu nauczyć uczniów rozpoznawania swoich mocnych stron, by je dalej rozwijać, zdobyć niezbędne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej umiejętności, takie jak: wytyczanie i realizacja celów, planowanie przedsięwzięć, autoprezentacja, wykorzystanie technik komputerowych do prezentacji, odporność na porażkę.

Program-wlasny-Web-2.0-Tools

PDF Embedder requires a url attribute

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” to projekt ekologiczny ,głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Grażyna Markowska-Gonzalez.

W miesiącach kwietniu 2023 i czerwcu 2023 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych, przez centrum szkoleniowe w Turcji. Nauczyciele zdobytą wiedzę wdrażają systematycznie na zajęciach edukacyjnych. Została wybrana grupa nauczycieli, którzy przygotują innowację pedagogiczną. Nauczyciele naszej szkoły chętnie angażują się w udział w szkoleniach , które współfinansowane są przez Komisję Europejską.

Podejmowane kroki i działania służą rozwojowi i doskonaleniu kadry nauczycielskiej, aby uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne i wdrażać innowacyjne metody nauczania.

Nauczyciele wypowiadają się bardzo pozytywnie o odbytych szkoleniach i deklarują chęć udziału w przyszłych projektach europejskich.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu kadry nauczycielskiej w Turcji w ramach realizacji europejskiego projektu Erasmus + K1, pt: „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje.” Zdobytą wiedzą dzielą się na lekcjach. W poniedziałek odbyły się zajęcia edukacyjne dla klasy VII dotyczące zmian w klimacie, odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia prądu, wody, paliw naturalnych czy segregowania śmieci. Prelekcja dotyczyła również wyrabiania pozytywnych ekologicznych nawyków, które warto podejmować każdego dnia. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i ćwiczenia związane z ochroną środowiska i byciem „eko.” Od września wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna w klasach IV – VIII mająca na celu kształcenie pozytywnych postaw proekologicznych „Climate change sustainable development.”

Projekty europejskie organizowane w naszej w szkole

Nasza szkoła realizuje projekty europejskie K1- szkolenie kadry nauczycielskiej, której koordynatorem jest Grażyna Markowska-Gonzalez.

Projekt Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania .

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych.

Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu wdrażają wiedzę na zajęciach z dziećmi. Pani Marzena Łopacińska we współpracy z p. Anetą Kluźniak- Buchaniec opracowały innowację pedagogiczną opracowaną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych aplikacji na zajęciach edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w projekcie europejskim nauczyciele nie tylko zdobyli specjalistyczną wiedzę, ale również mieli okazję poznać kulturę i tradycję Turcji. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i wdrożenie narzędzi Web 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Zajęcia w ramach Programu Erasmus+

W dniu 15 czerwca 2023r. uczniowie klas: 1a,2a i 3a zapoznali się z programem wordwall.net, w ramach Projektu Erasmus+. Program ten pozwala uczniom w łatwy sposób utrwalać, powtarzać wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Dzieci poznały między innymi koło fortuny, interaktywne logogryfy i krzyżówki.

aut.M.Łopacińska

Nasi nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę

Pierwsza tura nauczycieli naszej szkoły brała udział w szkoleniu, które miało miejsce w słonecznej w Turcji. Szkolenie pt. Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje odbyło się w ramach realizacji projektu Erasmus+ K1 nauczyciele. Zdobyta wiedza zostanie wdrożona w praktyce przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Ciekawe zajęcia komputerowe

W piątek, 17 marca br. uczniowie klas:1a,2a,3a realizowali Program Web 2.0 Tools autorstwa p. Anety Kuźniak-Buchaniec i p. Marzeny Łopacińskiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach komputerowych, poznając tajniki tworzenia filmu „Avatar”. Samodzielnie stworzyły własną postać, rekwizyty, dobrały tło, kolory i głos. Wszyscy czekają na kolejne zajęcia programu.

aut.M.Łopacińska

Erasmus+ „Web 2.00 tools”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus1.jpg

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu Erasmus+ pt:”Web 2.00 tools”, które odbyło się w Turcji. Nabytą wiedzę nauczyciele wykorzystują na zajęciach edukacyjnych. Opracowana została innowacja pedagogiczna, która umożliwia wdrażanie nowoczesnych interaktywnych metod nauczania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus.jpg

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content