|

Nasza Szkoła ma już 60 lat

26 stycznia 2024 r. obchodziliśmy Jubileusz istnienia naszej Szkoły. Dyrektor Szkoły Beata Zemła powitała dostojnych Gości i wyraziła satysfakcję z uczestnictwa w tak doniosłej uroczystości Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej, który odbył się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Nasz Jubileusz połączył tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością i przypomniał, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel, wsparciem rodzic, dumą absolwenci a dla dyrektora szkoły zaszczytem i wyróżnieniem praca z tak wspaniałym Zespołem. W uroczystych obchodach jubileuszowych zaszczycili nas obecnością: 

Szanowny Pan Krzysztof Matyjaszczyk-Prezydent Miasta Częstochowy 

Pani Alicja Janowska– Dyrektor Delegatury KO w Cz-wie, Pani Anita Imiołek – Zastępca Dyrektora Delegatury KO w Cz-wie  

Pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu M. Cz-wy 

Szanowni Radni VIII Kadencji Rady Miasta Częstochowy – Pani Agata Pawłowska, Barbara Gieroń 

Pani Joanna Rekwirewicz reprezentującą Panią Izabelę Leszczynę-Ministra Zdrowia, Posła X Kadencji Sejmu RP 

Panią Zofię Wojtysiak Kowalik reprezentującą Biuro Senatora XI Kadencji Senatu Pana Wojciecha Koniecznego 

Pani Dorota Kaczmarek– Zastępca Przewodniczacego Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność. 

Pan Grzegorz Sikora – Prezes ZNP w Cz-wie 

Pani Ewa Jura – Przewodnicząca Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Cz-wa  

Szanowny Ksiądz Proboszcz parafii pw. M.B.Zwycięskiej- Zdzisław Wójcik 

Pani Katarzyna Rembisz – Dyrektor Biura Finansów Oświaty w Czwie  

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli: 

p. Jolanta Dominiak-dyr. SP nr 16 im. Bolesława Chrobrego 

p. Renata Krystek dyrektor SP nr 21 im. St. Konarskiego 

p. Katarzyna Drogosz-dyr. SP nr 26 im. Tadeusza Kościuszki 

p. Sylwia Szrajber Kobyłkiewicz- dyr. SP30 im. por. Michała Brzeskiego 

p. Magdalena Kłosowska- dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

p. Monika Stelmach-dyr. SP 31 im. Orła Białego 

p. Agnieszka Cupiał – dyr. Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 

p. Ewa Blukacz- dyr. SP nr 39 im. Marii Konopnickiej 

p. Jacek Włodyka – dyr.  SP nr 42  

p. Beata Lewczyńska Janus- dyr. SP 49 im. Janusza Kusocińskiego 

p. Piotr Włoczek – dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

p. Marzena Motylska- dyr. MP nr 27 

p. Krystyna Stanik- dyr. MP nr 41 

p. Beata Wyderka- dyr. MP nr 9 

p. Iwona Andzel –dyr. MP nr 35 

p. Marcin Sygiet- dyr. Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej wraz z p. Karoliną Chupką 

p. Marcin Terka – dyr. VII LO im. Mikołaja Kopernika i p. prof. Wiesław Jarząbek, ks. Konrad Cygan– opiekunowie Zespołu ZRANO 

p. Rafał Dziwis- dyr. Zespołu Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznych  

Przewodnicząca i Rada Rodziców SP33; p. Ewelina Bodzioch Duczkowska, p. Angelika Dylewska 

Emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły p. Anna Roskosz, p. J.Matloch, p. R. Kaczmarczyk, p. J.Wojtysiak, p. E.Pyrkosz, p. D.Salwa, I.Zakrzewska, p. J.Bryk, p. J.Smela 

Telewizja lokalna ORION, Zenon Chrząstek, Katarzyna Piotr Bodzioch, Agnieszka Kowalik, Teresa Kowalska, Szanowni rodzice, którzy zawsze wspierają szkołę dobrą myślą i życzliwością, wspaniałe grono pedagogiczne, wyjątkowi uczniowie SP nr 33, nasi absolwenci, uczniowie – 7 LO im. M. Kopernika wraz z Zespołem ZRANO, ucz. Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej wspierających poczet sztandarowy, uczennica Liceum Samorządowego- Jagna Lasoń. 

Jubileusz to okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy. Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: wspaniałych uczniów, niezawodnych, pomocnych, serdecznych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zaangażowanych we wszystkie potrzeby szkoły rodziców oraz przyjaciół. Organizacja tej imprezy to ogrom pracy wielu osób. Przyjmijcie serdeczne podziękowania za Waszą pracę i codzienną aktywną obecność w życiu szkoły. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę Władzom naszego miasta Częstochowy. Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi Prezydentowi Miasta Częstochowy, panu Ryszardowi Stefaniakowi wiceprezydentowi Miasta, Panu Naczelnikowi Rafałowi Piotrowskiemu, p. dyr. Alicji Janowskiej za wsparcie i opiekę zawsze.  Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom. Składam podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym pracownikom, nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to, co powstało i powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów. Nasza Szkoła, na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, w istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. Dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Skończyliśmy 60 lat, przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. Pozostaje nam mieć nadzieję, że w czasie kolejnych jubileuszy będą wspominać także nasz wkład pracy w życie tej szkoły.    

Z wyrazami szacunku 

Beata Zemła