(brzmi poważnie, ale powstał po to, by było bezpiecznie)

 1. Do pracowni plastycznej uczniowie wchodzą pod opieką
  nauczyciela.
 2. Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie
  z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.
 3. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich
  zabaw i żartów powodujących niebezpieczeństwo. Należy
  zachować spokój, sumiennie wykonywać swoje zadania, dbać
  o porządek.
 4. Nie wolno przeszkadzać innym głośnym zachowaniem i kołysać
  się na krzesłach.
 5. Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia podczas zajęć.
 6. Po wykonaniu swojego zadania wszystkie użyte materiały
  należy odłożyć na miejsce, sprzątnąć miejsce pracy.
 7. Nikt nie niszczy cudzej pracy.
 8. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiada sprawca.
 9. O każdym uszkodzeniu ciała podczas lekcji należy zawiadomić
  nauczyciela.
martwa natura z narzędzi plastycznych - paleta, pędzelki, pastele, farby
Skip to content