Szanowni Rodzice!

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym na czas pozostawania w  domach, możliwe jest kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Od 25 marca do 10 kwietnia(do świąt Wielkiej Nocy) w naszej szkole będzie obowiązywało zdalne nauczanie. W tym okresie szkoła podejmie następujące działania:

  1. Nauczyciele będą pracować zgodnie z tygodniowym planem nauczania wszystkich klas, z  uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów nauką i dostosowaniem się do ich możliwości psychofizycznych.
  2. Nauczyciele będą uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z  urządzeń umożliwiających im komunikację elektroniczną: w godzinach zajęć dydaktycznych danej klasy, zgodnie z tygodniowym planem nauczania, w godzinach popołudniowych w czasie pracy świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego.
  3. Zwracamy się z apelem, aby korzystanie z urządzeń tj. komputer, telewizor, telefon uwzględniało: czas korzystania z tych urządzeń, z uwzględnieniem ich dostępności w  domu, wiek i etap rozwoju ucznia, sytuację rodzinną.
  4. Określamy formy kontaktu i konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami poprzez: dziennik elektroniczny – VULCAN, pocztę e-mailową „zespołów klasowych”, służbową pocztę e-mailową wszystkich nauczycieli szkoły.

Zapewniamy ,że rozumiemy Państwa sytuację, którzy łączycie pracę zdalną w  pomocy dzieciom w edukacji przez internet z osobistymi obowiązkami. Nasze wysiłki stale idą w kierunku zapewnienia komfortu nauki dzieciom, przy poszanowaniu, zaleceń zdrowotnych i edukacyjnych.

Szanowni Państwo bardzo liczymy na wsparcie w tej sytuacji, deklarujemy ze swojej strony profesjonalizm i pełną dyspozycyjność. Do organizacji zdalnego nauczania wykorzystujemy kontakty ze specjalistami i zaangażowanie naszego zespołu nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

Z życzeniami zdrowia;
Beata Zemła dyrektor szkoły,
Justyna Bartosik zastępca dyrektora szkoły ,
kadra pedagogiczna,
pracownicy administracyjno – obsługowi szkoły.

Skip to content