|

Projekty europejskie organizowane w naszej w szkole

Nasza szkoła realizuje projekty europejskie K1- szkolenie kadry nauczycielskiej, której koordynatorem jest Grażyna Markowska-Gonzalez.

Projekt Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania .

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych.

Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu wdrażają wiedzę na zajęciach z dziećmi. Pani Marzena Łopacińska we współpracy z p. Anetą Kluźniak- Buchaniec opracowały innowację pedagogiczną opracowaną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych aplikacji na zajęciach edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w projekcie europejskim nauczyciele nie tylko zdobyli specjalistyczną wiedzę, ale również mieli okazję poznać kulturę i tradycję Turcji. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i wdrożenie narzędzi Web 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

aut. K. Sekunda-Majchrzak