Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna

p. Dorota Leszczyńska

przyjmuje:

wtorki 8:00 – 11:00

czwartki 8:00 – 11:00

Zasady profilaktycznej opieki stomatologicznej dla uczniów szkoły plik do pobrania

Zakres obowiązków pielęgniarki obejmuje:

  • współdziałanie w przygotowaniu okresowych badań lekarskich,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi,
  • realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej uczniów, rodziców podczas zajęć z wychowawcą i zebrań z rodzicami,
  • sprawowanie kontroli warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku szkolnym.

Szkoła w realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z lekarzem publicznego zakładu opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uczniów, terenową stacją sanitarno-epidemiologiczną, terenową poradnią medycyny szkolnej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content