SUKCES JAKUBA KRÓLIKOWSKIEGO Z KLASY 4D

Serdecznie gratulujemy Jakubowi Królikowskiemu z klasy 4d zajęcia III miejsca w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu w Bydgoszczy. Jakub przepłynął 50 metrów stylem dowolnym z wynikiem 1:20:34. Kubuś- tak trzymaj, czekamy na następne rekordy.

„ Młodość bez uzależnień” i „Przedsiębiorczy, ale za ZIEMIĘ”

Kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki.

Nasza Szkoła realizuje Program „ MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z  zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu.. Organizatorem wydarzeń wynikających z realizacji wielu zadań jest p. pedagog Agnieszka Wrońska Radosz

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

                                                                            Paulo Coelho

Zaproponuj książkę do zakupu!

Nasza Szkoła „33”

otrzymała dotację na zakup książek do naszej biblioteki z  Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa, że wniosek złożony przez naszą szkołę przez p. Martę Kaliszuk przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 15.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i  wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
 3. zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,

W celu umożliwienia Naszym  UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji Zaproponuj książkę do zakupu! 

zawierający tylko 3 proste polecenia:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki z powiększoną czcionką; 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z  warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Konkurs dla uczniów gimnazjów i klas 7-8 SP – 8 Śląska Olimpiada Wiedzy o Motoryzacji

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz firmy Toyota Katowice, przekazuję informację o 8 Śląskiej Olimpiadzie Wiedzy o Motoryzacji.

Tegoroczna edycja konkursu uzyskała oficjalny patronat Śląskiego Kuratora Oświaty, a laureaci konkursu ubiegać się mogą o dodatkowe punkty przy rekrutacji do wybranych szkół średnich.  Termin zgłoszeń do I etapu mija 29 marca.

Dziękuję Państwu za przychylność i pomoc,

Z wyrazami szacunku

Paweł Ciepliński

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Rudzie Śląskiej

tel. 32 248 76 81

zsp1@zsp1.eu
Adres:ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska


Targi Szkolne Zawodowiec

     W czwartek 14 marca uczniowie klas ósmych uczestniczyli w Targach Szkolnych „Zawodowiec 2019”, które odbyły się w Hali Sportowej Częstochowa. Udział w targach był dla ósmoklasistów wspaniałą okazją do zapoznania się z ofertą częstochowskich szkół średnich oraz – co ma często ogromne znaczenie – z opiniami uczących się w nich koleżanek i kolegów. Obok szkół prezentowali się również współpracujący ze szkołami przedsiębiorcy, zapewniający uczniom m.in. praktyki zawodowe, staże, a nierzadko nawet zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje: można było  wziąć udział w turnieju minigolfa, obejrzeć prezentację musztry wojskowej, podziwiać pokazy tańca i mody oraz skosztować rarytasów, przygotowanych przez uczniów szkoły gastronomicznej. Ósmoklasiści wrócili z targów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Z pewnością wielu z nich już dokonało wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

Ogłoszenie

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA  FUNKCJONOWANIE SZKOŁY?

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ? MASZ FAJNE POMYSŁY?

JESTEŚ SPOŁECZNIKIEM I CHCESZ COŚ ZROBIĆ DLA INNYCH?  

JESTEŚ PRZYKŁADEM DLA INNYCH BO MASZ  WZOROWĄ  LUB BARDZO DOBRĄ OCENĘ Z ZACHOWANIA.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zgłosić swoją kandydaturę do samorządu prosi się o zgłoszenie do p. A.Misiukiewicz lub p, A.Garbaciak.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 marca 2019 r.
Kampanie wyborcze będą trwały od 14 do 22 marca 2019 r.
Wybory do Samorządu Szkolnego odbędą się 28 marca 2019 r.
Uwaga!!!
Każda osoba zgłaszająca swoją kandydaturę zobowiązana jest do przygotowania plakatu wyborczego, na którym napisze kilka słów o sobie i swojej kampanii wyborczej.
Plakaty  zawieszamy na tablicy SU

Gratulacje dla Patrycji, Weroniki i Pauliny

Gratulujemy zdobytych miejsc w Międzyszkolnym konkursie plastycznym Maska karnawałowa zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13; Patrycji Pytluk z klasy 1b miejsca II, Weronice Nicewicz miejsca II oraz Paulinie Wojnowskiej wyróżnienia. Życzymy dalszych sukcesów. 

Grand Prix Polski w skokach do wody

Zapraszamy do kibicowania częstochowskim zawodnikom na zawodach Grand Prix Polski w Skokach do Wody 30-31.03.2019r.. Program zawodów będzie umieszczony do 22.03.2019r. na facebooku organizatora  EFEKT Częstochowa. Zapraszamy do współpracy w szkoleniu sportowym dzieci w zakresie skoków do wody (licencja Polskiego Związku Pływackiego i akrobatyki sportowej (jedyny ośrodek w Częstochowie z licencją Polskiego Związku Gimnastycznego)

Zawody na które zapraszamy to I edycja GPP Częstochowa 2019.

Wybieram zawód dla siebie

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów Wybieram zawód dla siebie – Informator o szkolnictwie branżowym z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

link do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top