Realizacja działań innowacyjnych w ramach Erasmus + K1

22 marca to Światowy Dzień Wody. W tym dniu nasi uczniowie obejrzeli film o wodzie pt. „Bez wody nie ma życia” i przypomnieli sobie jak ważna jest dla nas woda. Nieprzypadkowo mówi się, że woda jest źródłem życia. O ile bez jedzenia można przeżyć około miesiąca, bez wody człowiek nie wytrzyma dłużej niż kilka dni. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie. Brak wody uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia. Nie można jej niczym zastąpić, jest jedyną taka substancją w swoim rodzaju. Następnie każda klasa przygotowała plakat przedstawiający sposoby oszczędzania wody. Wspólny wysiłek został nagrodzony dyplomami. Wspólnie oszczędzajmy wodę! Dla siebie, dla środowiska i przyszłych pokoleń.

aut. K. Sekunda-Majchrzak , A.Kaczorowska

Realizacja zadań innowacyjnych w ramach projektu europejskiego Erasmus + K1

18 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Recyklingu. W ramach programu „ Be Eco-Friendly and Go Green”, uczniowie dowiedzieli się czym są odpady, co to jest recykling, jak ważny jest dla środowiska i wszystkich organizmów żywych oraz co możemy poddać recyklingowi. Wszyscy zapamiętaliśmy, że aby zmniejszyć produkcję odpadów, wystarczą 3 podstawowe zasady: Reduce-unikaj kupowania zbędnych rzeczy Reuse – używaj ponownie, unikaj opakowań jednorazowych Recycle – utylizuj, segreguj odpady, daj im drugie życie Następnie każda klasa wykonała „Eko-stwora” z odpadów, a wkrótce po tym wręczono Certyfikaty Pomocnika Ziemi – Razem uratujemy naszą planetę!

aut. K. Sekunda-Majchrzak i Agata Kaczorowska

Trwałe i wielopłaszczyznowe oddziaływanie projektu Erasmus+

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na  zajęcia warsztatowe, dzielenia się wiedzą na temat tworzenia, organizacji , wykorzystania naszego Projektu –  Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania . 

Przedstawiliśmy sposób wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz sposób wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych w klasach 1-3, co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych. 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

Dyrektor Szkoły -Beata Zemła

Sprzątanie Świata z Fundacją Nasza Ziemia

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli -p. Magdaleny Ślęzak oraz p. Katarzyny Sekundy-Majchrzak nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji sprzątania świata pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wierzymy, że dzięki takim akcjom naszym uczniom troska o środowisko naturalne i czystość planety zawsze będzie bliska.

Przyjazne decyzje

Uczestnicy programu „Be Eco-Friendly and Go Green” uczą się podejmować przyjazne dla środowiska decyzje. Na ostatnich zajęciach wypełniali karty pracy pt. „Co mogę zrobić dla rzek i przyrody”. Uczniowie obchodzili Światowy Dzień Rzek , który ma na celu zwiększać świadomość potrzeby ochrony światowych zasobów wodnych. Pamiętajmy, że czysta rzeka to lepsza jakość życia nas samych .

Ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green

W ramach realizacji projektu Erasmus+  Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje koordynator projektu p. Grażyna Markowska Gonzalez opracowała ebook pt. Be Eco-Friendly and Go Green w celu  podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej , a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

https://anyflip.com/uzspp/weci

Erasmus+ , akcja K1 „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

W ramach realizacji projektu Erasmus+ , akcja K1 pt ” Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” Dyrektor Szkoły Pani Beata Zemła wraz z koordynatorem projektu p. Grażyną Markowską Gonzalez przygotowały działania rozpowszechniające realizowany projekt. W holu szkoły znajduje się kącik Erasmus+ wraz z informacjami o realizowanym projekcie. Główne cele projektu to  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko.

Innowacja pedagogiczna – efekt mobilności nauczycieli

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja K1 szkolenie kadry nauczycielskiej, po odbytych szkoleniach w Turcji została opracowana innowacja pedagogiczna.
Założenia programu „Web 2.0 Tools” mają na celu nauczyć uczniów rozpoznawania swoich mocnych stron, by je dalej rozwijać, zdobyć niezbędne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej umiejętności, takie jak: wytyczanie i realizacja celów, planowanie przedsięwzięć, autoprezentacja, wykorzystanie technik komputerowych do prezentacji, odporność na porażkę.

Program-wlasny-Web-2.0-Tools

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” to projekt ekologiczny ,głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Grażyna Markowska-Gonzalez.

W miesiącach kwietniu 2023 i czerwcu 2023 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych, przez centrum szkoleniowe w Turcji. Nauczyciele zdobytą wiedzę wdrażają systematycznie na zajęciach edukacyjnych. Została wybrana grupa nauczycieli, którzy przygotują innowację pedagogiczną. Nauczyciele naszej szkoły chętnie angażują się w udział w szkoleniach , które współfinansowane są przez Komisję Europejską.

Podejmowane kroki i działania służą rozwojowi i doskonaleniu kadry nauczycielskiej, aby uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne i wdrażać innowacyjne metody nauczania.

Nauczyciele wypowiadają się bardzo pozytywnie o odbytych szkoleniach i deklarują chęć udziału w przyszłych projektach europejskich.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu kadry nauczycielskiej w Turcji w ramach realizacji europejskiego projektu Erasmus + K1, pt: „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje.” Zdobytą wiedzą dzielą się na lekcjach. W poniedziałek odbyły się zajęcia edukacyjne dla klasy VII dotyczące zmian w klimacie, odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia prądu, wody, paliw naturalnych czy segregowania śmieci. Prelekcja dotyczyła również wyrabiania pozytywnych ekologicznych nawyków, które warto podejmować każdego dnia. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i ćwiczenia związane z ochroną środowiska i byciem „eko.” Od września wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna w klasach IV – VIII mająca na celu kształcenie pozytywnych postaw proekologicznych „Climate change sustainable development.”

Projekty europejskie organizowane w naszej w szkole

Nasza szkoła realizuje projekty europejskie K1- szkolenie kadry nauczycielskiej, której koordynatorem jest Grażyna Markowska-Gonzalez.

Projekt Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania .

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych.

Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu wdrażają wiedzę na zajęciach z dziećmi. Pani Marzena Łopacińska we współpracy z p. Anetą Kluźniak- Buchaniec opracowały innowację pedagogiczną opracowaną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych aplikacji na zajęciach edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w projekcie europejskim nauczyciele nie tylko zdobyli specjalistyczną wiedzę, ale również mieli okazję poznać kulturę i tradycję Turcji. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i wdrożenie narzędzi Web 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Zajęcia w ramach Programu Erasmus+

W dniu 15 czerwca 2023r. uczniowie klas: 1a,2a i 3a zapoznali się z programem wordwall.net, w ramach Projektu Erasmus+. Program ten pozwala uczniom w łatwy sposób utrwalać, powtarzać wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Dzieci poznały między innymi koło fortuny, interaktywne logogryfy i krzyżówki.

aut.M.Łopacińska

Nasi nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę

Pierwsza tura nauczycieli naszej szkoły brała udział w szkoleniu, które miało miejsce w słonecznej w Turcji. Szkolenie pt. Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje odbyło się w ramach realizacji projektu Erasmus+ K1 nauczyciele. Zdobyta wiedza zostanie wdrożona w praktyce przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Ciekawe zajęcia komputerowe

W piątek, 17 marca br. uczniowie klas:1a,2a,3a realizowali Program Web 2.0 Tools autorstwa p. Anety Kuźniak-Buchaniec i p. Marzeny Łopacińskiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach komputerowych, poznając tajniki tworzenia filmu „Avatar”. Samodzielnie stworzyły własną postać, rekwizyty, dobrały tło, kolory i głos. Wszyscy czekają na kolejne zajęcia programu.

aut.M.Łopacińska

Erasmus+ „Web 2.00 tools”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus1.jpg

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu Erasmus+ pt:”Web 2.00 tools”, które odbyło się w Turcji. Nabytą wiedzę nauczyciele wykorzystują na zajęciach edukacyjnych. Opracowana została innowacja pedagogiczna, która umożliwia wdrażanie nowoczesnych interaktywnych metod nauczania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus.jpg

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content