[metaslider id="13039"]

Ratownicy Marzeń

21.10.2021r uczniowie klas 5 oraz 7a i 7c w mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach profilaktycznych „ Ratownicy Marzeń”, realizowanych w ramach kampanii Akademia Caritas Dzieciom. Głównym celem szkolenia było wsparcie młodzieży i pomoc w odnalezieniu się w obecnej, skomplikowanej sytuacji związanej z epidemią, a także nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć młodzi ludzie dowiedzieli się, jak dążyć do realizacji wyznaczonych celów, mimo napotykanych przeszkód. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w warsztatach: chętnie dzielili się doświadczeniami, uczyli się rozpoznawać swoje pozytywne cechy. Dziękujemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej za przeprowadzenie warsztatów w naszej szkole.

aut. Katarzyna Krzypkowska, Marzena Łopacińska

Prelegenci i uczniowie w czasie wykładów
Prelegenci i uczniowie w czasie warsztatów

Kampania Białych Serc

W dniach 12–24 października nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego sprzeciwu wobec narkotykom, alkoholowi i przemocy. W ramach kampanii uczniowie klas 1 – 8 wykonali symboliczne białe serca, które ozdobiły szkołę. Klasa 3a włączyła się do „Wirtualnego Zjednoczonego Marszu Protestu” wykonując muzyczny hałas. Uczniowie wraz z opiekunami oraz panią dyrektor zagrali jednocześnie na wielu instrumentach. Dzieciom towarzyszyły dobry nastrój i wesoła atmosfera. Kolejnym etapem Kampanii był „Solidarny Wehikuł Czasu”, do którego włączył się nasz niezawodny Samorząd Szkolny. Uczennica klasy 7c, Alicja Ślęzak (z-ca przewodniczącego szkoły) zaśpiewała utwór zespołu Dżem pt. „Wehikuł Czasu”. Oba nagrania zostały przesłane do organizatora akcji.

aut. Katarzyna Krzypkowska, Magdalena Kurleto – koordynatorzy programu „STOP przemocy – więcej MOCY

 

W ostatnich dniach w 1a

Kolory jesieni

Pierwszaki z naszej szkoły wykorzystały słoneczny dzień na spacer i zabawę. Uczniowie zbierali nietypowe liście, budowały kopiec dla jakiegoś przybysza, ale najbardziej cieszyły się, bawiąc się wykorzystując piękne, kolorowe liście. Piękne są kolory jesieni.

Dzień kundelka

Uczniowie klasy 1a wykonali kolorowe maski z sympatii do wszystkich zwierząt, a w szczególności do kundelków, które to obchodzą swoje święto 25 października. Życzymy cudownych opiekunów i smacznych przekąsek.

aut. M. Górska

Laureaci konkursu Praca moich marzeń

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno-graficznym pt Praca moich marzeń pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Podczas otwarcia Konferencji Naukowej pt Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej – firmy rodzinne vs firmy nierodzinne miało miejsce wręczenie nagród laureatom. Organizatorzy – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – zaprosili na tę uroczystość laureatów z naszej szkoły. 1 miejsce w kategorii klas 7–8 zajął Szymon Aleksandrowicz, którego praca powstała pod kierunkiem p. Agnieszki Klimeckiej, wyróżnienia w kategorii klas 1-3 otrzymali Dagmara RełkowskaAntoni Cichecki z klasy 2a, których opiekunem była p. Marzena Łopacińska.

Cyberprzemocy mówimy nie!

19 października 2021 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne, które poprowadzili funkcjonariusze Policji: mł. asp. Michał Tyras oraz asp. Marcin Purgal. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 8. Podczas prelekcji poruszono temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. W czasie spotkania zostały przypomniane uczniom zasady, którymi należy kierować się w sieci, a także dokładnie scharakteryzowane zostało zjawisko cyberprzemocy. Policjanci uświadomili uczniom, co zrobić, by nie zostać ofiarą agresji w sieci, jak postąpić, gdy ktoś taką przemoc będzie wobec nich stosował i gdzie szukać pomocy. Funkcjonariusze poinformowali uczniów, że przemoc w Internecie jest przestępstwem, a jej sprawca nie może czuć się bezkarny. Na koniec panowie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące pracy w policji i wyjaśnili zainteresowanym tym zawodem uczniom, jakie wymagania należy spełnić, by zostać stróżem prawa.

aut. Katarzyna Krzypkowska

Wydarzenia w 1b

Dzień kundelka

Dzień kundelka to święto powołane najprawdopodobniej przez, nieistniejące już, Stowarzyszenie Przyjaciół Kundelka z Warszawy. Święto powstało aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność ale również aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. W tym dniu również temat lekcji w klasie 1b połączył się z Dniem Kundelka. Uczniowie klasy1b rozmawiali o tym jak ważną rolę odgrywają psy w codziennym życiu człowieka, jak nam pomagają i jak my ludzie pomagamy im. Wspólnie wykonaliśmy piękne papierowe opaski na głowę z wizerunkiem kundelka, obejrzeliśmy bajkę o najsłynniejszym kundelku w Polsce – Reksio, a także wykonaliśmy karty pracy związane z kundelkami.
Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt, poznanie obowiązków jakie spoczywają na właścicielu czworonoga, zachęcenie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom, ukazanie uczuć i emocji jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

aut. Emilia Ciosek – Szczęsna

Dzień drzewa

Światowy Dzień Drzewa obchodzony jest 10 października. W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie klas 1b aktywnie uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których poszerzyli swoją wiedzę o drzewach. Obejrzały także prezentację multimedialną, a salę ozdobiła wystawa pięknych prac, wykonana przez dzieci podczas zajęć plastyczno- technicznych.

E. Ciosek – Szczęsna

Akcja „Ratujemy i Uczymy Ratować”


W październiku ruszyła w naszej szkole akcja „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej odbyli już wszyscy uczniowie klas 1-3. W najbliższym czasie w zajęciach będą brały udział klasy 4-8. Wszyscy uczestnicy poznają zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej: przytomnej i nieprzytomnej. W warsztatach niezwykle pomocne są nowe fantomy otrzymane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

aut. Marzena Łopacińska

6a w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie

W ramach realizacji zajęć edukacji regionalnej uczniowie klasy 6a wzięli udział w lekcji muzealnej poświęconej historii początków ziem naszego miasta. W Rezerwacie Archeologicznym Kultury Łużyckiej w Częstochowie poznali niezwykłe, a niektóre jedyne na świecie eksponaty sprzed 2500 lat. Wysłuchali interesującego wykładu na temat cmentarzyska kultury łużyckiej, powstania pierwszych osad, stroju i zdobnictwa ludzi z epoki żelaza i brązu.

aut. Marzena Łopacińska

Pasowanie pierwszoklasistów

14 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści w obecności wychowawców – p. Małgorzaty Górskiej, p. Emilii Ciosek Szczęsnej i delegacji rodziców, zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się pięknym występem artystycznym w wykonaniu uczniów klas pierwszych, którzy zaliczali ważne zdania edukacyjne. Pierwszoklasiści obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie zostali pasowani przez dyrektor – p. Beatę Zemłę i zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy – dr Ryszarda Stefaniaka symbolicznym ołówkiem. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, medal i słodkie upominki. W czasie uroczystości panowała podniosła atmosfera. Po ceremonii nasi bohaterowie wraz z wychowawcami i zaproszonymi Gośćmi robili pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Święto Edukacji Narodowej

14 października -swoje święto obchodzili wszyscy pracownicy oświaty. Dzień Komisji Edukacji Narodowej to czas refleksji nad trudną misją kształcenia młodego pokolenia. Pani Dyrektor, Beata Zemła, w pięknych słowach podziękowała nauczycielom za trud codziennej pracy. Życzyła wytrwałości i satysfakcji w kształtowaniu postaw i umysłów młodzieży. Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom nagrody za wyróżniające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podczas akademii młodzi aktorzy wprowadzili wszystkich w poetycki klimat polskiej, złotej jesieni. Wsłuchiwaliśmy się recytację wierszy polskich poetów, którzy zachwycali się urokiem tej pory roku. Piosenki o jesieni wywołały wśród zebranych nutę nostalgii. „Jesienna bossa nova” zachęcała, by pokochać ozłocony cały świat, a „Pocztówka z Beskidu” zapraszała w góry, ponieważ „jesienią góry są najszczersze”.

Aut. Ewa Duchnik Dywan

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia oraz podziękowanie za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi
i młodzieżą.

aut. Samorząd Uczniowski- Małgorzata Zagórska

Lekcja muzealna w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie klas 2a i 3b


W dniu 12 października 2021 roku uczniowie klasy 2a i 3b uczestniczyli w ciekawej wycieczce do Rezerwatu Archeologicznego Kultury Łużyckiej w Częstochowie. Wzięli udział w teoretycznej lekcji muzealnej i warsztatach archeologicznych – lepieniu z gliny naczyń. Wycieczka okazała się wspaniałą skarbnicą wiedzy o naszym regionie sprzed 2500 lat.

aut. Marzena Łopacińska i Aneta Kluźniak-Buchaniec

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy corocznie obchodzony 2 października, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Wybór daty nie był przypadkowy – 2 października obchodzimy rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego, jednego z największych propagatorów pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. W drodze ku niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polega na walce bez użycia przemocy.
Celem obchodów jest szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie .
Tego dnia nasze myśli szczególnie kierują się ku ofiarom przemocy fizycznej czy psychicznej.
Zachęcamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu o tematyce nawiązującej do hasła „ Stop przemocy- więcej mocy!”. Technika wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika, format prac A3, A4. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Prace należy składać do pedagoga szkolnego do dnia 05.11.2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie listopada bieżącego roku. Zapraszamy do wysłuchania piosenki.

aut. Samorząd szkolny

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Funkcjonariusz Straży Miejskiej wygłaszający prelekcję uczniom

Dnia 6.10.2021 roku obchodziliśmy w naszej Szkole Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Uczniowie aktywnie włączyli się w jego obchody. Najpierw członkowie samorządu szkolnego wygłosili przez radiowęzeł szkolny audycję, która miała na celu manifestację sprzeciwu wobec jakichkolwiek przejawów przemocy w szkole i poza nią. W trakcie audycji został ogłoszony konkurs plastyczny pod tytułem „Stop przemocy – więcej mocy!”. Następnie uczniowie klasy 6a oraz 8c uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pracowników Straży Miejskiej w Częstochowie, której tematem była „Przemoc i agresja w szkole i poza nią”. W czasie zajęć uczniowie poznali metody właściwego oglądu agresywnych zachowań z naciskiem na empatię i odpowiedzialność prawną. Dużą atrakcją dla słuchaczy była obecność psa służbowego – owczarka belgijskiego o imieniu Prima. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również jak wygląda praca psa „partnera” w pracy Straży Miejskiej i Policji.

aut. Katarzyna Krzypkowska, Magdalena Kurletoa

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej w asyście psa służbowego

Projekt BO 351 będzie realizowany w naszej szkole!

Szanowni Państwo mieszkańcy dzielnicy Trzech Wieszczów, drodzy absolwenci szkoły, kochani uczniowie, przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowania za nieocenioną pomoc i poparcie projektu dzielnicowego pt „351 Dzielnicowy punkt integracji i aktywizacji artystycznej w˙Szkole Podstawowej nr˙33 w˙Częstochowie” w˙Budżecie Obywatelskim 2021.
Szczególne podziękowania należą się szanownym rodzicom uczniów szkoły, czcigodnemu księdzu proboszczowi parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, którzy wspólnie z nami zaangażowali się w akcję zbierania głosów. Bądźmy dumni z tej inicjatywy, która ponownie znalazła wasze uznanie, zrozumienie i realizację w naszej szkole
Z wyrazami szacunku
Beata Zemła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego (2022) pozyskali Państwo środki finansowe. Państwa praca na rzecz popularyzacji wspomnianych zadań, wytrwałość w aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz zachęcanie uczniów i ich rodziców do podejmowania aktywności społecznej, zaowocowała. Dzisiaj stanowi o sukcesie zarządzanej przez Państwa placówki. Gratuluję serdecznie!
Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji

Jesienna wycieczka klasy 3a

04.10.2021 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w wycieczce do Leśnictwa Zielona Góra. Ich celem było poznanie tajemnic przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Uczniowie chętnie wzięli udział w ścieżce edukacyjnej pt. „Jesień w lesie” pod bacznym okiem pana leśniczego. Ochoczo odpowiadali na pytania, wykazując się szeroką wiedzą. Następnie przeobrazili się w leśnych detektywów, wykonując w grupach wskazane zadania w kartach pracy. Uczestniczyli również w zabawach i grach terenowych z pokonywaniem naturalnych przeszkód. Pogoda sprzyjała harcom. Na zakończenie upiekli kiełbaski przy ognisku, które smakowały wyśmienicie. Uczniowie wrócili do szkoły we wspaniałych humorach, pełni wrażeń i gotowi do dalszych wypraw.

aut. Z.Kamińska

Akcentowanie Międzynarodowego Dnia Języków Obcych i obchody Dnia Chłopaka w klasie 3a

30.09.2021 r. uczniowie klasy 3a obchodzili dwa święta: Dzień Chłopaka oraz Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, który przypada na 26 września. Z okazji Dnia Chłopaka otrzymali wspaniałe imienne krawaty, słodycze, piękne życzenia, laurki i piosenki płynące z radiowęzła.
Nauczyciel języka niemieckiego, p. Magdalena Kurleto, każdego roku z okazji Święta Języków Obcych zabierała uczniów w wirtualną podróż do Niemiec. Tak było i w tym roku. Uczniowie z ochotą poszerzali swoją wiedzę, uczestnicząc w warsztatach „Niemcy – nasz sąsiad. Co o nim wiesz?”. W trakcie ćwiczeń utrwalili różne sposoby witania i pożegnania oraz zwroty grzecznościowe. Obejrzeli prezentację i wysłuchali wykładu na temat Niemiec. Następnie czynnie uczestniczyli w zabawie polegającej na rozwiązywaniu quizu. Przypomnieli również hasło, które towarzyszyło im przez trzy lata: „Zaprzyjaźnij się z językiem obcym, a przestanie być obcy”. Uczniowie już nie mogą się doczekać zajęć języka niemieckiego, podczas których będą rozwijać swoje umiejętności.

aut. Z.Kamińska

Jabłko – uznany polski owoc

28.09.2021 r. uczniowie klasy 3a aktywnie uczestniczyli w Święcie Jabłka, ponieważ nasza szkoła promuje aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Owoce te to przecież źródło wielu witamin. Uczniowie zapoznali się z historią jabłoni oraz najpopularniejszymi polskimi odmianami jabłek. Dowiedzieli się również, dlaczego polskie jabłka znane są na całym świecie i dlaczego warto je jeść? Uczniowie podawali różne sposoby spożywania jabłek. Uczennica Lena upiekła pyszne muffiny z jabłkami i zorganizowała poczęstunek dla rówieśników zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Było wspaniale, pysznie i zdrowo!

Uczniowie odczytywali i wyjaśniali przysłowia, które zawierają słowo „jabłko”. Dzień minął pod hasłem: „Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie”.

aut. Z.Kamińska

Tydzień bez mięsa

W naszej gazetce wyjaśniliśmy pojęcia, które budzą emocje starszych uczniów: wegetarianiazm, veganizm, flexitarianzm.

Skąd takie pomysły?

„Szacunek do jedzenia […] to nasza jedyna droga przeżycia.”
Carolyn Steel Sitopia. Jak jedzenie może ocalić świat

Dlaczego?

„Jeśli nie zsynchronizujemy się z naturą na wzór naszych przodków i nie zmienimy swojego stosunku do tego, co i jak jemy – zniszczymy naszą planetę bezpowrotnie.”

Po co?

„Możesz mieć dobre życie tylko jeśli zatroszczysz się o swój świat.”

„Wszyscy jemy. Gotując i jedząc wspólnie, dowodzimy swojego człowieczeństwa. Proces produkcji jedzenia ma ogromy wpływ na planetę i na nasze zdrowie, a zmieniając nasze menu, możemy uratować świat i pomóc sobie nawzajem.”

„Dobra sitopia to naturalnie zeroemisyjne społeczeństwo, ponieważ całe pożywienie wywodzi się z natury, a dobre praktyki rolnicze dbają o naturalne cykle ekologiczne i je naśladują.”

aut. opiekun SU PTAKU

Samorząd Uczniowski 2021/22

W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski reprezentują:

Przewodniczący – Mikołaj Kaczmarczyk

Zastępcy: Alicja Ślęzak, Emilia Zgrzebna,  Paulina Klaszka, Victoria Szrajber

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p.Alina Kroszowska, p.Małgorzata Zagłórska , p.Magdalena Kurleto

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content