Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje”

Projekt „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje” to projekt ekologiczny ,głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i promowanie odpowiednich postaw w zakresie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Grażyna Markowska-Gonzalez.

W miesiącach kwietniu 2023 i czerwcu 2023 nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych, przez centrum szkoleniowe w Turcji. Nauczyciele zdobytą wiedzę wdrażają systematycznie na zajęciach edukacyjnych. Została wybrana grupa nauczycieli, którzy przygotują innowację pedagogiczną. Nauczyciele naszej szkoły chętnie angażują się w udział w szkoleniach , które współfinansowane są przez Komisję Europejską.

Podejmowane kroki i działania służą rozwojowi i doskonaleniu kadry nauczycielskiej, aby uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne i wdrażać innowacyjne metody nauczania.

Nauczyciele wypowiadają się bardzo pozytywnie o odbytych szkoleniach i deklarują chęć udziału w przyszłych projektach europejskich.

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w szkoleniu kadry nauczycielskiej w Turcji w ramach realizacji europejskiego projektu Erasmus + K1, pt: „Podejmuj przyjazne dla środowiska decyzje.” Zdobytą wiedzą dzielą się na lekcjach. W poniedziałek odbyły się zajęcia edukacyjne dla klasy VII dotyczące zmian w klimacie, odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia prądu, wody, paliw naturalnych czy segregowania śmieci. Prelekcja dotyczyła również wyrabiania pozytywnych ekologicznych nawyków, które warto podejmować każdego dnia. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i ćwiczenia związane z ochroną środowiska i byciem „eko.” Od września wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna w klasach IV – VIII mająca na celu kształcenie pozytywnych postaw proekologicznych „Climate change sustainable development.”

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content