Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

W tym roku szkolnym realizujemy projekt rozwijania kreatywności. Prace będą wykonywane przez uczniów klasy 1 i 4 – 6. Warunkiem uczestnictwa jest publikowanie prac na fanpage projektu. Aby wybrane dzieło było opublikowane będzie konieczna pisemna zgoda Rodzica Ucznia.

plakat 4 edycji Międzynarodowegoprojektu Kreatywne Prace Plastyczne