Trwałe i wielopłaszczyznowe oddziaływanie projektu Erasmus+

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na  zajęcia warsztatowe, dzielenia się wiedzą na temat tworzenia, organizacji , wykorzystania naszego Projektu –  Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania . 

Przedstawiliśmy sposób wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz sposób wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych w klasach 1-3, co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych. 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

Dyrektor Szkoły -Beata Zemła

Innowacja pedagogiczna – efekt mobilności nauczycieli

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Akcja K1 szkolenie kadry nauczycielskiej, po odbytych szkoleniach w Turcji została opracowana innowacja pedagogiczna.
Założenia programu „Web 2.0 Tools” mają na celu nauczyć uczniów rozpoznawania swoich mocnych stron, by je dalej rozwijać, zdobyć niezbędne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej umiejętności, takie jak: wytyczanie i realizacja celów, planowanie przedsięwzięć, autoprezentacja, wykorzystanie technik komputerowych do prezentacji, odporność na porażkę.

Program-wlasny-Web-2.0-Tools

Projekty europejskie organizowane w naszej w szkole

Nasza szkoła realizuje projekty europejskie K1- szkolenie kadry nauczycielskiej, której koordynatorem jest Grażyna Markowska-Gonzalez.

Projekt Wykorzystanie narzędzi Web 2.00 Tools w procesie nauczania .

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi Web 2.00 Tools na zajęciach edukacyjnych  oraz wdrożenie innowacyjnych metod cyfrowych.

Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu wdrażają wiedzę na zajęciach z dziećmi. Pani Marzena Łopacińska we współpracy z p. Anetą Kluźniak- Buchaniec opracowały innowację pedagogiczną opracowaną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu wykorzystania różnorodnych aplikacji na zajęciach edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w projekcie europejskim nauczyciele nie tylko zdobyli specjalistyczną wiedzę, ale również mieli okazję poznać kulturę i tradycję Turcji. Zdobyta wiedza wdrażana jest na zajęciach edukacyjnych co umożliwiło uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i wdrożenie narzędzi Web 2.00 Tools umożliwiło uczniom zdobywanie wiedzy w ciekawy i zabawny sposób co jest wartością dodaną realizowanego projektu.

aut. K. Sekunda-Majchrzak

Zajęcia w ramach Programu Erasmus+

W dniu 15 czerwca 2023r. uczniowie klas: 1a,2a i 3a zapoznali się z programem wordwall.net, w ramach Projektu Erasmus+. Program ten pozwala uczniom w łatwy sposób utrwalać, powtarzać wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Dzieci poznały między innymi koło fortuny, interaktywne logogryfy i krzyżówki.

aut.M.Łopacińska

Ciekawe zajęcia komputerowe

W piątek, 17 marca br. uczniowie klas:1a,2a,3a realizowali Program Web 2.0 Tools autorstwa p. Anety Kuźniak-Buchaniec i p. Marzeny Łopacińskiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach komputerowych, poznając tajniki tworzenia filmu „Avatar”. Samodzielnie stworzyły własną postać, rekwizyty, dobrały tło, kolory i głos. Wszyscy czekają na kolejne zajęcia programu.

aut.M.Łopacińska

Erasmus+ „Web 2.00 tools”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus1.jpg

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu Erasmus+ pt:”Web 2.00 tools”, które odbyło się w Turcji. Nabytą wiedzę nauczyciele wykorzystują na zajęciach edukacyjnych. Opracowana została innowacja pedagogiczna, która umożliwia wdrażanie nowoczesnych interaktywnych metod nauczania.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie erasmus.jpg

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content