83 rocznica Zsyłki na Sybir

W niedzielę 16.04 2023r. uczniowie naszej szkoły – Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas, Konrad Parkitny i Antoni Rozwens wzięli udział w miejskich obchodach 83 Rocznicy Zsyłki na Sybir. W uroczystościach na Skwerze Zesłańców Sybiru uczestniczyły m.in. delegacje organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz miasta, Sybiracy, nauczyciele i uczniowie częstochowskich szkół, harcerze oraz mieszkańcy miasta Częstochowy i okolic. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak oraz prezes Związku Sybiraków Zarządu Głównego w Częstochowie pan Grzegorz Lipowski. Włodarze miasta i przedstawiciele różnych organizacji złożyli kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem. Dalsza część uroczystości odbyła się w kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej przy ul. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Uroczystą mszę świętą w intencji Sybiraków poprzedziła część artystyczna w wykonaniu młodzieży z VII LO. im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.

aut.A.Solski

83 rocznica Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2023 na Placu Katyńskim odbyły się uroczyste obchody 83 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po odsłuchaniu hymnu państwowego w imieniu władz miasta głos zabrał zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska. W obchodach wziął również udział Stanisław Gmitruk wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Pamięć ofiar Katynia uczczono minutą ciszy, odbyła się też ekumeniczna modlitwa oraz Apel Pamięci. Przedstawiciele władz miasta oraz inni goście złożyli kwiaty i znicze pod pamiątkową tablicą. Specjalnie na tą uroczystość młodzież ze SP nr.31 Orła Białego przygotowała część artystyczną. Na zakończenie zabrzmiał „Ostatni list-Katyń 1940” zaśpiewany przez ucznia V LO im Adama Mickiewicza, Jakuba Ślęzaka. Zgodnie z tradycją poczet sztandarowy naszej szkoły był również obecny na tak ważnej uroczystości. Godnie nas reprezentowali uczniowie klasy 8d : Ola Bielas, Dominika Chłąd oraz Konrad Parkitny i Antoni Rozwens pod opieką Pana Andrzeja Solskiego.

aut.A.Solski

Udział w miejskich uroczystościach Święta Niepodległości

W miniony piątek 11.11 uczniowie naszej szkoły – Dominika Chłąd, Emilia Zgrzebna i Konrad Parkitny- wzięli udział w miejskich obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego opiekował się p. Bartłomiej Olszewski. Wraz z innymi uczestnikami marszu przeszliśmy tego dnia drogą spod pasażu bp. Bareły (znajdującego się przy błoniach jasnogórskich) na plac dr Biegańskiego, gdzie miało miejsce uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, Apel Pamięci, ślubowanie Kadetów oraz uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Uroczystość zakończył wspaniały koncert pieśni patriotycznych.

aut. B.Olszewski

Uroczystość miejska

Dnia 22 września na Placu Samuela Willenberga odbyła się miejska uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę likwidacji Getta w Częstochowie. W uroczystości tej w poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas i Wiktor Jabłoński. Opiekę nad uczniami sprawował p. Jarosław Garbaciak.

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 01.09.2022 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Ceremonia miała miejsce na Placu pamięci Narodowej gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie : Aleksandra Bielas, Dominika Chłąd, Konrad Parkitny. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

Uroczystość miejska

Dnia 01 sierpnia w naszym mieście miała miejsce uroczystość upamiętniająca  78.  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Najświętszego  Imienia Maryi. Po zakończonej Mszy św. nastąpił przemarsz  pod  Pomnik Nieznanego Żołnierza,  gdzie odbyła się główna część uroczystości na którą złożyły się okolicznościowe wystąpienia oraz złożenie wiązanek kwiatów.  W poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Nina Kwapisiewicz, Natalia Kruszewska i Konrad Parkitny.

76. rocznica powrotu rodzin polskich ze zsyłki na Sybir

Dnia 19 czerwca odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 76. rocznicę powrotu rodzin polskich  ze zsyłki na Sybir. Uroczystości miały miejsce w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul Słowackiego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Sybiraków,  po której  zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej zesłanie na Sybir. Szkołę naszą w poczcie sztandarowym reprezentowali: Dominika Chłąd, Aleksandra Bielas i Konrad Parkitny.

 

77 rocznica zakończenia II wojny światowej

W niedzielę 8 maja o godz.10.00 na placu Pamięci Narodowej w Częstochowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Tegoroczne uroczystości rocznicowe rozpoczęło wystąpienie zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka. W obchodach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele parlamentu, władz województwa, miasta i powiatu, służby mundurowe, uczniowie częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Po wystąpieniach okolicznościowych, modlitwie ekumenicznej i apelu pamięci poległych delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. Naszą szkołę w poczcie sztandarowym godnie reprezentowali uczniowie klasy 7d: Ola Bielas, Dominika Chłąd, Konrad Parkitny pod opieką Pana Andrzeja Solskiego.
aut. A.Solski

82. rocznica zsyłki na Sybir

Dnia 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskiej ceremonii upamiętniającej 82. rocznicę zsyłki na Sybir. Nasz szkołę w poczcie sztandarowym reprezentowali Aleksandra Bielas, Dominika Chłąd i Konrad Parkitny. Uroczystość miała miejsce przed obeliskiem na Skwerze Sybiraków.

aut. Jarosław Garbaciak

Uroczystość pożegnania oficera Szarych Szeregów

Delegacja Pocztu Sztandarowego naszej szkoły uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu ppłk. Jana Trzcińskiego żołnierza Szarych Szeregów. Jan Trzciński został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, złotym i srebrnym medalem za obronność kraju medalem „Pro Memoria” i „Pro Partia” oraz licznym odznaczeniami resortowymi.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w składzie: Alicja Ślęzak, Ola Bielas, Konrad Parkitny. Opiekę nad uczniami i pocztem sztandarowym sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1.09.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Ceremonia miała miejsce na Placu Pamięci Narodowej, gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Aleksandra Bielas, Konrad Parkitny Dominika Chłąd. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Poczet sztandarowy 2021/22

Do reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym powołani zostali: Aleksandra Białas, Natalia Chłąd, Konrad Parkitny, Antoni Rozwens.

 

1

W piątek 22 listopada na placu Orląt Lwowskich odbyły się uroczystości upamiętniające 101 rocznicę zwycięskiej obronę Lwowa. W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz miasta, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
Ojciec Rakoczy podczas swojego przemówienia przypomniał postać Antoniego Petrykiewicza ucznia drugiej klasy Gimnazjum we Lwowie, który został najmłodszym w historii kawalerem Orderu Viruti Militari. Uroczystości zakończyły się Apelem Poległych oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem. Nasza szkoła była reprezentowana przez Agatę Gawrońską, Oliwię Woźniak, Fabiana Lampę. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała Małgorzata Zagórska.

aut. M. Zagórska

W poniedziałek 11 listopada 2019 r. na Placu Biegańskiego odbyły się miejskie uroczystości z okazji 101.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych,harcerze,służby mundurowe i przedstawiciele środowisk patriotycznych. Szkołę naszą w poczcie sztandarowym reprezentowali:Julita Błaszczak,Patryk Stępień z klasy 7b i Agata Gawrońska z klasy 7a pod opieką p.Jarosława Garbaciaka.

aut. J. Garbaciak

Dnia 22 września 2019r. w 80. Rocznicę Sowieckiej Napaści na Polskę na Skwerze Zesłańców Sybiru odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka. W uroczystości brali udział przedstawiciele Związku Sybiraków z Częstochowskiego oddziału pod przewodnictwem v-ce prezesa Grzegorza Lipowskiego, przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski, zastępca  Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele Sybiraków oraz władze miasta wygłosili przemówienia oraz złożyli wiązanki kwiatów na pomniku Pamięci Sybiraków. Naszą szkołę reprezentowali w Poczcie Sztandarowym uczniowie: Kinga Kromołowska, Karina Kharchenko z klasy 8a, oraz Patryk Stępień z klasy 7b. pod opieką pana Jarosława Garbaciaka.

aut.J.Garbaciak

Poczet sztandarowy 2019/2020

Skład pocztu sztandarowego szkoły stanowią; Kacper Cudak, Patryk Stepień, Agata Gawrońska, Karina Kharchenko, Julita Błaszczak, Barbara Kupiec.

Opiekunami pocztu sztandarowego są: p. Małgorzata Zagórska, p. Jarosław Garbaciak, p. Andrzej Solski.

Osiemdziesiąt lat temu rozpoczęła się trwająca sześć lat II wojna światowa. Wojna, w której śmierć poniosło ok 6 milionów Polaków, a na całym świecie ok 70 milionów ludzi, co stanowiło ok 3% populacji świata. Wojna przyniosła straty gospodarcze i społeczne. Jej skutki odczuwalne były jeszcze na długo po jej zakończeniu. Dziś w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające tamten dzień. Częstochowa również uczciła wszystkich poległych w tej wojnie. Uroczystości odbyły się na Placu Pamięci Narodowej. Nasza szkoła reprezentowana była przez Agatę Gawrońską, Julitę Błaszczak, Kacpra Cudaka pod opieką p. Małgorzaty Zagórskiej.

aut. M. Zagórska

W środę 8 kwietnia odbyła się uroczystość z okazji zakończenia II wojny światowej. Mszę świętą koncelebrował ks. płk Stanisław Rospondek.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content