Podsumowanie akcji „Kresy”

Podsumowanie akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”17 lutego 2020 r. na Jasnej Górze miało miejsce uroczyste podsumowanie akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”, w której udział brała nasza szkoła. Organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie z prezesem ks. Ryszardem Umańskim, proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy i Kuratorium Oświaty w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Małgorzata Kaim i panie prof. Edyta Jankowska i Joanna Tatarczyk. Uroczystość rozpoczęto w Kaplicy Matki Bożej Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Następnie, w Auli Świętego Jana Pawła II, organizatorzy akcji złożyli podziękowania dyrektorom szkół,nauczycielom i uczniom za zaangażowanie się w pomoc Polakom mieszkającym poza granicami. Podczas uroczystości obecni byli: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, Artur Warzocha Senator IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Alicja Janowska Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Uroczystość uświetniły występy Polskiego Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Bursztynki” z Wilna. Nasza szkoła za aktywne uczestnictwo otrzymała pamiątkowy dyplom.

aut. E. Bartecka

Święty Mikołaj dla Kresów

12 listopada 2019r. odbył się kolejny finał akcji charytatywnej „Święty Mikołaj dla Kresów”. Głównymi organizatorami byli : Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” oraz ksiądz Ryszard Umański. Tegoroczna akcja obejmuje pomoc materialną dla polskich dzieci mieszkających na Kresach Wschodnich. W tym roku nasza szkoła wzięła czynny udział w tej akcji. Wolontariusze – uczniowie klasy 8b Jan Ziętal, Kamil Będkowski oraz Maciej Rogoziński dzielnie przez trzy tygodnie kwestowali w naszej szkole do puszek. Darczyńcy okazali się bardzo hojni.
Wczoraj 12.11.2019r. zapełnione puszki wolontariusze pod opieką p. Elżbiety Barteckiej zapełnione puszki przekazali do siedziby Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”.
To piękna akcja wprowadzająca w życie ideę pomocy, wsparcia i braterskiej przyjaźni względem innego człowieka. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom którzy przyczynili się do tej szczytnej akcji.

aut. E. Bartecka

Program akcji charytatywnych w roku szkolnym 2019/2020

Głównym celem charytatywnej działalności w szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, których życie jest przepełnione bólem, cierpieniem czy niedostatkiem w kraju i poza nim oraz dostrzeganie ubóstwa w swoim środowisku i wyjście mu naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.

Program akcji charytatywnych przewidziany na rok szkolny 2019/2020:

I. „Święty Mikołaj dla Kresów”. Akcja obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Przeprowadzona zostanie zbiórka publiczna, celem której będzie zebranie środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych oraz na inne formy pomocy materialnej Polakom mieszkającym na Kresach. Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez kwestowanie wolontariuszy do puszek i ustawionych skarbon w szkole. Zakończenie akcji 12.11.2019r. Główny organizator Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy”, ks. R. Umański.
II. „Wylosuj Anioła” – akcja polega na wykonaniu i wysłaniu kartki wykonanej własnoręcznie lub zakupionej dla dziecka, nastolatka chorego na nowotwór. Kartka zawiera kilka pozytywnych słów wsparcia i życzenia zdrowia dziecku. Można również dołączyć drobne upominki. Akcja trwa do 29.11.2019r. Główny organizator Fundacja „Gdy liczy się czas”

III.I ty możesz zostać świętym Mikołajem – zbiórka słodyczy oraz maskotek i drobnych upominków dla dzieci przebywających w szpitalu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Akcja obejmuje dzieci przebywające w częstochowskich szpitalach. Zbiórka trwa do 29 .11. 2019r. Główny organizator PCK.

IV. Akcja charytatywna pomóż hospicjum – Akcja obejmować będzie pomoc materialną szczególnie dla dzieci przebywających w hospicjum . Zbiórka publiczna przeprowadzona zostanie poprzez kwestowanie wolontariuszy do puszek i ustawionych skarbon w szkole, przy Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej Główny organizator: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej . Akcja przeprowadzona zostanie w VI. 2020r.

Koordynator: Elżbieta Bartecka

Wolontariat w Teatrze im. Adama Mickiewicza

W środę 25 września uczennice klasy 8a Klaudia Kmiecik, Barbara Kupiec, Kinga Kromołowska i Karina Kharchenko były na spotkaniu w Teatrze im Adama Mickiewicza, które zapoczątkowało ich współpracę z teatrem w ramach wolontariatu. Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy skontaktuj się z koleżankami,a pomogą Ci zostać wolontariuszem.

aut. A. Garbaciak

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top