Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137) oraz art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki (zwracane po zakończeniu zajęć edukacyjnych) oraz zeszyty ćwiczeń.  

Jeżeli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach religii, rodzice proszeni o zakup podręcznika. 

Klasa I 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r. 
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa II 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r. 
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa III 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PO-1/22, zatwierdzenie z dnia 26.04.2022 r. 
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa IV Numer programu AZ-1-01/18 
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części) 
red: Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 
Klasa V 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r. 
„Bóg szuka człowieka” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VI 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. 
„Jezus nas zbawia”(dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VII 
Numer programu: AZ-2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-23-01/18-PO-2/22, zatwierdzenie z dnia 2.05.2022 r. 
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VIII 

Numer programu AZ-2-01/18 „Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)  
red: Beata Zawiślak USJK, Wydawnictwo Święty Wojciech 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2023 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2023 r. o godzinie 15.00


Należy wejść na poniższy link i zalogować się:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa


Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. i papierowej.
Rodzice/opiekunowie po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku w systemie (w formie elektronicznej) drukują go w wersji papierowej (podpisują oboje) i niezwłocznie dostarczają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie będą mieli możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia (do szkoły obwodowej) / wniosku (do szkoły spoza rejonu), zobligowani są do zgłoszenia się do szkoły. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Rodzice/opiekunowie na miejscu będą mieli możliwość wypełnienia zgłoszenia/wniosku w formie elektronicznej i papierowej.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówce

1. Kryteria rekrutacji  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/8533/akt.pdf
2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1176577/zarzadzenie-nr-2597-202

Uwaga! Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2023 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2023 r. o godzinie 15.00

Należy wejść na poniższy link i zalogować się:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa


Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. i papierowej.
Rodzice/opiekunowie po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku w systemie (w formie elektronicznej) drukują go w wersji papierowej (podpisują oboje) i niezwłocznie dostarczają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie będą mieli możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia (do szkoły obwodowej) / wniosku (do szkoły spoza rejonu), zobligowani są do zgłoszenia się do szkoły. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Rodzice/opiekunowie na miejscu będą mieli możliwość wypełnienia zgłoszenia/wniosku w formie elektronicznej i papierowej.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówce

1. Kryteria rekrutacji  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/8533/akt.pdf
2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1176577/zarzadzenie-nr-2597-202

UWAGA! RUSZA NABÓR DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/24

W dniu 1 marca 2023 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2023 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2023 r. o godzinie 15.00

Należy wejść na poniższy link i zalogować się:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa


Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. i papierowej.
Rodzice/opiekunowie po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku w systemie (w formie elektronicznej) drukują go w wersji papierowej (podpisują oboje) i niezwłocznie dostarczają do szkoły.

Jeśli rodzice/opiekunowie nie będą mieli możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia (do szkoły obwodowej) / wniosku (do szkoły spoza rejonu), zobligowani są do zgłoszenia się do szkoły. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Rodzice/opiekunowie na miejscu będą mieli możliwość wypełnienia zgłoszenia/wniosku w formie elektronicznej i papierowej.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówce

1. Kryteria rekrutacji  http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/8533/akt.pdf
2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1176577/zarzadzenie-nr-2597-202

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content