Dokumenty szkolne

Wytyczne MEiN dla szkół

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych-2

 

organizacja-od-18.01.2021

 

Procedura organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ze-zmianami-Proceudry-SP_33_1września_2020

 

Procedura-bezpiecznej-pracy-zdalnej_16.10.2020

 

Procedury bezpieczeństwa przed zagrożeniem COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 33

SP-33-Procedury-bezpieczeństwa-Covid-191

 

Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia-wystąpienia-choroby-koronawirusowej-COVID-19-1

 

Polityka prywatności

strona polityki prywatności (odnośnik przenosi do nowego okna)

Deklaracja dostępności

strona deklaracji dostępności (odnośnik przenosi do nowego okna)


Statut

Statut po nowelizacji z 27 stycznia 2021 Statut aktualizacja 27.01.2022 (1)

Statut po nowelizacji z 18 listopada 2021 plik do pobrania

Aneks nr 8 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 25 stycznia 2021 plik do pobrania
Aneks nr 7 do statutu plik do pobrania
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 18 stycznia 2021) plik do pobrania
Aneks nr 6 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 17 grudnia 2020) plik do pobrania
Aneks nr 5 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji 2020 plik do pobrania

Statut po nowelizacji plik do pobrania

Statut plik do pobrania


Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

plik do pobrania


Program wychowawczo – profilaktyczny

 Tekst ujednolicony plik do pobrania

Aneks do programu wychowawczo-profilaktyczego  plik do pobrania
nowelizacja na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Dz. U. z 2021 r. poz. 824, rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19- Dz. U. z 2021r.

plik do pobrania (rok szkolny 19_20)


Dokumenty świetlicy

Zgłoszenie Ucznia do świetlicy plik do pobrania
Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej plik do pobrania
zgoda na program Owoce w szkole plik do pobrania
zgoda na program Mleko w szkole plik do pobrania


Procedury przyznawania nagród Uczniom

plik do pobrania


Procedury organizacji wycieczek

plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content