Informacje Kuratorium Oświaty dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informacje Kuratorium Oświaty dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że 13 maja 2024 r. w województwie śląskim rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja obywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan , link do strony : https://slaskie.edu.com.pl Na ww. stronie udostępniono m.in.: instrukcję dla kandydatów samodzielnie zakładających konto, która ma ułatwić kandydatom proces rejestracji wniosków oraz czynności z tym związanych, bezpłatne webinarium (film…

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców

Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie znajduje się„Wybieram szkołę. Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów:częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego(rok szkolny 2024/2025).”Zasób, dostępny pod adresem: https://www.womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ skierowany jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych:liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich…

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Uwaga ósmoklasiści! Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych ruszy 13 maja 2024 roku. Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 gliwickich (i innych w województwie śląskim) szkół ponadpodstawowych, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na stronie: https://slaskie.edu.com.pl  wybierając miejscowość CZĘSTOCHOWA, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas…