Dzień Kobiet 2021

Bądź szczęśliwa przez życie całe” – to jedno z wielu życzeń przekazanych wszystkim Kobietom w poniedziałek 8 marca. Życzenia płynęły od samego rana. Życzenia dla wszystkich Pań złożył Samorząd Uczniowski oraz chłopcy z każdej klasy dla Pań i swoich koleżanek. Były nagrania, prezentacje a w nich moc życzeń i piękna muzyka.

dzień-kobiet-1

Dzień Chłopaka w naszej szkole

Samorząd Uczniowski w naszej szkole po raz kolejny zainicjował odchody Dnia Chłopaka. Uczennice postanowiły przygotować audycję dla swoich kolegów. Wydarzenie to stało się już tradycją w naszej szkole. Ze szkolnego radia płynęły piękne życzenia i muzyczne dedykacje dla wszystkich chłopców. Odbywały się też klasowe obchody Dnia Chłopaka, w czasie których dziewczynki wręczyły swoim kolegom niespodzianki wraz z życzeniami.

collage ze zdjęć uczniów z prezentami, które otrzymali z okazji Dnia Chłopaka

aut. A.Kroszowska

Ach te kobiety…

Dzień kobiet obchodzimy corocznie 8 marca . W tym dniu składamy wszystkim Paniom serdeczne życzenia , ofiarujemy im kwiaty i słodycze. Tak naprawdę liczy się pamięć. Również w naszej szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już od samego rana witali Panie kartką z życzeniami i symbolicznym cukierkiem na tle świątecznej dekoracji. „Życzę Ci moja Pani dużo kwiatów, dużo wiosny… Dziękuję Ci , że czynisz ten świat piękniejszym i lepszym”. Życzeniom towarzyszyła muzyka dobiegająca ze szkolnego radiowęzła przygotowana na tę uroczystość.

aut. A .Kroszowska

Zabawa karnawałowa

W tańcu nie jest najważniejszy taniec, tylko dobra zabawa

20 lutego 2020 odbyła się zabawa karnawałowa dla kas IV-VIII.
Podczas dyskoteki szkolnej odbył się konkursy
– najszybszy łasuch- uczeń który najszybciej zje pączka bez użycia rąk w tej zabawie wygrał Wiktor z klasy 6c
– ruchome krzesła
– taniec z balonem.
Zwycięzcom tej sztuki okazał się Mikołaj oraz Kornel z klasy 5b, którzy otrzymali główną nagrodę voucher do kina cinema

aut. A. Kroszowska

kliknij w miniaturkę aby obejrzeć galerię

Walentynki u nas

Dnia 12 lutego zespół Samorządu Uczniowskiego w składzie: Fabian Lampa, Magdalena Domańska i Karolina Zielińska przedstawili w szkolnym radiowęźle audycję pt. „Walentynki tuż, tuż!”. Była oczywiście poczta walentynkowa, słodkości i czerwone serduszka oraz wspólny taniec ,,Belgijka”. Czerwień  w dni świętowania była dominującym kolorem w  elementach ubrań uczniów.  Zdjęcia mówią same za siebie……..:)

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w tym miłym dla wszystkich młodych serc dniu została zorganizowana Walentynkowy koncert życzeń, który poprowadzili uczniowie klasy 7a Magdalena i Fabian. Z głośników szkolnego radiowęzła płynęła piękna, nastrojowa muzyka oraz życzenia.

opiekun Samorządu

aby obejrzeć zdjęcia, kliknij w miniaturkę

Znaczek  na listwie filmu przenosi do wersji pełnoekranowej

Samorząd Andrzejkowo

Niebawem andrzejki i dlatego dzisiaj 27 listopada nasz zespół redakcyjny w składzie Madzia Domańska i Fabian Lampa przypomnieli uczniom zwyczaje andrzejkowe. Najbardziej znanym zwyczajem andrzejkowym jest wróżenie. Kiedyś , w dzień świętego Andrzeja , wróżyły sobie niezamężne dziewczęta. Wróżby traktowano poważnie, wierzono, że się spełnią. Obecnie nie są zarezerwowane jedynie dla dziewcząt – 29 listopada wróżą sobie również chłopcy. Przypuszcza się , że wróżby andrzejkowe wywodzą się ze starożytnej Grecji lub wierzeń starogermańskich, które zwiazane były z kultem boga miłości i bogactwa. W Polsce to również stara tradycja , pierwsza literacka wzmianka pochodzi z szesnastego wieku.Wszystkie wróżby andrzejkowe traktowane były niezwykle poważnie. Dzisiaj również organizuje się zabawy , których miłym akcentem są wróżby.

Z inicjatywy Samorzadu Uczniowskiego w sali lekcyjnej uczennice klasy VIIa – Madzia, Zuzia, Karolina, Jagna i Oliwia zorganizowały „Salon wróżb”, w którym uczniowie klas IV –VIII mogli poddać się wróżeniu. Nasze szkolne wróżki przepowiadały przyszłość przy stanowiskach: „Kim będziesz w przyszłości?, Jak będą nazywać się Twoje dzieci?, Przepowiem Ci miłość!, Jakim kwiatem jesteś?, Powróżę Ci z ręki”. Można było także kupić ciasteczko z wróżbami.

Nasze szkolne świętowanie andrzejkowe zakończyła dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski dla uczniów klas IV –VIII. Uczniowie poddali się wspólnym tańcom i zabawie. Nad bezpieczeństwem zabaw czuwały panie: Alina Kroszowska, Agnieszka Garbaciak, Anna Gawlik, Joanna Szydłowska, Ewa Duchnik – Dywan i pan Bartek Olszewski.

aut. Alina Kroszowska

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W tym roku Dzień Rzucania Palenia przypada 21 listopada. Uczniowie klasy VIIa w składzie Fabian Lampa, Karolina Zielińska i Magdalena Domańska przybliżyli w szkolnym radiowęźle temat szkodliwości palenia tytoniu. Przekazali dane prasowe na ten temat. Wniosek płynący z audycji brzmi : Osoby palące powinny zaprzestać tego nałogu mając na względzie zdrowie własne i innych ludzi. Temat ten wiąże się z Ogólnopolskim Programem Edukacyjnym realizowanym w naszej szkole :”Trzymaj Formę!”

aut. Alina Kroszowska

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2019 r. Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię.Na wstępie Pani Dyrektor Beata Zemła powitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły,rodziców, gości i całą społeczność uczniowską.Przekazała serdeczne życzenia oraz wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów z klasy V ,VI i VIII, którzy wcielili się w role nauczycieli , znakomicie oddając klimat panujący za drzwiami pokoju nauczycielskiego. Rozmowy i gorące dyskusje nauczycieli przerywały piosenki w wykonaniu Nikoli z klasy VI a i Jagny z kl.VII a oraz uczniów z klasy drugiej „a”. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich nauczycieli było przyznanie przez uczniów naszej szkoły i wręczenie  wybranym nauczycielom Statuetek Kownackiej w kategoriach : Nauczyciel Przyjaciel, Nauczyciel Optymista, Nauczyciel Żyleta i Nauczyciel Mistrz oraz Statuetki Dyrektora i Wicedyrektora na Szóstkę. Samorząd Uczniowski uhonorował nauczycieli wręczając Świadectwa Wzorowego Nauczyciela. Uroczystość zakończył występ taneczny w wykonaniu uczennic z klasy VIII a i VIII b.

aut. A. Kroszowska

Galeria zdjęć ukaże się po kliknięciu w miniaturkę

Dnia 10 października 2019r w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie akcji „Nakrętkowa Częstochowa” edycja 2018/2019. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „ Podaj Dalej”.
W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Częstochowy p. Krzysztof Matyjaszczyk, oraz przedstawiciele szkół, przedszkoli i różnych instytucji. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Szkolnego w osobach Magda Domańska, Wiktor Krocz, Iga Surlej pod opieką p. Agnieszki Garbaciak. Prezydent podziękował wszystkim za udział w edycji „Nakrętkowa Częstochowa” 2018/2019 oraz zachęcał do kontynuowania działań mających na celu bezinteresowną pomoc innym. Nasi uczniowie mieli możliwość spotkania z Jasiem na rzecz którego zbieraliśmy nakrętki w roku szkolnym 2018/2019. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w edycji „Nakrętkowa Częstochowa” 2018/2019 i zachęcamy do udziału w edycji 2019/2020.

aut. A.Garbaciak

Dyskoteka

30 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji dyskotekę szkolną dla uczniów klas 4-8, połączoną z obchodami Światowego Dnia Krawata. Każdy chłopiec, który przyszedł na zabawę w krawacie miał wstęp wolny. Podczas dyskoteki szkolnej odbył się konkurs wiązania krawata. Pomocnych wskazówek na ten temat udzielał p. Jarosław Garbaciak. Zwycięzcą tej sztuki okazała się Karina z kl. VIII a. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Nad bezpieczeństwem uczniów podczas dyskoteki czuwały panie: Agnieszka Garbaciak, Jolanta Bryk, Alina Kroszowska oraz p. Jarosław Garbaciak.

Zadania Samorządu Uczniowskiego

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady działania i wybierania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
    uchwalony przez ogół uczniów w równym głosowaniu.
  3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu. 5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu i może wyłonić radę wolontariatu ze swojego składu. 6. Uczniowie wolontariusze pod opieką nauczycieli opiekunów samorządu organizują zajęcia zapewniające kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w życiu społecznym. 7. Uczniowie wolontariusze diagnozują potrzeby społeczne uczniów, przedstawiają oferty działań do realizacji i angażują uczniów szkoły do konkretnych działań w tym zakresie. 8. Podejmowane przez uczniów działania wolontariackie są dokumentowane na stronie szkoły: www.sp33czest.pl 9. Rada wolontariatu wybrana spośród uczniów opiniuje działania wolontariackie uczniów i zapoznaje z nimi Radę Pedagogiczną.
  5. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

Zarząd, opiekunowie. plan pracy Samorządu Uczniowskiego plik do pobrania

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili
       Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Nakrętkowa Częstochowa i zapraszamy na kolejną edycję w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
aut. Agnieszka Garbaciak

Akcja charytatywna pomóż hospicjum

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się ofiaruje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w całej Częstochowie przeprowadzona została kwesta na rzecz częstochowskiego hospicjum, na którą uczniowie naszej szkoły zostali zgłoszeni przez p. Agnieszkę Garbaciak.
Uczennice z klasy: 7a- Kinga Kromołowska, Klaudia Kmiecik, 7b- Weronika Raszewska, Zofia Gniewek 8a -Zuzanna Misiukiewicz, Maja Klar, pod opieką p.Anny Misiukiewicz brały udział w akcji charytatywnej „Pomóż Hospicjum” przed Kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie.
Dochód został przekazany Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na ulicy Krakowskiej 45a w Częstochowie.

aut. A. Misiukiewicz

Konferencja – Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom

W środę 15 maja 2019 w Regionalny Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie odbyła się konferencja pod tytułem „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”, w której brała udział przedstawicielka naszego Samorządu Uczniowskiego Iga Surlej wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego Anną Misiukiewicz

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do prezentacji dobrej praktyki w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie.

aut. A. Misiukiewicz

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 29 marca 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

 Przewodniczący – Magdalena Domańska, klasa VIa

Zastępca – Wiktor Krocz, klasa VIIb

Skarbnik – Iga Surlej, klasa Vc

kliknij w miniaturkę, by zobaczyć więcej zdjęć

Ogłoszenie

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA  FUNKCJONOWANIE SZKOŁY?

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ? MASZ FAJNE POMYSŁY?

JESTEŚ SPOŁECZNIKIEM I CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA INNYCH?  

JESTEŚ PRZYKŁADEM DLA INNYCH BO MASZ  WZOROWĄ  LUB BARDZO DOBRĄ OCENĘ Z ZACHOWANIA.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do samorządu prosi się o zgłoszenie do p. A.Misiukiewicz lub p, A.Garbaciak.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 marca 2019 r.
Kampanie wyborcze będą trwały od 14 do 22 marca 2019 r.
Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 28 marca 2019 r.
Uwaga!!!
Każda osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zobowiązana jest do przygotowania plakatu wyborczego, na którym napisze kilka słów o sobie i swojej kampanii wyborczej.
Plakaty  zawieszamy na tablicy SU

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content