Sprzątanie świata

W dniu 18 września 2020r. uczniowie klas trzecich pod opieką wychowawców p. Małgorzaty Górskiej, p. Emili Ciosek Szczęsnej, mogli po raz kolejny uczestniczyć w akcji Sprzątanie świata. Tym razem uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty, a także posprzątali swoje klasy w myśl poznanego na zajęciach hasła „Myśl globalnie, ale działaj lokalnie”. Oby takie akcje odbywały się z naszej inicjatywy jak najczęściej.


Święto Sybiraka

17 września to dzień, kiedy pamiętamy o wszystkich Zesłańcach, czyli Światowy Dzień Sybiraka. Wydarzenie to upamiętnili uczniowie klasy 3a i 3b wraz z wychowawcami – p. Małgorzata Górska, p. Emilia Ciosek Szczęsna minutą ciszy pod tablicą pamiątkową przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Dnia 15.09.2017r. dzieci z klas 1-3 wraz z wychowawcami obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Z tej okazji uczniowie uczestniczyli w wielu ciekawych lekcjach. Kropki jako symbolu naszych talentów użył Peter Reynolds w swej książce The Dot. W opowiadaniu kropka zmienia świat małej Vashti. Dzięki niej dziewczynka uwierzyła w siebie.

Dlatego Dzień Kropki jest święten kreatywności, odwagi i zabawy. Nauczyciele naszej szkoły zorganizowali tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W SP33 najmłodsi uczniowie od samego rana cieszyli się tym dniem! Motywem przewodnim była kropka. Wspólnie oglądaliśmy film „The Dot”. Następnie uczniowie zainspirowani przez małą Vashti tworzyli kropkowe dzieła sztuki. To był wspaniały i niezapomniany dzień!


Dzwonki

W związku z wprowadzeniem kolejnej przerwy obiadowej zmieniają się godziny dzwonków na lekcje i przerwy. Więcej w zakładce „Dzwonki”

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Dotyczy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że Rodzice ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym wypłacanej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wnioski składają w siedzibie szkoły ucznia w okresie od 01.09.2020 – 14.09.2020r. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Powyższa pomoc jest kierowana wyłącznie do uczniów zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy.

Właściwe druki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Ostateczny termin składania wniosków w szkole do dnia 11.09.2020r.
wniosek stypendium
oświadczenie o formie stypendium
zaświadczenie o dochodach zatrudnienie
zaświadczenie o dochodach CIS
oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym
oświadczenie dochód ryczałt
oświadczenie dodatkowy dochód
wniosek zasiłek

Rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Gdy we wrześniu 2019 rozpoczynaliśmy rok szkolny, nie przypuszczaliśmy, że postawi on przed nami tak wiele wyzwań. Pandemia COVID 19 była niezwykłą próbą, która wymagała od nas pokory, cierpliwości, siły, przewartościowania potrzeb i odwagi. Szczęśliwie dziś możemy stwierdzić, że nauczanie online w SP33 w tym czasie to sukces, do którego przyczynili się nauczyciele, wychowawcy klas, dyrektorzy, a przede wszystkim Wy kochani uczniowie i wspaniali rodzice. Chcemy podziękować Wam za ostatni czas i zapewnić, że bezustannie pracujemy, tworząc najlepsze warunki do twórczej pracy i rozwoju. Dziękujemy, że byliście i jesteście z nami, za Waszą obecność, wsparcie, zaufanie, które w mijających miesiącach było dla nas szczególnie ważne. Bez Was nie dalibyśmy rady. Dzisiaj podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 witają Was wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy szkoły, którzy życzą wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu oraz pozytywnej energii, którą razem zamienimy na twórcze i efektywne działania. W sposób szczególny zwróćmy uwagę na odpowiedzialne zachowanie w związku z panującą pandemią. Proszę wszystkich, abyśmy przestrzegali obowiązujących w szkole zasad i procedur bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że od stopnia naszej odpowiedzialności zależeć będzie nasze zdrowie. Szczęśliwego i zdrowego roku szkolnego.

Aplikacja MEN – koronawirus

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021, we wtorek, 1 września 2020 roku, na dziedzińcu przed szkołą przy głównym wejściu:

9:00 – uczniowie wszystkich klas 4-8,

11:00 – uczniowie wszystkich klas 1-3

Po uroczystości rozpoczęcia odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach. W spotkaniu organizacyjnym uczniów klas pierwszych z wychowawcami mogą uczestniczyć rodzice najmłodszych dzieci:

Klasa 1a – p. Marzena Łopacińska- sala nr 14,

Klasa 1b – p. Dorota Salwa sala nr 9

Podręczniki – informacja dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 479) informujemy, że wszyscy uczniowie klas I-VIII mają zapewnione darmowe podręczniki oraz wybrane materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podręczniki są wypożyczane na czas trwania roku szkolnego, zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymują na własność.

Jeśli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach religii- prosimy o zakup wskazanych przez katechetów podręczników i ćwiczeń. Odpowiednie tytuły można znaleźć w załączniku. Zostały one wyróżnione kolorem czerwonym.

SZKOLNY-ZESTAW-PODRĘCZNIKÓW-20-21-skonwertowany

Pracownia nauk przyrodniczych

Projekt z Budżetu Obywatelskiego 2020 r Miasta Częstochowy w dzielnicy Trzech Wieszczów „Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej” w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, ul. Goszczyńskiego 9/11

Zaproszenie do udziału w Projekcie kierujemy do mieszkańców dzielnicy w wieku powyżej 65 roku życia, którzy są zainteresowani udziałem w kursie komputerowym – obsługa komputera i  popularyzacja wiedzy technicznej, naukowej.

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z  sekretariatem szkoły: tel. 34 324 69 56,
zajęcia już od 7 sierpnia,
grupy 10 osobowe,
spotkania w każdy piątek,
czas trwania 1 miesiąc.

Kończymy rok szkolny!

Szkoła była zamknięta, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane. Zdalne kształcenie wprowadziliśmy z  dnia na dzień i było dla nas nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w  domowych warunkach. Po  tych miesiącach lepiej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt, kamera internetowa nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z  naszymi uczniami.
Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyliście w zdalną edukację bardzo dziękuję Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom. Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!
Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Życzymy Wam dobrych i bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody, dziecięcej radości. Słowa uznania kierujemy do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań. Dziękujemy uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a  rodzicom za okazaną pomoc, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.
Udało się?
Uważamy, że tak i otrzymujemy takie potwierdzenia od Naszych rodziców.
Nagrywaliśmy filmiki na you tube, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, czytaliśmy książki, mieliśmy spotkania online na aplikacji Zoom, Discord, Teams, Padlet. Zdalna edukacja nauczyła nas nowych umiejętności, jednak marzymy o powrocie do normalności.
Do zobaczenia

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 33

33 dla klimatu

Młodzież żąda edukacji klimatycznej i mówienia prawdy o klimacie, a my to po prostu robimy. W trakcie zajęć artystycznych pod nazwą Godzina dla klimatu i na… plastyce.
Jesteśmy coraz bardziej eko, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tym co jemy i że tym samym zależymy od ludzi z istnienia których nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy – od rolników. To dla nich, w celu zbliżenia się choć o kilka centymetrów do zrozumienia trudu uprawy szczypiorku, marchewek, truskawek, powstał projekt #Wyhoduj nadzieję. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą szanować pracę lokalych rolników i w swoich żywieniowych wyborach będą kierować się rozsądkiem i troską o swe zdrowie.

Gala wręczenia nagród

Bardzo miło nam poinformować, że uczeń klasy 6c Maksymilian Bodzioch otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy. Nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Takim uczniem jest Maks, który na swoim koncie ma już wiele osiągnięć edukacyjnych.

Maksiu


Wiedza Maksymiliana wykracza poza zakres materiału programowego, czego efektem są wysokie wyniki nauczania oraz liczne dyplomy laureata ogólnopolskich konkursów. Chłopiec jest w klasie szóstej, a już na swoim koncie ma olbrzymi sukces jakim jest zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii. Jest to wyjątkowe osiągniecie – Maksymilianowi udało się pokonać swoich starszych kolegów, jest najmłodszym uczestnikiem i laureatem konkursu. Uczeń rozwija swoje umiejętności językowe sięgając po lekturę w języku angielskim, czego efektem są wysokie noty w olimpiadach ogólnopolskich. Maksymilian zajął II miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie FOX zorganizowanym pod honorowym patronatem MEN oraz Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz inne liczne dyplomy laureata z języka angielskiego.

Nagrodę Maksymilianowi wręczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wychowawca: Grażyna Markowska

Maksiu1

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top