Poczet sztandarowy 2021/22

Do reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym powołani zostali: Aleksandra Białas, Natalia Chłąd, Konrad Parkitny, Antoni Rozwens.

 

1