Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/24

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137) oraz art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy uczniowie klas 1-8 otrzymują darmowe podręczniki do wszystkich przedmiotów(zwracane po zakończeniu zajęć edukacyjnych) oraz zeszyty ćwiczeń do wybranych przedmiotów.  

Rodzice są proszeni jedynie o zakup podręcznika do religii -jeżeli uczeń będzie uczestniczył w zajęciach religii w szkole.

Klasa I 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20, zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r. 
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”(dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa II 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-12-01/18-PO-1/21, zatwierdzenie z dnia 22.03.2021 r. 
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa III 
Numer programu: AZ-1-01/18 
Numer podręcznika: AZ-13-01/18-PO-1/22, zatwierdzenie z dnia 26.04.2022 r. 
„Pan Jezus nas karmi” (dwie części) 
red. Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa IV Numer programu AZ-1-01/18 
„Pan Jezus jest naszym życiem” (dwie części) 
red: Ks. dr Paweł Płaczek, Wydawnictwo Święty Wojciech 
Klasa V 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20, zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r. 
„Bóg szuka człowieka” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VI 
Numer programu: AZ -2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. 
„Jezus nas zbawia”(dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VII 
Numer programu: AZ-2-01/18 
Numer podręcznika: AZ-23-01/18-PO-2/22, zatwierdzenie z dnia 2.05.2022 r. 
„Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) 
red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech 

Klasa VIII 

Numer programu AZ-2-01/18

„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (dwie części)  
red: Beata Zawiślak USJK, Wydawnictwo Święty Wojciech 

podreczniki-2023-24-4