|

Pasowanie na Czytelnika Szkolnej Biblioteki!

Takimi słowami uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na Czytelnika w naszej szkole miało miejsce 9 lutego. Aby wejść do biblioteki uczniowie musieli odnaleźć blask, który stracił klucz otwierający drzwi do świata książek. W tym celu musieli odszukać balony w kolorach swojej drużyny i rozwiązać zadania. Wszyscy uczniowie z wielkim entuzjazmem pracowali i oczywiście udało się otworzyć złotym kluczem drzwi biblioteki. Podczas pierwszego spotkania w bibliotece pierwszaki poznały zasady korzystania ze szkolnego księgozbioru, poszanowania książek oraz obowiązki i prawa czytelnika. Po uroczystości pasowania każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz książkę ”Pierwsze abecadło” ufundowaną przez Instytut Książki.

Drodzy Rodzice! Korzystając z okazji pragniemy podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest czytanie dzieciom minimum 20 minut dziennie bajek i innych utworów literackich przez rodziców i najbliższych. Czytanie na głos stymuluje pamięć, nawiązywana jest bezpośrednia relacja, co w dużym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obcowanie ze słowem pisanym pobudza wyobraźnię, uczy kreatywności, ortografii, empatii, wrażliwości na innych, jest cudowną receptą na nudę, wprowadza w całkiem nowy świat. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych. Czytajmy więc naszym Pociechom, zachęcajmy je także do sięgania po książki i chwalmy, gdy czyta.