Projekt edukacyjny „Nadzieja, Zwycięstwo”

W dniu 19.09.2019 r. uczniowie klas ósmych z naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii p. Anny Roskosz wzięli udział w pokazie filmu „Ikar
– stan wyjątkowy”. To kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu, w którym bierze udział również nasza szkoła.  „Celem projektu Nadzieja, Zwycięstwo jest przypomnienie, a dla młodszego pokolenia zapoznanie z niezwykłą postacią Jana Pawła II i Jego wielkim wkładem w budowanie wolnej i niepodległej Polski, jedności narodowej a nade wszystko w odzyskanie przez Polaków godności, szacunku, dumy, przekonania o własnej wartości i odkrycia narodowej tożsamości. Pragniemy przypomnieć pierwszą pielgrzymkę papieża Polaka do naszej Ojczyzny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wizytę Jana Pawła II w Częstochowie w dniach od 04 do 06 czerwca 1979r. Chcemy także przypomnieć o nieznanym w kraju oraz w regionie częstochowskim, proteście w klubie „Ikar” w Częstochowie.”
http://www.nadziejazwyciestwo.pl
Dokument „IKAR – stan wyjątkowy” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Dumni z Polski we współpracy z NSZZ Solidarność Region Częstochowa. Opowiada on o częstochowskiej Solidarności i ośmiodniowym strajku w Ikarze – pracowniczym klubie w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji – w listopadzie 1980 roku. Konsekwencją protestu było, niebywałe  w tamtym okresie, odwołanie m.in. wojewody i prezydenta Częstochowy.

aut. A. Roskosz