Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2019 r. Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię.Na wstępie Pani Dyrektor Beata Zemła powitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły,rodziców, gości i całą społeczność uczniowską.Przekazała serdeczne życzenia oraz wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów z klasy V ,VI i VIII, którzy wcielili się w role nauczycieli , znakomicie oddając klimat panujący za drzwiami pokoju nauczycielskiego. Rozmowy i gorące dyskusje nauczycieli przerywały piosenki w wykonaniu Nikoli z klasy VI a i Jagny z kl.VII a oraz uczniów z klasy drugiej „a”. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich nauczycieli było przyznanie przez uczniów naszej szkoły i wręczenie  wybranym nauczycielom Statuetek Kownackiej w kategoriach : Nauczyciel Przyjaciel, Nauczyciel Optymista, Nauczyciel Żyleta i Nauczyciel Mistrz oraz Statuetki Dyrektora i Wicedyrektora na Szóstkę. Samorząd Uczniowski uhonorował nauczycieli wręczając Świadectwa Wzorowego Nauczyciela. Uroczystość zakończył występ taneczny w wykonaniu uczennic z klasy VIII a i VIII b. 

aut. A. Kroszowska

Galeria zdjęć ukaże się po kliknięciu w miniaturkę

Dnia 10 października 2019r w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie akcji „Nakrętkowa Częstochowa” edycja 2018/2019. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „ Podaj Dalej”.
W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Częstochowy p. Krzysztof Matyjaszczyk, oraz przedstawiciele szkół, przedszkoli i różnych instytucji. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Szkolnego w osobach Magda Domańska, Wiktor Krocz, Iga Surlej pod opieką p. Agnieszki Garbaciak. Prezydent podziękował wszystkim za udział w edycji „Nakrętkowa Częstochowa” 2018/2019 oraz zachęcał do kontynuowania działań mających na celu bezinteresowną pomoc innym. Nasi uczniowie mieli możliwość spotkania z Jasiem na rzecz którego zbieraliśmy nakrętki w roku szkolnym 2018/2019. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w edycji „Nakrętkowa Częstochowa” 2018/2019 i zachęcamy do udziału w edycji 2019/2020.

aut. A.Garbaciak

Dyskoteka

30 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji dyskotekę szkolną dla uczniów klas 4-8, połączoną z obchodami Światowego Dnia Krawata. Każdy chłopiec, który przyszedł na zabawę w krawacie miał wstęp wolny. Podczas dyskoteki szkolnej odbył się konkurs wiązania krawata. Pomocnych wskazówek na ten temat udzielał p. Jarosław Garbaciak. Zwycięzcą tej sztuki okazała się Karina z kl. VIII a. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Nad bezpieczeństwem uczniów podczas dyskoteki czuwały panie: Agnieszka Garbaciak, Jolanta Bryk, Alina Kroszowska oraz p. Jarosław Garbaciak.

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili
       Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję Nakrętkowa Częstochowa i zapraszamy na kolejną edycję w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
aut. Agnieszka Garbaciak

Akcja charytatywna pomóż hospicjum

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się ofiaruje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w całej Częstochowie przeprowadzona została kwesta na rzecz częstochowskiego hospicjum, na którą uczniowie naszej szkoły zostali zgłoszeni przez p. Agnieszkę Garbaciak.
Uczennice z klasy: 7a- Kinga Kromołowska, Klaudia Kmiecik, 7b- Weronika Raszewska, Zofia Gniewek 8a -Zuzanna Misiukiewicz, Maja Klar, pod opieką p.Anny Misiukiewicz brały udział w akcji charytatywnej „Pomóż Hospicjum” przed Kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie.
Dochód został przekazany Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na ulicy Krakowskiej 45a w Częstochowie.

aut. A. Misiukiewicz

Konferencja – Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom

W środę 15 maja 2019 w Regionalny Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie odbyła się konferencja pod tytułem „Samorząd uczniowski a wychowanie dzieci ku wartościom”, w której brała udział przedstawicielka naszego Samorządu Uczniowskiego Iga Surlej wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego Anną Misiukiewicz

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do prezentacji dobrej praktyki w zakresie skutecznego kształtowania wartości i postaw uczniów przez działanie w samorządzie.

aut. A. Misiukiewicz

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek 29 marca 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

 Przewodniczący – Magdalena Domańska, klasa VIa

Zastępca – Wiktor Krocz, klasa VIIb

Skarbnik – Iga Surlej, klasa Vc

kliknij w miniaturkę, by zobaczyć więcej zdjęć

Ogłoszenie

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA  FUNKCJONOWANIE SZKOŁY?

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ? MASZ FAJNE POMYSŁY?

JESTEŚ SPOŁECZNIKIEM I CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA INNYCH?  

JESTEŚ PRZYKŁADEM DLA INNYCH BO MASZ  WZOROWĄ  LUB BARDZO DOBRĄ OCENĘ Z ZACHOWANIA.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do samorządu prosi się o zgłoszenie do p. A.Misiukiewicz lub p, A.Garbaciak.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 marca 2019 r.
Kampanie wyborcze będą trwały od 14 do 22 marca 2019 r.
Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 28 marca 2019 r.
Uwaga!!!
Każda osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zobowiązana jest do przygotowania plakatu wyborczego, na którym napisze kilka słów o sobie i swojej kampanii wyborczej.
Plakaty  zawieszamy na tablicy SU

1 listopada

Jak co roku Pamiętamy!
W dniu 31.10. 2018 r przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie reprezentujący Samorząd Szkoły Maja Klar z kl 8a, Wiktor Krocz z kl7b oraz Kacper Suski z kl 8a, udali się z opiekunem samorządu p. Anetą Kluźniak-Buchaniec na Plac Pamięci Narodowej i Pomnik Sybiraków, zapalili znicze oraz uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli walcząc o wolną i niepodległą Polskę.

aut. A. Kluźniak-Buchaniec

 

Samorząd 2017/18

W dniu 13 lutego 2018 przedstawiciele Samorzadu Uczniowskiego SP 33:Julia Stachowska ,Zofia Gniewek i Kamil Będkowski wraz z opiekunem Joanną Wojtysiak uczestniczyli w spotkaniu w Ratuszu miejskim z gośćmi z Izraela z P.Anną Azari -Ambasadorem Izraela w Polsce ,P Zygmuntem Rolatem -Honorowym Obywatelem Miasta Częstochowy oraz Alon Goldman -Przewodniczącym Związku Żydów Częstochowskich. Młodzież miała okazję obejrzenia prezentacji w j.polskim i j.angielskim poświęconej współpracy edukacyjnej między Polską a Izraelem.Celem spotkania było zachęcenie młodzieży z obu krajów do wzajemnych kontaktów ,prezentowania swojej kultury oraz wymiany doświadczeń.Podczas prywatnej rozmowy w j.angielskim mieliśmy okazję do wysłuchania wspomnień Gości oraz wielu serdeczności skierowanej do naszych uczniów i polskiej młodzieży.

Nasi Uczniowie w finale „Nakrętkowej Częstochowy” zaprezentowali się naaajlepiej, co widać na załączonych zdjęciach. Pozdrawiamy Was serdecznie: Julkę, Zosię, Kacpra i Panią Joannę Wojtysiak

Cały artykuł na stronie Urzędu Miasta

Samorząd Uczniowski bieżącego roku szkolnego:

Przewodnicząca: Julia Stachowska kl 7 b

Zastępca: Kacper Sztencel kl 5 a

Sekretarz: Kamil Będkowski kl 6 a

Członkowie Samorządu Uczniowskiego – Zofia GniewekWiktor Krocz kl 6 b
tak przebiegały nasze wybory samorządowe

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top