Akcja „Ratujemy i Uczymy Ratować”


W październiku ruszyła w naszej szkole akcja „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbyli już wszyscy uczniowie klas 1-3. W najbliższym czasie w zajęciach będą brały udział klasy 4-8. Wszyscy uczestnicy poznają zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej: przytomnej i nieprzytomnej. W warsztatach niezwykle pomocne są nowe fantomy otrzymane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

aut. Marzena Łopacińska

Edukacja regionalna klasy 6a w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie

W ramach realizacji zajęć edukacji regionalnej uczniowie klasy 6a wzięli udział w lekcji muzealnej poświęconej historii początków ziem naszego miasta. W Rezerwacie Archeologicznym Kultury Łużyckiej w Częstochowie poznali niezwykłe, a niektóre jedyne na świecie eksponaty sprzed 2500 lat. Wysłuchali interesującego wykładu na temat cmentarzyska kultury łużyckiej, powstania pierwszych osad, stroju i zdobnictwa ludzi z epoki żelaza i brązu.

aut. Marzena Łopacińska

Pasowanie pierwszoklasistów

14 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści w obecności wychowawców – p. Małgorzaty Górskiej, p. Emilii Ciosek Szczęsnej i delegacji rodziców, zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się pięknym występem artystycznym w wykonaniu uczniów klas pierwszych, którzy zaliczali ważne zdania edukacyjne. Pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie zostali pasowani przez dyrektor – p. Beatę Zemłę i zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy – dr Ryszarda Stefaniaka symbolicznym ołówkiem. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, medal i słodkie upominki. W czasie uroczystości panowała podniosła atmosfera. Po ceremonii nasi bohaterowie wraz z wychowawcami i zaproszonymi Gośćmi robili pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Święto Edukacji Narodowej

14 października -swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy oświaty. Dzień Komisji Edukacji Narodowej to czas refleksji nad trudną misją kształcenia młodego pokolenia. Pani Dyrektor, Beata Zemła, w pięknych słowach podziękowała nauczycielom za trud codziennej pracy. Życzyła wytrwałości i satysfakcji w kształtowaniu postaw i umysłów młodzieży. Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom nagrody za wyróżniające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podczas akademii młodzi aktorzy wprowadzili wszystkich w poetycki klimat polskiej, złotej jesieni. Wsłuchiwaliśmy się recytację wierszy polskich poetów, którzy zachwycali się urokiem tej pory roku. Piosenki o jesieni wywołały wśród zebranych nutę nostalgii. „Jesienna bossa nova” zachęcała, by pokochać ozłocony cały świat, a „Pocztówka z Beskidu” zapraszała w góry, ponieważ „jesienią góry są najszczersze”.

Aut. Ewa Duchnik Dywan

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia oraz podziękowanie za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi
i młodzieżą.

aut. Samorząd Uczniowski- Małgorzata Zagórska

Lekcja muzealna w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie klas 2a i 3b


W dniu 12 października 2021 roku uczniowie klasy 2a i 3b uczestniczyli w ciekawej wycieczce do Rezerwatu Archeologicznego Kultury Łużyckiej w Częstochowie. Wzięli udział w teoretycznej lekcji muzealnej i warsztatach archeologicznych – lepieniu z gliny naczyń. Wycieczka okazała się wspaniałą skarbnicą wiedzy o naszym regionie sprzed 2500 lat.

aut. Marzena Łopacińska i Aneta Kluźniak-Buchaniec

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy corocznie obchodzony 2 października, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Wybór daty nie był przypadkowy – 2 października obchodzimy rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego, jednego z największych propagatorów pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. W drodze ku niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polega na walce bez użycia przemocy.
Celem obchodów jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie .
Tego dnia nasze myśli szczególnie kierują się ku ofiarom przemocy fizycznej czy psychicznej.
Zachęcamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu o tematyce nawiązującej do hasła „ Stop przemocy- więcej mocy!”. Technika wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika, format prac A3, A4. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Prace należy składać do pedagoga szkolnego do dnia 05.11.2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie listopada bieżącego roku. Zapraszamy do wysłuchania piosenki.

aut. Samorząd szkolny

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Funkcjonariusz Straży Miejskiej wygłaszający prelekcję uczniom

Dnia 6.10.2021 roku obchodziliśmy w naszej Szkole Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Uczniowie aktywnie włączyli się w jego obchody. Najpierw członkowie samorządu szkolnego wygłosili przez radiowęzeł szkolny audycję, która miała na celu manifestację sprzeciwu wobec jakichkolwiek przejawów przemocy w szkole i poza nią. W trakcie audycji został ogłoszony konkurs plastyczny pod tytułem „Stop przemocy – więcej mocy!”. Następnie uczniowie klasy 6a oraz 8c uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pracowników Straży Miejskiej w Częstochowie, której tematem była „Przemoc i agresja w szkole i poza nią”. W czasie zajęć uczniowie poznali metody właściwego oglądu agresywnych zachowań z naciskiem na empatię i odpowiedzialność prawną. Dużą atrakcją dla słuchaczy była obecność psa służbowego – owczarka belgijskiego o imieniu Prima. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca psa „partnera” w pracy Straży Miejskiej i Policji.

aut. Katarzyna Krzypkowska, Magdalena Kurletoa

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej w asyście psa służbowego

Projekt BO 351 będzie realizowany w naszej szkole!

Szanowni Państwo mieszkańcy dzielnicy Trzech Wieszczów, drodzy absolwenci szkoły, kochani uczniowie, przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowania za nieocenioną pomoc i poparcie projektu dzielnicowego pt „351 Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w˙Szkole Podstawowej nr˙33 w˙Częstochowie” w˙Budżecie Obywatelskim 2021.
Szczególne podziękowania należą się szanownym rodzicom uczniów szkoły, czcigodnemu księdzu proboszczowi parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, którzy wspólnie z nami zaangażowali się w akcję zbierania głosów. Bądźmy dumni z tej inicjatywy, która ponownie znalazła wasze uznanie, zrozumienie i realizację w naszej szkole
Z wyrazami szacunku
Beata Zemła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego (2022) pozyskali Państwo środki finansowe. Państwa praca na rzecz popularyzacji wspomnianych zadań, wytrwałość w aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz zachęcanie uczniów i ich rodziców do podejmowania aktywności społecznej, zaowocowała. Dzisiaj stanowi o sukcesie zarządzanej przez Państwa placówki. Gratuluję serdecznie!
Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji

Jesienna wycieczka klasy 3a

04.10.2021 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w wycieczce do Leśnictwa Zielona Góra. Ich celem było poznanie tajemnic przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Uczniowie chętnie wzięli udział w ścieżce edukacyjnej pt. „Jesień w lesie” pod bacznym okiem pana leśniczego. Ochoczo odpowiadali na pytania, wykazując się szeroką wiedzą. Następnie przeobrazili się w leśnych detektywów, wykonując w grupach wskazane zadania w kartach pracy. Uczestniczyli również w zabawach i grach terenowych z pokonywaniem naturalnych przeszkód. Pogoda sprzyjała harcom. Na zakończenie upiekli kiełbaski przy ognisku, które smakowały wyśmienicie. Uczniowie wrócili do szkoły we wspaniałych humorach, pełni wrażeń i gotowi do dalszych wypraw.

aut. Z.Kamińska

Akcentowanie Międzynarodowego Dnia Języków Obcych i obchody Dnia Chłopaka w klasie 3a

30.09.2021 r. uczniowie klasy 3a obchodzili dwa święta: Dzień Chłopaka oraz Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, który przypada na 26 września. Z okazji Dnia Chłopaka otrzymali wspaniałe imienne krawaty, słodycze, piękne życzenia, laurki i piosenki płynące z radiowęzła.
Nauczyciel języka niemieckiego, p. Magdalena Kurleto, każdego roku z okazji Święta Języków Obcych zabierała uczniów w wirtualną podróż do Niemiec. Tak było i w tym roku. Uczniowie z ochotą poszerzali swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach „Niemcy – nasz sąsiad. Co o nim wiesz?”. W trakcie ćwiczeń utrwalili różne sposoby witania i pożegnania oraz zwroty grzecznościowe. Obejrzeli prezentację i wysłuchali wykładu na temat Niemiec. Następnie czynnie uczestniczyli w zabawie polegającej na rozwiązywaniu quizu. Przypomnieli również hasło, które towarzyszyło im przez trzy lata: „Zaprzyjaźnij się z językiem obcym, a przestanie być obcy”. Uczniowie już nie mogą się doczekać zajęć języka niemieckiego, podczas których będą rozwijać swoje umiejętności.

aut. Z.Kamińska

Jabłko – uznany polski owoc

28.09.2021 r. uczniowie klasy 3a aktywnie uczestniczyli w Święcie Jabłka, ponieważ nasza szkoła promuje aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Owoce te to przecież źródło wielu witamin. Uczniowie zapoznali się z historią jabłoni oraz najpopularniejszymi polskimi odmianami jabłek. Dowiedzieli się również, dlaczego polskie jabłka znane są na całym świecie i dlaczego warto je jeść? Uczniowie podawali różne sposoby spożywania jabłek. Uczennica Lena upiekła pyszne muffiny z jabłkami i zorganizowała poczęstunek dla rówieśników zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Było wspaniale, pysznie i zdrowo!

Uczniowie odczytywali i wyjaśniali przysłowia, które zawierają słowo „jabłko”. Dzień minął pod hasłem: „Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie”.

aut. Z.Kamińska

Wycieczka do Olsztyna i Brzyszowa klas 2a i 3b

W pierwszych dniach jesieni, tj. 28 września 2021r. uczniowie klasy 2a i 3b uczestniczyli w niezwykle ciekawej wycieczce. Najpierw pojechali do Olsztyna. Tam wzięli udział w warsztatach plenerowych z twórcą ludowym p. Janem Wewiórem. Poznali etapy powstania rzeźby w drewnie, stare zapomniane zawody oraz obejrzeli piękną „olsztyńską ruchomą szopkę”. Następnie wysłuchali legendy pt. „Obrona zamku olsztyńskiego”. Druga część wycieczki przebiegała w Brzyszowie. Tam uczniowie odbyli rajd pieszy na Górę Skarzawę (322 metrów nad poziomem morza). Zapoznali się z „Legendą o Skarzawie” oraz poznali przeszłość historyczną drewnianego krzyża pochodzącego z czasów I wojny światowej. Wycieczka pozwoliła naszym uczniom nie tylko upajać się pięknem Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale przede wszystkim poznać historię naszego regionu, jej fakty i ludowe przekazy.

aut. M.Łopacińska i A. Kluźniak-Buchaniec

Audycja z okazji Dnia Chłopaka – 30 września 2021

Samorząd Uczniowski przygotował audycję z okazji Dnia Chłopaka, którą wyemitowano 30 września. Przez szkolny radiowęzeł przedstawiciele samorządu przypomnieli bieżące wydarzenia z życia szkoły. Szczególnie miniony tydzień obfitował w osiągnięcia sportowe. Uczniowie współzawodniczyli w Aktywnej Wiośnie, Złotej Mili Częstochowy i Festiwalu Sztafet. Jednak głównym tematem tego dnia były obchody Dnia Chłopaka. Było trochę historii na temat tego święta w różnych krajach. Koleżanki przekazały życzenia dla wszystkich chłopców z naszej szkoły. Nie zabrakło też indywidualnych dedykacji dla kolegów od koleżanek z klasy.

aut. Samorząd Uczniowski
wersja tekstowa audycji (plik do pobrania)

Dzień chłopaka w klasie 2a i 3b

Z okazji „Dnia Chłopaka” uczniowie klasy 2a i 3b udali się  do kina. Pogoda dopisała, więc spacerkiem dotarli do Cinema City, by obejrzeć wspólnie film pod tytułem „Rodzinka rządzi”. Jego treść uzmysłowiła młodym widzom jak istotne są więzi między rodzeństwem i jak niepełne staje się nasze życie, gdy nagle urywają się relacje z bratem czy siostrą. Dzieciom bardzo podobała się ta historia, która przypomniała im, że najważniejsza dla każdego człowieka jest rodzina.

aut.  Aneta Kluźniak-Buchaniec i Marzena Łopacińska

Spacerkiem po Częstochowie

Bierzemy udział w˙konkursie fotograficznym „Niech się nie schowa w˙obiektywie Częstochowa” i˙dziś udaliśmy się na˙inaugurację konkursu w˙formie spaceru po˙Częstochowie. Przewodnikiem był p.˙Juliusz Sętowski. Oprowadził nas po˙ulicach centrum miasta pokazując je z˙zupełnie nieznanej strony. Sami zobaczcie w˙mini galerii. Zdjęcia wykonane przez uczestników spaceru – spółdzielców spod znaku PTAKU, po przeglądzie, będą reprezentować naszą szkołę w˙konkursie. O˙postępach projektu będziemy informować na˙bieżąco, a˙przy okazji zorganizujemy konkurs ze słodkimi nagrodami. Wykluł też się nam (nomen omen – jak to u PTAKU) pomysł na˙grę miejską. Czekajcie i˙trzymajcie kciuki, aby udało nam się zrealizować pomysły.

opiekun SU PTAKU

Wycieczka do Kusiąt

27 września uczniowie klasy II b wraz z nauczycielami brali udział w projekcie „Turystyczna Szkoła” – Mobilne Centrum Edukacji realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Zajęcia miały miejsce w Szkole Podstawowej w Kusiętach w gminie Olsztyn.
Uczniowie byli zachwyceni przygotowanymi atrakcjami, z przyjemnością wykonywali wszystkie zadania i quizy… na dzieci czekały także upominki. Odwiedzających wirtualne miasteczko witał mówiący robot. Uczniowie wirtualnie zwiedzili najpiękniejsze miejsca i zabytki w Polsce. Po warsztatach, uczniowie wzmocnieni gorącą herbatą i drugim śniadaniem bawili się na świeżym powietrzu na placu zabaw.
Podczas spaceru po okolicy dzieci podziwiały przepiękne widoki oraz Jeziorko Krasowe.
Niezapomnianym przeżyciem była podróż pociągiem.
Dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach za zaproszenie i wspólną zabawę.

aut. Olga Kozłowska-Żołędziewska, Magdalena Iwińska

Udział Uczniów naszej szkoły w imprezach sportowych

Bieg szlakiem miejsc pamięci narodowej

Dnia 27 września odbył się na terenie naszego miasta „Bieg szlakiem miejsc pamięci narodowej”, który miał na celu uczczenie 82 rocznicy powstania Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego. Organizatorami biegu był Hufiec ZHP Częstochowa, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie. W biegu uczestniczyły reprezentacje szkół tworząc patrole w dwóch kategoriach „Zawiszacy” klasy 4-6 oraz „Bojowe Szkoły” klasy 7-8. Naszą szkołę reprezentowały dwa patrole „Zawiszaków” i cztery patrole „Bojowych Szkół”. Trasa biegu prowadziła od Placu Pamięci Narodowej do Starego Rynku, gdzie odbyło się podsumowanie biegu. Organizatorzy biegu podziękowali wszystkim uczestnikom, wręczając certyfikaty i nagrody za udział w biegu.
aut. nauczyciele wychowania fizycznego

Sportowy turniej miast i gmin

XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich W ramach XXVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin zakończony. W zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego różnych formach aktywności fizycznej i współzawodnictwa szkolnego wzięło udział 156 uczniów i uczennic naszej szkoły. Na szkolne współzawodnictwo złożyły się wyścigi na wesoło dla najmłodszych, a dla starszych zwinnościowy tor przeszkód, turniej tenisa stołowego oraz test Coopera. Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok do kolejnej edycji turnieju.
aut. nauczyciele wychowania fizycznego

Pierwszy Dzień Jesieni w klasie 1b.

23 września jak co roku wszyscy świętowaliśmy pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Klasa 1b świętowała również Dzień Spadającego Liścia. Wspólnie wykonaliśmy liściaste korony, w których dumnie maszerowaliśmy po całej szkole. Po rozmowie o darach jesienie wyruszyliśmy na poszukiwanie jej skarbów. Przy szkole odnaleźliśmy ich pełen kosz, z którego zrobiliśmy piękny jesienny kącik w sali nr 10.

aut. E. Ciosek – Szczęsna

 

Dzień Jabłka

Klasa 1b będąc w jesiennym klimacie świętowała dziś 28.09 Dzień Jabłka. Uczniowie na zajęciach plastycznych wykonali piękne czerwone jabłka z talerzyków papierowych, po których dreptała zielona gąsienica. Tego dnia również kosztowaliśmy tych zdrowych darów jesieni. Dzień zakończyliśmy rozwiązując karty z zakodowanym rysunkiem.

aut. E. Ciosek – Szczęsna

Bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych.

 

 

Wszyscy wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Najmłodsze klasy naszej szkoły (1a i 1b) wraz z wychowawcami wyruszyły na skrzyżowanie gdzie poznały znaki oraz zasady ruchu drogowego. Uczniowie przeszli zarówno po przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną jak i bez, w każdej sytuacji zachowując się wzorowo.

aut. E. Ciosek – Szczęsna

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content