Pamiętamy!

24 marca 2020 – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Wybór daty tego święta nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 r.
zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. W Polsce, pod okupacją niemiecką, za jakąkolwiek pomoc Żydom, nawet danie kromki chleba, groziła kara śmierci! Jak czytamy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, „święto jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy, okazując miłosierdzie i współczucie, pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców. Różnie motywowali swe czyny – miłością bliźniego, nauką Kościoła, obywatelskim obowiązkiem czy zwykłą ludzką przyzwoitością. Niezależnie od tego każdy przejaw pomocy świadczonej ukrywającym się Żydom był wyrazem największego heroizmu, zważywszy na grożącą za to karę śmierci, ustanowioną przez Niemców na terenie okupowanej przez nich Polski”. Źródło: IPN Spot IPN TV: https://www.youtube.com/watch?v=aWJLqw4zpmo

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content