Logopeda

p. Agnieszka Łabaziewicz

Lp Dzień tygodnia Godziny pracy w roku szkolnym 2023/24
1 poniedziałek 11.45 – 13.30
2 wtorek 11.45 -15.20
3

4

środa

piątek

11.45 – 15.20


11.45 – 15.20

O zajęciach logopedycznych:

 1. ZADANIA DIAGNOSTYKI LOGOPEDYCZNEJ:
 • Przesiewowe badania mowy, uwagi z obserwacji, spostrzeżenia rodziców, nauczycieli,
 • Rozmowa z dzieckiem, analiza techniki czytania i pisania,
 • Badanie słuchu fonetycznego, informacje na temat blokad emocjonalnych, dane o zaburzeniach sfery motorycznej,
 • Dodatkowe badania ortodontyczne, psychologiczne, neurologiczne.
 1. TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej,
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania,
 • Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy,
 • Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną .
 1. WSPÓŁPRACA LOGOPEDYCZNA:
 • Współpraca z wychowawcami w celu zapewnienia pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym,
 • Przekazywanie na bieżąco informacji o postępach uczniów, wychowawcom, rodzicom,
 • Udostępnianie opracowanych materiałów z terapii logopedycznej,
 • Organizowanie zajęć indywidualnych lub w małych grupach doskonalących technikę czytania i pisania,
 • Udział w zespołach udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Rodzice mogą stale korzystać z wszechstronnej pomocy w zakresie diagnozowania dzieci, udzielania wskazówek do pracy z dzieckiem, otrzymywanie skierowań na szczegółowe badania laryngologiczne, neurologiczne, audiologiczne, foniatryczne,
 • Prowadzenie stałych rozmów instruktażowych z rodzicami w zakresie rozwoju mowy, konsultacje doraźne, aktualizacja gazetki ściennej o tematyce logopedycznej.