Dokumenty szkolne

grupa dokumentówdokumentplik dokumentu
Statut szkoły
kolejne nowele i aktualizacje statutu w zakładce statut (link przenosi do nowego okna)
mLegitymacjainformacje dotyczące usługi mLegitymacja szkolna (link przenosi do nowego okna)
dla Emerytawniosek i oświadczenie na potrzeby świadczeń
z ZFŚS (link przenosi do nowego okna)
Dokumenty świetlicyregulamin świetlicylink do wpisu
zgłoszenie Ucznia do świetlicyplik do pobrania
procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnejplik do pobrania
zgoda na program Owoce w szkoleplik do pobrania
zgoda na program Mleko w szkoleplik do pobrania
InneProcedury organizacji wycieczekplik do pobrania
Procedury przyznawania nagród Uczniomplik do pobrania
organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej w zakładce (link przenosi do nowego okna)
program wychowawczo profilaktyczny w zakładce (link przenosi do nowego okna)
polityka prywatności placówki (link przenosi do nowego okna)
deklaracja dostępności budynku i witryny internetowej (link przenosi do nowego okna)
COVID-19wytyczne MEiN dla szkółplik do pobrania
plik do pobrania
procedura organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćplik do pobrania
procedury bezpieczeństwa przed zagrożeniem COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 33
plik do pobrania
Kontrola ZarządczaRegulamin Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 33plik do pobrania
Zasady Kontroli Zarządczej
plik do pobrania
Kodeks Etyki Pracowników Szkoły Podstawowej nr 33plik do pobrania
Plan Kontroli Zarządczej na ro 2024plik do pobrania
Rejestr Ryzyk 2023
plik do pobrania
Standardy Ochrony MałoletnichPolityka ochrony dzieci
przed krzywdzeniem obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 33
plik do pobrania
Skip to content