22 listopada 2021r, odbył się finał akcji charytatywnej „Święty Mikołaj na Kresach Wschodnich”, – organizowanej od wielu lat przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa. Koordynatorem całej akcji jest ks.Ryszard Umański. Tegoroczna akcja wzorem lat ubiegłych obejmowała pomoc materialną dla polskich dzieci mieszkających na Kresach Wschodnich. W tym roku nasza szkoła wzięła czynny udział w tej akcji. Wolontariusze – uczniowie przez 4 tygodnie zbierali pieniądze do puszek oraz dary rzeczowe w formie słodyczy i artykułów szkolnych. Dzielenie się z innymi jest ważną wartością w życiu każdego człowieka. Dziękujemy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zaangażowanie się w całe przedsięwzięcie – „Wspieramy i Pomagamy”.

aut. A.Solski

Skip to content