Dwa miejsca na podium dla naszej szkoły!

Od maja 2019 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie edukacyjnym „Nadzieja. Zwycięstwo” . Część I – „Nadzieja” miała zwrócić szczególną uwagę na I pielgrzymkę Jana Pawła II do  Częstochowy i na Jasną Górę w 1979 r., cześć II – „Zwycięstwo” miała przybliżyć młodym częstochowianom protest w klubie „Ikar” w Częstochowie w listopadzie
1980 r. W projekcie wzięło udział  ponad 100 szkół z regionu częstochowskiego. W niedzielę, 20 października, w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie II części projektu i wręczenie nagród uczniom biorącym udział w Wielkim Teście o Ikarze.
Nagrody wręczała m.in. p. Lidia Burzyńska – poseł na Sejm RP oraz p.
Anna Rakocz – uczestniczka protestu w Ikarze (na zdjęciach). Dla nas była to szczególna chwila i ogromna radość, bowiem  I i III miejsce w konkursie zajęli uczniowie naszej szkoły: Kamil Kaliszuk (I miejsce) i Wiktor Krocz (III miejsce). Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczyciela historii – p. A. Roskosz. Uroczystość zakończyła się koncertem z elementami refleksji św. Jana Pawła II „Tradycja i polskość w pieśniach Stanisława Moniuszki”. Pieśni ze „Śpiewnika domowego”
wykonali studenci Wydziału Wokalno -Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Katarzyny Suskiej – Zagórskiej, wybitnej śpiewaczki operowej. Kamil i Wiktor! Dziękujemy i gratulujemy!

 Koordynator projektu – A. Roskosz

16 października, podczas jasnogórskich obchodów Dnia Papieskiego, odbyło
się podsumowanie I części projektu edukacyjnego „Nadzieja. Zwycięstwo” w
ramach programu ministerialnego „Niepodległa”. Zostały również wręczone
nagrody w konkursie literackim dla młodzieży „Czerwcowe dni 1979 roku
moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”. Wyróżnienie otrzymał
uczeń klasy 8 b z naszej szkoły – Wiktor Krocz, pracujący pod kierunkiem
p. Iwony Będkowskiej i p. Anny Roskosz. W spotkaniu na Jasnej Górze
uczestniczyli  m.in. Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer i przeor
Jasnej Góry – o. Marian Waligóra. Celem tej części projektu było
przypomnienie, w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny,
postaci wybitnego Polaka, a także przybliżenie młodym ludziom mniej
znanych epizodów i atmosfery panującej podczas spotkań częstochowian z
papieżem.

szkolny koordynator projektu – A. Roskosz

Wielki test o Ikarze

Mamy I i III miejsce!

Znamy już wyniki konkursu historycznego Wielki test o Ikarze, który odbył się 26.09.2019 r. w RODN „WOM” w Częstochowie, w ramach projektu edukacyjnego „Nadzieja, Zwycięstwo”. Projekt ten realizowany jest przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. W kategorii szkół podstawowych z Częstochowy i okolic I miejsce zajął Kamil Kaliszuk, a III miejsce Wiktor Krocz, uczniowie kl. VIII b z naszej szkoły. Kamil!
Wiktor! Gratulujemy i dziękujemy!

nauczyciel historii – Anna Roskosz

Wielki test o Ikarze

23 września odbył się etap szkolny konkursu historycznego – „Wielki test o Ikarze” w ramach projektu edukacyjnego „Nadzieja, Zwycięstwo”. W finale konkursu, który miał miejsce 26 września w RODN WOM w Częstochowie, naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8 b: Patryk Joński, Kamil Kaliszuk i Wiktor Krocz. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży  roli Jana Pawła II w procesie przemian społecznych i politycznych w naszym kraju oraz okoliczności powstania ruchu społecznego Solidarność w Polsce i w samej Częstochowie. Konkurs odbył się pod patronatem Lidii Burzyńskiej – posłanki na Sejm RP. Czekamy na wyniki i życzymy sukcesu naszym uczniom!

aut. A. Roskosz

Projekt edukacyjny „Nadzieja, Zwycięstwo”

W dniu 19.09.2019 r. uczniowie klas ósmych z naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii p. Anny Roskosz wzięli udział w pokazie filmu „Ikar
– stan wyjątkowy”. To kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu, w którym bierze udział również nasza szkoła.  „Celem projektu Nadzieja, Zwycięstwo jest przypomnienie, a dla młodszego pokolenia zapoznanie z niezwykłą postacią Jana Pawła II i Jego wielkim wkładem w budowanie wolnej i niepodległej Polski, jedności narodowej a nade wszystko w odzyskanie przez Polaków godności, szacunku, dumy, przekonania o własnej wartości i odkrycia narodowej tożsamości. Pragniemy przypomnieć pierwszą pielgrzymkę papieża Polaka do naszej Ojczyzny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wizytę Jana Pawła II w Częstochowie w dniach od 04 do 06 czerwca 1979r. Chcemy także przypomnieć o nieznanym w kraju oraz w regionie częstochowskim, proteście w klubie „Ikar” w Częstochowie.”
http://www.nadziejazwyciestwo.pl
Dokument „IKAR – stan wyjątkowy” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Dumni z Polski we współpracy z NSZZ Solidarność Region Częstochowa. Opowiada on o częstochowskiej Solidarności i ośmiodniowym strajku w Ikarze – pracowniczym klubie w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji – w listopadzie 1980 roku. Konsekwencją protestu było, niebywałe  w tamtym okresie, odwołanie m.in. wojewody i prezydenta Częstochowy.

aut. A. Roskosz

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content