Kadra Pedagogiczna

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

p. Dorota Salwa
p. Marzena Łopacińska
p. Zdzisława Kamińska
p. Aneta Kluźniak-Buchaniec
p. Małgorzata Górska
p. Emilia Ciosek-Szczęsna

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:

p. Justyna Bartosik
p. Iwona Będkowska
p. Ewa Duchnik-Dywan

p. Dorota Prokop

NAUCZYCIELE MATEMATYKI, FIZYKI:

p. Joanna Szydłowska

p. Jolanta Bryk
p. Anna Misiukiewicz
p. Aneta Motyl

NAUCZYCIELE HISTORII, WOS:

p. Anna Roskosz
p. Justyna Bartosik

NAUCZYCIELE PRZYRODY, BIOLOGII, CHEMII, GEOGRAFII:

p. Alina Kroszowska
p. Marzena Marchewka
p. Małgorzata Zagórska

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH: JĘZYKA ANGIELSKIEGO, JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

p. Grażyna Markowska

p. Anna Gawlik

p. Beata Putowska
p. Magdalena Kurleto

NAUCZYCIELE INFORMATYKI, TECHNIKI, PLASTYKI, MUZYKI:

p. Jolanta Matloch
p. Agnieszka Klimecka
p. Irena Bartecka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:

p. Marta Kaliszuk

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

p. Agnieszka Garbaciak
p. Małgorzata Zagórska
p. Jarosław Garbaciak

NAUCZYCIEL LOGOPEDA, PEDAGOG SZKOLNY:

p. Katarzyna Krzypkowska

p. Agnieszka Łakomska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

p. Marzena Marchewka
p.Renata Łapeta

p.Andrzej Solski
p. Alina Kroszowska
p.Joanna Ginalska
p. Agnieszka Garbaciak
p. Iwona Będkowska
p. Marta Kaliszuk

KATECHECI:

p.Joanna Ginalska
p.Bartłomiej Olszewski

PEDAGODZY WSPÓŁUCZESTNICZĄCY W KSZTAŁCENIU UCZNIÓW:

p. Anna Wojciechowska

p. Iwona Tronina

p. Agnieszka Dusiel

p. Aneta Trzepizur

p. Katarzyna Sekunda – Majchrzak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content