Poczet sztandarowy 2021/22

Do reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym powołani zostali: Aleksandra Białas, Natalia Chłąd, Konrad Parkitny, Antoni Rozwens.

 

1

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content