Miejskie obchody rocznicy zsyłki na Sybir

W niedzielę 14 kwietnia 2024r. uczniowie naszej szkoły w składzie – Ewa Wosik, Weronika Mierczarek, Wiktor Jabłoński oraz Łukasz Drobniak pod opieką mgr Andrzeja Solskiego wzięli udział w miejskich obchodach 84. rocznicy zsyłki na Sybir. W uroczystościach na Skwerze Zesłańców Sybiru uczestniczyły m.in delegacje organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz miasta, Sybiracy, nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół, Harcerze oraz mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz prezes Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Częstochowie pan Grzegorz Lipowski. Po wystąpieniach przedstawiciele różnych organizacji złożyli kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem. W dalszej części uroczystości wszyscy przeszli do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej gdzie odprawiono mszę św. w intencji Sybiraków.

aut.A.Solski

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu 12 kwietnia 2024r. wzięliśmy udział w wyjątkowej i ważnej lekcji historii. Na placu Katyńskim przy „Dębach Pamięci”, odbyła się uroczystość upamiętniająca 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, służb państwowych, organizacji pozarządowych oraz szkół i organizacji kombatanckich. Zbrodnia Katyńska jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polaków. W miejskich obchodach tej rocznicy wzięła udział młodzież szkolna, Harcerze, Kadeci, Drużyny Strzeleckie oraz poczty sztandarowe związków kombatanckich i częstochowskich szkół. Delegacje złożyły kwiaty przed tablicą memorialną na placu Katyńskim oraz zapaliły znicze przy „Dębach Pamięci”. Uczczono minutą ciszy pamięć ofiar Katynia, odbyła się również ekumeniczna modlitwa. Część artystyczną przygotowała Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego i Zespół Szkół Technicznych. Na koniec uroczystości przedstawiciele Fundacji Latarnia rozdawali zebranym „Guziki Katyńskie”. Szkołę Podstawową nr 33 im. Marii Kownackiej reprezentowali uczniowie klas siódmych w składzie: Ewa Wosik, Wiktoria Stanierowska, Weronika Mielczarek, Łukasz Drobniak oraz Wiktor Jabłoński pod opieką mgr Andrzeja Solskiego.

aut.A.Solski

Urodziny Marszałka Piłsudskiego

5 grudnia 2023 r. na placu Biegańskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu częstochowskiego: zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz radni. Swoich przedstawicieli podczas ceremonii miały także władze powiatowe i wojewódzkie, dyrekcje częstochowskich szkół służby mundurowe szkół ponadpodstawowych. Nasza szkołę wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali uczniowie klas siódmych w składzie: Weronika Mielczarek, Wiktor Jabłoński Wosik Ewa oraz Wiktoria Stanierowska. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

aut.A.Solski

Miejskie uroczystości z okazji 11 Listopada

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości delegacja naszej szkoły w składzie: Weronika Mielczarek, Ewa Wosik, Łukasz Drobniak, Wiktor Jabłoński pod opieką p. Marcina Kotta brała udział w uroczystościach miejskich. Poczet sztandarowy wziął udział w przemarszu z Pasażu Biskupa Stefana Bareły na Plac Władysława Biegańskiego, gdzie odbyły się główne części obchodów. Oddano hołd dokonaniom naszych przodków, dzięki którym – w listopadzie 1918 roku – Polska odzyskała niepodległość. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym przedstawicielom za godne reprezentowanie szkoły.

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

7 września 2023r. na Jasnej Górze odbyła się uroczystość związana z inauguracją nowego roku szkolnego. We mszy świętej celebrowanej przez biskupa Andrzeja Przybylskiego wzięła udział pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. Obecni byli również parlamentarzyści. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z Częstochowy i powiatu. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Ewa Wosik, Weronika Mielczarek, Jabłoński Wiktor, Łukasz Drobniak. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

aut.A.Solski

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1.09.2023 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Ceremonia miała miejsce na Placu Pamięci Narodowej, gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas siódmych : Ewa Wosik, Weronika Mielczarek, Jabłoński Wiktor oraz Wiktoria Stanierowska. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

83 rocznica Zsyłki na Sybir

W niedzielę 16.04 2023r. uczniowie naszej szkoły – Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas, Konrad Parkitny i Antoni Rozwens wzięli udział w miejskich obchodach 83 Rocznicy Zsyłki na Sybir. W uroczystościach na Skwerze Zesłańców Sybiru uczestniczyły m.in. delegacje organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz miasta, Sybiracy, nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół, harcerze oraz mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak oraz prezes Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Częstochowie pan Grzegorz Lipowski. Włodarze miasta i przedstawiciele różnych organizacji złożyli kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem. Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej przy ul. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Uroczystą mszę świętą w intencji Sybiraków poprzedziła część artystyczna w wykonaniu młodzieży z VII LO. im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

aut.A.Solski

83 rocznica Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2023 na Placu Katyńskim odbyły się uroczyste obchody 83 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po odsłuchaniu hymnu państwowego w imieniu władz miasta głos zabrał zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. W obchodach wziął również udział Stanisław Gmitruk wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Pamięć ofiar Katynia uczczono minutą ciszy, odbyła się też ekumeniczna modlitwa oraz Apel Pamięci. Przedstawiciele władz miasta oraz inni goście złożyli kwiaty i znicze pod pamiątkową tablicą. Specjalnie na tą uroczystość młodzież ze SP nr.31 Orła Białego przygotowała część artystyczną. Na zakończenie zabrzmiał „Ostatni list-Katyń 1940” zaśpiewany przez ucznia V LO im Adama Mickiewicza, Jakuba Ślęzaka. Zgodnie z tradycją poczet sztandarowy naszej szkoły był również obecny na tak ważnej uroczystości. Godnie nas reprezentowali uczniowie klasy 8d : Ola Bielas, Dominika Chłąd oraz Konrad Parkitny i Antoni Rozwens pod opieką Pana Andrzeja Solskiego.

aut.A.Solski

Udział w miejskich uroczystościach Święta Niepodległości

W miniony piątek 11.11 uczniowie naszej szkoły – Dominika Chłąd, Emilia Zgrzebna i Konrad Parkitny- wzięli udział w miejskich obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego opiekował się p. Bartłomiej Olszewski. Wraz z innymi uczestnikami marszu przeszliśmy tego dnia drogą spod pasażu bp. Bareły (znajdującego się przy błoniach jasnogórskich) na plac dr Biegańskiego, gdzie miało miejsce uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, Apel Pamięci, ślubowanie Kadetów oraz uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Uroczystość zakończył wspaniały koncert pieśni patriotycznych.

aut. B.Olszewski

Uroczystość miejska

Dnia 22 września na Placu Samuela Willenberga odbyła się miejska uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę likwidacji Getta w Częstochowie. W uroczystości tej w poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas i Wiktor Jabłoński. Opiekę nad uczniami sprawował p. Jarosław Garbaciak.

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 01.09.2022 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Ceremonia miała miejsce na Placu pamięci Narodowej gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie : Aleksandra Bielas, Dominika Chłąd, Konrad Parkitny. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

Uroczystość miejska

Dnia 01 sierpnia w naszym mieście miała miejsce uroczystość upamiętniająca  78.  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Najświętszego  Imienia Maryi. Po zakończonej Mszy św. nastąpił przemarsz  pod  Pomnik Nieznanego Żołnierza,  gdzie odbyła się główna część uroczystości na którą złożyły się okolicznościowe wystąpienia oraz złożenie wiązanek kwiatów.  W poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Nina Kwapisiewicz, Natalia Kruszewska i Konrad Parkitny.

76. rocznica powrotu rodzin polskich ze zsyłki na Sybir

Dnia 19 czerwca odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 76. rocznicę powrotu rodzin polskich  ze zsyłki na Sybir. Uroczystości miały miejsce w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul Słowackiego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Sybiraków,  po której  zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej zesłanie na Sybir. Szkołę naszą w poczcie sztandarowym reprezentowali: Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas i Konrad Parkitny.

 

77 rocznica zakończenia II wojny światowej

W niedzielę 8 maja o godz.10.00 na placu Pamięci Narodowej w Częstochowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Tegoroczne uroczystości rocznicowe rozpoczęło wystąpienie zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka. W obchodach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele parlamentu, władz województwa, miasta i powiatu, służby mundurowe, uczniowie częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Po wystąpieniach okolicznościowych, modlitwie ekumenicznej i apelu pamięci poległych delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. Naszą szkołę w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali uczniowie klasy 7d: Ola Bielas, Dominika Chłąd, Konrad Parkitny pod opieką Pana Andrzeja Solskiego.
aut. A.Solski

82. rocznica zsyłki na Sybir

Dnia 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskiej ceremonii upamiętniającej 82. rocznicę zsyłki na Sybir. Nasz szkołę w poczcie sztandarowym reprezentowali Aleksandra Bielas, Dominika Chłąd i Konrad Parkitny. Uroczystość miała miejsce przed obeliskiem na Skwerze Sybiraków.

aut. Jarosław Garbaciak

Uroczystość pożegnania oficera Szarych Szeregów

Delegacja Pocztu Sztandarowego naszej szkoły uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu ppłk. Jana Trzcińskiego żołnierza Szarych Szeregów. Jan Trzciński został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, złotym i srebrnym medalem za obronność kraju medalem „Pro Memoria” i „Pro Partia” oraz licznym odznaczeniami resortowymi.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w składzie: Alicja Ślęzak, Ola Bielas, Konrad Parkitny. Opiekę nad uczniami i pocztem sztandarowym sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1.09.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Ceremonia miała miejsce na Placu Pamięci Narodowej, gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Aleksandra Bielas, Konrad Parkitny Dominika Chłąd. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Poczet sztandarowy 2021/22

Do reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym powołani zostali: Aleksandra Białas, Natalia Chłąd, Konrad Parkitny, Antoni Rozwens.

 

1

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content