Sukcesy uczniów przygotowywanych przez p. Marzenę Łopacińską

3 kwietnia 2019 r. Wiktor Stęplewski z klasy 2b zdobył wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Wiersze pozytywnie zakręcone.

2 kwietnia 2019 uczniowie klasy 2b uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Plastycznym Zwierzęta Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej .

Zdobyli:

I miejsce: Nina Kwapisiewicz i Wiktor Stęplewski

III miejsce: Łukasz Drobniak i Weronika Nicewicz

Wyróżnienie: Nikola Kasprzyk

Kolejne sukcesy naszych lekkoatletów!!!

W czwartek 04.04.2019r. nasi uczniowie uczestniczyli w I edycji Czwartków Lekkoatletycznych. Zawody odbywały się na stadionie  CKS Budowlani i były okazją do zaprezentowania swoich umiejętności lekkoatletycznych i pobijania kolejnych rekordów życiowych. Nasza reprezentacja składała się z 12 uczniów z klas od czwartej do ósmej. Zdobyliśmy cztery miejsca drugie, dwa miejsca trzecie, i trzy miejsca czwarte – tuż za podium.
A oto wyniki:
Franciszek Czaja2 miejsce na dystansie 600m  ( 2,05,19 )
Marek Chruściel2 miejsce na dystansie 300m  ( 39,16 – rekord życiowy)
Cyprian Ligorowski – 2 miejsce na dystansie 1000m ( 3,32,05 )
Mateusz Lasoń 2 miejsce w skoku w dal   ( 4,67 )
Karol Dziembowski 3 miejsce na dystansie 300m ( 2,11,27 )
Kordian Celt 3 miejsce na dystansie 300m ( 55,17 )
Audley Nathan – 4 miejsce na dystansie 600m ( 2,20,59 )
Bartłomiej Ziębiński – 4 miejsce na dystansie 100m ( 13,44 )
Mateusz Dawiskiba – 4 miejsce na dystansie 300m ( 40,69 )
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczyciele wychowania fizycznego

galerię obejrzysz o kliknięciu w miniaturkę

 

Warsztaty na Politechnice Częstochowskiej

W dniu 5 kwietnia uczniowie klasy 1a brali udział w warsztatach na Politechnice Częstochowskiej : Broniła, czyli owady dla ciekawych, Badaj świat łazikiem marsjańskim, Poleć  dronem oraz Sitodruk.  Uczniowie mieli okazję zobaczyć budowę owadów, pajęczaków, ale również mogli sterować robotami, dronem,  łazikiem jak również w pracowni polimerycznej wcielić się w rolę drukarza,  drukując koszulkę z logo uczelni. Będąc na Politechnice obserwowali pracę wykładowców, ale również zajęcia studentów. Może udział w takich warsztatach zainspirują uczniów, aby w przyszłości poszerzać swoją wiedzę na Politechnice Częstochowskiej. Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału  w warsztatach p.Agnieszce Widawskiej-Stanisz .

Konkurs Stop smog!


Nagrodą główną dla szkoły jest stół do tenisa stołowego, wygrywa szkoła, która przekaże największą ilość prac. Stół zostanie wręczony 27.04.2019r. podczas finału Eko Akcji.

oraz dla dzieci:
I miejsce- deskorolka elektryczna DGM 6,5
II miejsce – wrotki Razor Jetts
III miejsce – deskorolka plastikowa typu Fiszka

Przeczytaj koniecznie regulamin konkursu!
pliki do pobrania

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


The Big Challenge

Dzisiaj w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego The Big Challenge, cieszący się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas 4-8. Nasi uczniowie wykazali się umiejętnością korzystania z nowoczesnych metod nauczania oraz wiedzą z zakresu języka angielskiego! Dla najlepszych czekają świetne nagrody! Ogłoszenie wyników 15 maja 2019! Zwycięzców przedstawimy na naszej stronie internetowej!

Organizatorzy konkursu: n-l języka angielskiego Joanna Wojtysiak, n-l informatyki Jolanta Matloch


Szanowni Rodzice!


W związku z planowanym strajkiem nauczycieli

od dnia 08.04.2019 r (poniedziałek) zwracam się do Państwem z uprzejmą prośbą o zapewnienie opieki dzieciom przynajmniej w pierwszym dniu strajku.

O wszelkich zmianach, kiedy zakończy się strajk będę Państwa informowała na bieżąco poprzez stronę www. szkoły i ogłoszenia wywieszane w szkole.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły Beata Zemła

Konkurs ósmoklasisty online

Konkurs ósmoklasisty jest skierowany do uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty. Swoim zakresem obejmuję rekomendowane zagadnienia i wymagania dla wybranego przedmiotu. Zadania konkursowe są przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, autorów zadań dla CKE oraz czynnych egzaminatorów OKE. Wyniki konkursu mogą posłużyć dodatkowym nieformalnym sprawdzianem przed egzaminem ósmoklasisty.
Konkurs jest realizowany w ramach Inicjatywy Otwarta Przestrzeń Edukacyjna i jest skierowany do uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, każdy może jeszcze raz sprawdzić się przed egzaminem ósmoklasisty. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dla aktywnych online – e-sprawdzian plus.

Więcej o realizowanych konkursach na: https://konkurs.xyz
Więcej o Fundacji oraz Inicjatywie na: https://aktywnionline.pl

Dziękujemy!

NASI SPONSORZY:

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa wtedy proste – dziękujemyzawiera  wszystko  co chcemy wyrazić!
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Rodzice składają serdeczne podziękowanie wszystkim Sponsorom, którzy wspierają naszą szkołę: 

TRW Polska Sp. z o. o. Częstochowa za: nieodpłatne przekazanie komputerów dla potrzeb uczniów, nauczycieli, które podniosły jakość i komfort  pracy. Otrzymane  komputery, niewątpliwie przyczynią się efektywniejszego wykorzystania czasu na naukę informatyki w szkole.

TEST systemy uszczelniające J.,W. Okularczyk, M., M. Stępień spółka jawna Częstochowa, za nieodpłatne przekazanie notebook dla najmłodszych uczniów szkoły.


Państwu Sylwii i Robertowi Gałązka  za: przekazanie i wykonanie skrzynki kontaktów przepięciowych wykorzystywanej na uroczystościach szkolnych, co znacząco usprawniło obsługę techniczną imprez przez uczniów z zachowaniem ich bezpieczeństwa.

 
Panom  Rafałowi Redlickiemu, Panu Markowi Kubiakowi, Państwu Łukaszowi i  Oldze Drobniak za: wielokrotną pomoc w przewozie i transporcie mebli uczniowskich , które wyraźnie poprawiły estetykę wyglądu klas i korytarzy szkolnych.

W podziękowaniu dedykujemy rodzicom piosenkę Anny Jantar…

Trzymaj formę na Wielkanoc!

Już 1 kwietnia 2019r. w naszej szkole zapachniało świętami Wielkanocnymi. Uczniowie klas I-III i klas IV-VIII z ogromnym zapałem uczestniczyli w Wielkanocnym Festiwalu Kulinarnym. Każda z klas przygotowywała według własnej inwencji fit przekąski wielkanocne. Potrawy okazały się tak apetyczne, że klasy młodsze zjadły smakołyki zanim jury zdążyło je ocenić.

W klasach IV-VIII najwyżej oceniono przekąski klasy 6a , drugie miejsce zajęła klasa 8b, a trzecie 5a. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że uczniowie równie chętnie jak dziś włączą się w świąteczne przygotowania.

więcej zdjęć po kliknięciu miniaturki

W poszukiwaniu zaginionej wiosny

W sobotę 30 marca wyruszyła w stronę Gór Towarowych ekipa poszukiwaczy wiosny.
Ruszyliśmy pociągiem do Kusiąt. Będąc już na peronie rzuciliśmy tylko okiem na unikatowe jezioro krasowe (o nim dokładniej podczas rajdu na Zieloną Górę 🙂) i poszliśmy na szlak.
Po 30 minutach marszu naszym oczom ukazały się majestatyczne skały wapienne Dużych i Małych Gór Towarowych. Na miejscu spotkaliśmy naszą specjalistkę, nie tylko od matematyki, ale i od Jury panią Joannę Szydłowską, która zabrała nas do Jaskini Niedźwiedziej i pokazała
hibernujące jeszcze nietoperze. Drugą jaskinie, Cabanową poznaliśmy
tylko w teorii. Następnym naszym punktem wycieczki był Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej oraz Rynek w Olsztynie.
 Nie obyło się również bez problemu – na jaki smak lodów się zdecydować ?😉

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top