|

Wielki test o Ikarze

Mamy I i III miejsce!

Znamy już wyniki konkursu historycznego Wielki test o Ikarze, który odbył się 26.09.2019 r. w RODN „WOM” w Częstochowie, w ramach projektu edukacyjnego „Nadzieja, Zwycięstwo”. Projekt ten realizowany jest przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. W kategorii szkół podstawowych z Częstochowy i okolic I miejsce zajął Kamil Kaliszuk, a III miejsce Wiktor Krocz, uczniowie kl. VIII b z naszej szkoły. Kamil!
Wiktor! Gratulujemy i dziękujemy!

nauczyciel historii – Anna Roskosz