Uroczystość pożegnania oficera Szarych Szeregów

Delegacja Pocztu Sztandarowego naszej szkoły uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu ppłk. Jana Trzcińskiego żołnierza Szarych Szeregów. Jan Trzciński został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, złotym i srebrnym medalem za obronność kraju medalem „Pro Memoria” i „Pro Partia” oraz licznym odznaczeniami resortowymi.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w składzie: Alicja Ślęzak, Ola Bielas, Konrad Parkitny. Opiekę nad uczniami i pocztem sztandarowym sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Co wiemy o kropce …

Uczniowie klasy 3a obchodzili dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Obejrzeli film „The dot – kropka” oraz czytali wiersz „Dzień Kropki”. Swoją przygodę rozpoczęli rozmową o ukrytych talentach poszczególnych uczniów klasy 3a. Następnie bawili się w grę dydaktyczną „Co wiemy o sobie?” . Jej efektem było „Drzewo przyjaźni”. Kolejnym przystankiem w kropkowej podróży był świat matematyki. Uczniowie zapoznali się z alfabetem Morse’a i Braille’a. Nadawali i odszyfrowywali wiadomości tymi alfabetami na podstawie przygotowanych tabel. Na świeżym powietrzu wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem koła, kuli i hula – hop. W tym dniu nauczycieli zadbali o wszechstronny rozwój uczniów, było „coś dla ciała i coś dla ducha”.

aut. Z Kamińska

Zdjęcie kl. 3a

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dziś uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny.
Rok szkolny 2021/2022 zainaugurowała pani dyrektor Beata Zemła. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich rodziców, nauczycieli oraz uczniów, a w szczególności czwartoklasistów i pierwszoklasistów. Życzyła wszystkim wytrwałości w codziennej pracy i nauce oraz, aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy, przyniósł zadowolenie i spełnienie planów. Następnie pani dyrektor oddała głos uczniom klas 7 i 8, którzy przypomnieli wszystkim o wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu dwóch lat, kiedy młodzież nie mogła pójść do szkoły z powodu wybuchu wojny.
Na zakończenie uroczystości starsi koledzy zaprosili czwartoklasistów w rejs naszym szkolnym okrętem wiedzy oraz życzyli samych piątek i szóstek. Po akademii uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

aut. Ewa Duchnik Dywan

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości, jakie oferuje szkoła. Spełniajcie swoje marzenia i realizujcie ambitne cele. Drodzy Nauczyciele starajcie się zaszczepić w uczniach ciekawość świata, systematyczność i wytrwałości w działaniu.
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci.. Rozpoczynamy „Narodowy program wsparcia uczniów po pandemii” to projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie do rozwijania swoich zainteresowań. Kolejny projekt „Poznaj Polskę”, który pozwoli na pozyskanie środków na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.  Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa.

aut. Beata Zemła

 

Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1.09.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w uroczystościach związanych z obchodami 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Ceremonia miała miejsce na Placu Pamięci Narodowej, gdzie zebrały się delegacje wszystkich szkół. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Aleksandra Bielas, Konrad Parkitny Dominika Chłąd. Opiekę nad uczniami sprawował Andrzej Solski.

aut. A.Solski

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych 2021/22

Stypendia szkolne

to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – obowiązuje tu próg dochodowy.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 15. 09. 2021 r. szkoła składa w MOPS.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz MOPS- u. Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany. Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek stypendium szkolne

Wniosek zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Oświadczenie  osoby dochód ryczałt

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie osoby praca dorywcza

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Zaświadczenie o dochodach umowa o pracę

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Szanowni Uczniowie, Rodzice
Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w sali gimnastycznej szkoły z zachowaniem wymagań sanitarnych.

Uczniów klas 4-8 zapraszamy na godzinę 9.00

Uczniów klas 1-3 zapraszamy na godzinę 10.00

Uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami (po uroczystości inauguracyjnej rok szkolny) zapraszamy do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami :
Klasa 1 a – sala nr 8
Klasa 1 b – sala nr 10
Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność klas stwarza możliwość indywidualnego traktowania ucznia. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego a program nauczania wzbogacony jest o koła zainteresowań. Pod wspólną nazwą „Koło młodych talentów” kryją się koła: matematyczne, przyrodnicze, regionalne, teatralne, zajęcia plastyczne, muzyczne. Szkoła umożliwia korzystanie z pracowni komputerowej. Zagospodarowuje czas wolny uczniów w świetlicy szkolnej w  godzinach: 7.00- 16.00, placu zabaw i nowo powstającym boisku szkolnym. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego.

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły Beata Zemła

Życzenia na zakończenie roku szkolnego

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice.
Dziękuję Nauczycielom za trud i zaangażowanie, szczególnie w okresie pracy zdalnej, dziękuję wszystkim pracownikom szkoły za umiejętność odnalezienia się w tej nietypowej sytuacji, dziękuję szczególnie Rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość. Dziękuję Wam drodzy uczniowie za ten rok trudnej pracy. Dziękujemy za Waszą aktywność, nowatorskie pomysły i czynne włączanie się w życie społeczności szkolnej. Gratulujemy wszystkim, którym udało się zrealizować wytyczone wcześniej cele. Życzymy Wam udanych wakacji i mamy nadzieję, że po wakacyjnej przerwie wrócicie pełni energii i optymizmu .Na wakacyjny czas życzę Wam, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły zdrowia, bezpiecznego udanego wypoczynku. Państwa zaangażowanie i troska o dobro ucznia pozwoliły na sprawną kontynuację nauczania, pomimo utrudnionych warunków edukacyjnych. Proszę również przyjąć życzenia wielu kolejnych sukcesów, satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i udanego wypoczynku. Życzę Wam na czas wakacji zachwytu i ciekawości najbliższego świata, a po wakacjach spotkania w murach szkoły.

Z wyrazami szacunku
Beata Zemła (dyrektor szkoły) wraz z pracownikami

Szanowni Państwo
w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych dziękujemy za trud, zaangażowanie, wytężoną pracę podczas pandemii oraz wiele cennych inicjatyw,
życzymy odpoczynku, słonecznych i przyjemnych wakacji


Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Ryszard Stefaniak
oraz Naczelnik Wydziału Edukacji
Rafał Piotrowski wraz z pracownikami

Zapraszamy na wakacyjny seans filmowy

W zakończonym roku szkolnym etiudy filmowe siódmoklasistów powstawały pod hasłem „mój wkład w ochronę przyrody”. Większość utworów ukazywała pożytki płynące z segregacji odpadów. Nie obyło się bez błędów takich jak wrzucanie opakowania po soku do niewłaściwego kontenera, co dowodzi konieczności podejmowania tego tematu. Zdarzyły się realizacje będące pogłębionymi analizami możliwości wpływu młodych twórców na dobrostan środowiska, a także interesujące rozwiązania techniczne jak animacja.
Opublikowane zostały tylko filmy, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich czyli na przykład twórców wykorzystanej muzyki.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content