Malujemy muzykę 2019/2020

Projekt Malujemy muzykę ma już wiele lat, pojawia się też w szkolnej witrynie, koniecznie wpraszał się teraz, kiedy nie możemy być na lekcji razem i oglądać swoich prac inspirowanych utworami.

dla klas 4-7
dla klas 1-3

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content