Spacer po szkole

spacerek from SP 33 w Czestochowie on Vimeo.


MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33

Szkoła wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wrażliwego na potrzeby innych, dbającego o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtująca gorliwego patriotę, obywatela świata, człowieka przedsiębiorczego.


WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33

W szkole dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju w przyjaznej atmosferze. Wychowujemy młodych ludzi w poszanowaniu wartości historycznych, regionalnych, prozdrowotnych. Nasi uczniowie stają się młodymi Europejczykami, otwartymi na świat, potrafiącymi zaplanować swoją przyszłość i karierę zawodową oraz podejmować przedsięwzięcia w zakresie wolontariatu.

Tworzymy dobry klimat do współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozaszkolnymi i krajami europejskimi.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content