Dokumenty szkolne

grupa dokumentówdokumentplik dokumentu
Procedury organizacji wycieczekplik do pobrania
Procedury przyznawania nagród Uczniomplik do pobrania
Dokumenty świetlicyzgłoszenie Ucznia do świetlicyplik do pobrania
procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnejplik do pobrania
zgoda na program Owoce w szkoleplik do pobrania
zgoda na program Mleko w szkoleplik do pobrania
COVID-19wytyczne MEiN dla szkółplik do pobrania

Statut po nowelizacji z 27 stycznia 2021 plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 18 listopada 2021 plik do pobrania

Aneks nr 8 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 25 stycznia 2021 plik do pobrania
Aneks nr 7 do statutu plik do pobrania
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 18 stycznia 2021) plik do pobrania
Aneks nr 6 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 17 grudnia 2020) plik do pobrania
Aneks nr 5 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji 2020 plik do pobrania

Statut po nowelizacji plik do pobrania

Statut plik do pobrania


Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

plik do pobrania


Program wychowawczo – profilaktyczny

Tekst ujednolicony plik do pobrania
Aneks do programu wychowawczo-profilaktyczego  plik do pobrania
nowelizacja na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Dz. U. z 2021 r. poz. 824, rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19- Dz. U. z 2021r.

plik do pobrania (rok szkolny 19_20)

Polityka prywatności placówki

strona polityki prywatności (odnośnik przenosi do nowego okna)

Deklaracja dostępności budynku i witryny internetowej

strona deklaracji dostępności (odnośnik przenosi do nowego okna)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content