Kadra pedagogiczna 2023/2024

Dyrektor szkołyp. Beata Zemła
Zastępca dyrektora szkoły p. Justyna Bartosik
p. Małgorzata Górska
wychowawczyni klasy 3a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Emilia Ciosek-Szczęsna
wychowawczyni klasy 3b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Marzena Łopacińska
wychowawczyni klasy 1a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Zdzisława Kamińska
wychowawczyni klasy
2a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Aneta Kluźniak Buchaniec
wychowawczyni klasy 2b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Katarzyna Sekunda-Majchrzaknauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Magdalena Iwińskanauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Katarzyna Niedzielskanauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Dominika Szwednauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Małgorzata Mazurnauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Anna Dębskanauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Ewelina Mraznauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Małgorzata Zgadzajskachemia
p. Agnieszka Łabaziewiczlogopeda
p. Iwona Będkowska
wychowawczyni klasy 7a
język polski
p. Ewa Duchnik Dywan
wychowawczyni klasy 4a
język polski
p. Justyna Bartosikjęzyk polski
p. Marcin Kottmatematyka
p. Karolina Mazik- Orlikowska
wychowawczyni klasy 6a
matematyka
p. Marlena Palaczykmatematyka
p. Agnieszka Surlejhistoria
p. Justyna Bartosikwiedza o społeczeństwie
p. Grażyna Markowska
wychowawczyni klasy 5a
język angielski
p. Beata Putowska
wychowawczyni klasy 5b
język angielski
p. Agata Kijak
język angielski
p. Marcin Kottfizyka
p. Magdalena Ślęzak
wychowawczyni klasy 8a
biologia, przyroda
p. Magdalena Matczakmuzyka
p. Agnieszka Klimeckaplastyka
p. Magdalena Kurletojęzyk niemiecki
p. Małgorzata Zagórska
wychowawczyni klasy
4b
geografia
p. Marta Kaliszukbiblioteka
p. Joanna Ginalskareligia
ks.Paweł Lehmannreligia
p. Małgorzata Zagórskawychowanie fizyczne
p. Agnieszka Garbaciak
wychowawczyni klasy 7b
wychowanie fizyczne
p. Jarosław Garbaciak
wychowawca klasy 6b
wychowanie fizyczne
p. Iwona Będkowskadoradztwo zawodowe
p. Karolina Parzeniewskapedagog
p. Sebastian Panowiczinformatyka
p.Aneta Kluźniak-Buchaniecinformatyka
p. Agnieszka Surlejtechnika
p.Małgorzata Mazurtechnika
p. Renata Łapetawychowawczyni świetlicy
p. Sandra Wójcikwychowawczyni świetlicy
p. Andrzej Solskiwychowawca świetlicy
p. Jarosław Garbaciakedukacja dla bezpieczeństwa
  p. Marcin Kryształ pedagog specjalny

Kadra pedagogiczna 2022/2023

Dyrektor szkoły p. Beata Zemła
Zastępca dyrektora szkoły  p. Justyna Bartosik
p. Małgorzata Górska
wychowawczyni klasy 2a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Emilia Ciosek Szczęsna
wychowawczyni klasy 2b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Marzena Łopacińska
wychowawczyni klasy 3a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Dorota Salwa
wychowawczyni klasy 3b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Zdzisława Kamińska nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Aneta Kluźniak Buchaniec
wychowawczyni klasy 1a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Katarzyna Sekunda Majchrzak nauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Magdalena Iwińska nauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Inga Kulasiewicz chemia
p. Agnieszka Łabaziewicz logopeda
p. Iwona Będkowska
wychowawczyni klasy 6a
język polski
p. Ewa Duchnik Dywan
wychowawczyni klasy 8c
język polski
p. Iwona Zakrzewska język polski
p. Justyna Bartosik język polski
p. Marcin Kott
wychowawca klasy 8d
matematyka
p. Katarzyna Wypych matematyka
p. Marlena Palaczyk
wychowawczyni klasy 7a
matematyka
p. historia
p. Justyna Bartosik wiedza o społeczeństwie
p. Grażyna Markowska
wychowawczyni klasy 4a
język angielski
p. Beata Putowska
wychowawczyni klasy 4b
język angielski
p. Joanna Wojtysiak
wychowawczyni klasy 5a
język angielski
p. Marcin Kott fizyka
p. Magdalena Ślęzak biologia, przyroda
p. Kamila Pyrkosz muzyka
p. Julia Bereszka plastyka
p. Magdalena Kurleto język niemiecki
p. Małgorzata Zagórska
wychowawczyni klasy 8b
geografia
p. Marta Kaliszuk biblioteka
p. Joanna Ginalska religia
p. Bartłomiej Olszewski religia
p. Małgorzata Zagórska wychowanie fizyczne
p. Agnieszka Garbaciak
wychowawczyni klasy 6b
wychowanie fizyczne
p. Jarosław Garbaciak
wychowawca klasy 5b
wychowanie fizyczne
p. Iwona Będkowska doradztwo zawodowe
p. Katarzyna Krzypkowska pedagog
p. Sebastian Panowicz informatyka
p. Agnieszka Surlej technika
p. Renata Łapeta wychowawczyni świetlicy
p. Sandra Wójcik wychowawczyni świetlicy
p. Andrzej Solski wychowawca świetlicy
p. Jarosław Garbaciak edukacja dla bezpieczeństwa
p. Dorota Bielawska

p. Marcin Kryształ

pedagog specjalny

pedagog specjalny

Kadra pedagogiczna 2021/2022

Dyrektor szkoły p. Beata Zemła
Zastępca dyrektora szkoły  p. Justyna Bartosik
 p. Małgorzata Górska
wychowawczyni klasy 1a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Emilia Ciosek Szczęsna
wychowawczyni klasy 1b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Marzena Łopacińska
wychowawczyni klasy 2a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Dorota Salwa
wychowawczyni klasy 2b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Zdzisława Kamińska
wychowawczyni klasy 3a
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Aneta Kluźniak Buchaniec
wychowawczyni klasy 3b
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
p. Katarzyna Sekunda Majchrzak
wychowawczyni klasy 3a
nauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Magdalena Iwińska nauczycielka współorganizująca kształcenie
p. Edmund Drogowski chemia, informatyka
p. Agnieszka Łabaziewicz logopeda
p. Iwona Będkowska;
wychowawczyni klasy 8a
język polski
p. Ewa Duchnik Dywan;
wychowawczyni klasy 7c
język polski
p. Iwona Zakrzewska język polski, wychowawca świetlicy
p. Justyna Bartosik język polski
p. Marcin Kott matematyka
p. Anna Misiukiewicz;
wychowawczyni klasy 7d
matematyka
p. Marlena Kozioł matematyka
p. Karol Staroniek  historia
p. Justyna Bartosik wiedza o społeczeństwie
p. Grażyna Markowska
wychowawczyni klasy 8c
 język angielski
p. Beata Putowska język angielski
p. Joanna Wojtysiak
wychowawczyni klasy 4a
język angielski
p. Marcin Kott matematyka, fizyka
p. Alina Kroszowska
wychowawczyni klasy 6a
biologia, przyroda, wychowawca świetlicy
p. Irena Bartecka
wychowawczyni klasy 5a
muzyka
p. Agnieszka Klimecka plastyka, rewalidacja
p. Magdalena Kurleto język niemiecki
p. Małgorzata Zagórska
wychowawczyni klasy 7b
geografia
p. Marta Kaliszuk  biblioteka
p. Joanna Ginalska  religia
p. Bartłomiej Olszewski  religia, wychowawca świetlicy
p. Małgorzata Zagórska wychowanie fizyczne
p. Agnieszka Garbaciak
wychowawczyni klasy 5b
wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
p. Jarosław Garbaciak
wychowawca klasy 4b
wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
p. Iwona Będkowska  doradztwo zawodowe
p. Katarzyna Krzypkowska  pedagog
p. Anna Osiewacz technika, wychowawca świetlicy
p. Maryla Gaik edukacja dla bezpieczeństwa
p. Renata Łapeta wychowawca świetlicy
p. Sandra Wójcik wychowawca świetlicy
p. Andrzej Solski wychowawca świetlicy
p. Agnieszka Dusiel pomoc nauczyciela