Dokumenty szkolne

grupa dokumentówdokumentplik dokumentu
Statut szkoły
kolejne nowele i aktualizacje statutu w zakładce statut (link przenosi do nowego okna)
mLegitymacjainformacje dotyczące usługi mLegitymacja szkolna (link przenosi do nowego okna)
dla Emerytawniosek i oświadczenie na potrzeby świadczeń z ZFŚS (link przenosi do nowego okna)
Dokumenty świetlicyzgłoszenie Ucznia do świetlicyplik do pobrania
procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnejplik do pobrania
zgoda na program Owoce w szkoleplik do pobrania
zgoda na program Mleko w szkoleplik do pobrania
InneProcedury organizacji wycieczekplik do pobrania
Procedury przyznawania nagród Uczniomplik do pobrania
organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej w zakładce (link przenosi do nowego okna)
program wychowawczo profilaktyczny w zakładce (link przenosi do nowego okna)
polityka prywatności placówki (link przenosi do nowego okna)
deklaracja dostępności budynku i witryny internetowej (link przenosi do nowego okna)
COVID-19wytyczne MEiN dla szkółplik do pobrania
plik do pobrania
procedura organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćplik do pobrania
procedury bezpieczeństwa przed zagrożeniem COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 33
plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content