Zaproponuj książkę do zakupu!

Nasza szkoła „33”

otrzymała dotację na zakup książek do naszej biblioteki z  Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że wniosek złożony w imieniu naszej szkoły przez p. Martę Kaliszuk przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz ocenę merytoryczną i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 15.000 zł w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i  wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 1. zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 2. podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
 3. zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 4. uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 5. zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z  wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 6. dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów,

W celu umożliwienia naszym Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie swoich propozycji Zaproponuj książkę do zakupu! 

zawierający tylko 3 proste polecenia:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki z powiększoną czcionką; 

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z  warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Sukcesy naszych sportowców

W dniu 20.03.2019 r. uczennice i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych w hali. Zawody odbyły się w pięciu konkurencjach 60 m,300 m, 600 m,rzut piłka lekarską i trójskok.
Dziewczęta w składzie Julia Jasińska, Wiktoria Podsiedlik, Gajos Anna, Cekus Paulina i Maja Klar zajęły IX miejsce. Maja Klar indywidualnie w konkurencji rzutu piłką lekarską zajęła III miejsce.

Chłopcy w składzie Mateusz Dawiskiba, Bartłomiej Ziębiński, Marek Chruściel, Mateusz Aleksandrowicz i Cyprian Ligorowski zdobywając indywidualnie Mateusz Dawiskiba I miejsce na 60 m, Bartłomiej Ziębiński IV miejsce na 300 m,Marek Chruściel I miejsce na 600 m, Mateusz Aleksandrowicz VIII miejsce w rzucie piłką lekarską i Cyprian Ligorowski IX miejsce w trójskoku zdobyli Mistrzostwo Częstochowy.

Serdecznie gratulujemy – nauczyciele wychowania fizycznego

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Uczniowie na zajęciach matematyczno-przyrodniczych poszerzają wiedzę matematyczną, ale również biorą udział wykonując różne eksperymenty. Niezwykle ciekawe były te z wykorzystaniem pianki oraz barwników spożywczych .

Uczniowie mieli okazję zaobserwować reakcję jaką mają  względem siebie te produkty. Doświadczenie takie poszerzają wiedzę przyrodniczą , ale również dają możliwość tworzenia czegoś innego, nowego .

Imieniny Józefa Piłsudskiego

W dniu 19 marca 2019 Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w
uroczystościach z okazji imienin Józefa Piłsudskiego na Pl.
Biegańskiego. Przemówienie okolicznościowe wygłosili zastępcy
Prezydenta Miasta pan Andrzej Baczyński i Ryszard Stefaniak.
Po zakończeniu uroczystości na Placu reprezentacje szkół przeniosły
się do Ratusza w którym odbył się wykład poświęcony Marszałkowi.

Bakcyl – test próbny finału krajowego

Test próbny finału krajowego Europejskiego Quizu Finansowego odbył się o godz. 10.40 w poniedziałek 18.03.2019 r. pod kierunkiem koordynatora projektu p. Grażyny Markowskiej. Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 8a: Łukasz Postawa i Michał Stolarski.

Kilka przykładowych testów z I edycji EQF:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=8a76e981-d3a1-49d6-80a8-5a1554968598

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a308c39b-f1f4-47f6-a452-4ed40500eb26

https://play.kahoot.it/#/?quizId=7c05b5f6-5c6e-4dd6-a54b-abe340cfdc9e

https://play.kahoot.it/#/?quizId=2e65ad99-50ae-4995-b848-d8b67b63bd80

Finał krajowy odbędzie się 29 marca 2019 roku.

aut. Grażyna Markowska

Olimpiada z języka angielskiego Olimpus

W dniu 20.03.2019 odbyła się olimpiada z języka angielskiego, w której wzięło 20 uczniów z klas 4, 5, 7 i 8 pod kierunkiem p. Grażyny Markowskiej. Olimpiada to test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostały 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Każdy z uczestników niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
    Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
    Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
    Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
    Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczestników.

aut. Grażyna Markowska

Pierwszy Dzień Wiosny zawsze jest doskonałą okazją do radości i zabawy

W czwartek 21 marca 2019 r uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły powitali wiosnę uśmiechem, śpiewem i wspaniałymi występami. Nauczyciele, pracownicy szkoły wraz z dyrektorem szkoły wstąpili do klasy 9f i zaprezentowali swoje talenty: występ chóru z piosenką Wiosna cieplejszy wieje wiatr…, która porwała serca całej szerokiej publiczności, występ uczniów tej samej klasy w układzie taneczno – estradowym, deklamacja wierszy, a nawet fragment walki bokserskiej na ringu gdzie zawodnicy wypędzili zimę. Pani dyrektor Beata Zemła w tym dniu przekazała władzę w szkole pani dyrektor Zofii Gniewek, która dokonała wręczenia dyplomów uczniom- laureatom konkursu informatycznego Bezpieczny w sieci. Na kolejnej godzinie lekcyjnej uczniowie prowadzili lekcje a nauczyciele zajęli miejsca w ławkach uczniowskich.

Wszystkie występy spotkały się z dużymi brawami i to było doskonałym dowodem na to, że Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole bardzo się podobał. Organizatorami imprezy byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Agnieszka Garbaciak, p. Anna Misiukiewicz, p. Aneta Kluźniak-Buchaniec.

Wszystkim uczniom klasy 9f dziękujemy za wspaniały występ i życzymy dalszych sukcesów.

klikając na miniaturkę, otworzysz galerię

powitanie wiosny 2019 from Szkola Podstawowa nr 33 on Vimeo.

Lekkoatletyka dla każdego

W dniu 21 marca 2019 r odbyły się zawody  Lekkoatletyka dla każdego. Nasza szkoła wystawiła reprezentację stworzoną z uczniów Bartłomiej Ziębiński, Cyprian Ligorowski, Mateusz Dawiskiba, Marek Chruściel, Mateusz Aleksandrowicz. Uczniowie zostali uhonorowani dyplomami i pucharem dla Szkoły Podstawowej nr 33 za zajęcie 1 miejsca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dobrych rezultatów i życzymy kolejnych sukcesów.

Zebrania z rodzicami i konsultacje

W czwartek 21 marca 2019r. o godzinie 17.00/ sala 27 zapraszamy rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie z wychowawcami. Tematem spotkania będą procedury – informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Konsultacje z nauczycielami uczącym w pozostałych klasach również rozpoczną się o godz. 17.00. Zapraszamy

Wąsy Marszałka

19 marca 2019 r.w dniu imienin Marszałka w naszej szkole odbyła się akcja Wąsy Marszałka. Uczniowie, którzy nosili wąsy marszałka nie byli pytani.

Wyniki konkursu Piękna i bezpieczna zima

W związku z pożegnaniem zimy rozstrzygnięto Powiatowy konkurs plastyczny Piękna i bezpieczna zima zorganizowany w murach naszej szkoły . Przyznano miejsca spośród uczniów klas I , II i III.  Laureaci klas I to: Zuzanna Skrzypczak ,Emil Wróbel,  Oskar  Czyżyk,  klas II Maja Gradoń, Mają Kałuża,  Weronika Mielczarek, Nikola Kasprzyk , klas III Anastazija Mizina. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, laureatom gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki

Nasza Szkoła realizuje Program Młodość bez uzależnień

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z  zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu.. Organizatorem wydarzeń wynikających z realizacji wielu zadań jest pedagog p. Agnieszka Wrońska- Radosz

Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.

Paulo Coelho

Sukces Jakuba Królikowskiego z klasy 4d

Serdecznie gratulujemy Jakubowi Królikowskiemu z klasy 4d zajęcia III miejsca w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu w Bydgoszczy. Jakub przepłynął 50 metrów stylem dowolnym z wynikiem 1:20:34. Kubuś- tak trzymaj, czekamy na następne rekordy.

Odpowiedzialni, ale za Ziemię

Stale musimy sobie przypominać, że za kształt naszej planety, za to jak nam się tu żyje jesteśmy odpowiedzialni wszyscy i to codziennie. Jak mamy to zmieniać? Czy warto? Czy istotnie mamy na to wpływ?
Oczywiście i dlatego w naszej szkole segregujemy odpady. Wiemy, że powinny trafiać do pojemników oznaczonych, dla ułatwienia, różnymi kolorami. Wiedzą to nawet przedszkolaki, które przyszły na dni otwarte do naszej szkoły. Ale do jakiego pojemnika wyrzucić kartonik po mleku? Czy to plastik? Papier? W środku na dodatek ma metal!
Z powodu tak poważnych wątpliwości, od kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że dla projektu Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię rozbłysło zielone światło, staraliśmy się o to by prawdziwi fachowcy od segregacji przeprowadzili szkolenie dla uczniów naszej szkoły. Oczywiście możemy uczyć się wzajemnie jak robiła to Spółdzielnia Uczniowska PTAKU, ale nie obyło się bez wpadek. Dlatego cieszymy się, że pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego dotarli do naszej szkoły i przekazali nam, między wieloma innymi, bardzo istotną informację – segregacja to styl życia.

Zobacz jak zmienia się nasz styl życia, klikając w miniaturkę

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top