Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Bakcyl

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do nowego ogólnopolskiego programu Bakcyl, jego koordynatorem jest p. Grażyna Markowska. Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, Bakcyl stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków  roli trenerów wolontariuszy. Do projektu  zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. Bakcyl został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dniu 20.12.2018 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Europejskiego Quizu Finansowego.

EQF to quiz wiedzy z zakresu finansów, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, finału krajowego oraz finału europejskiego. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie dwuosobowych drużyn, które będą reprezentowały swoje klasy i szkoły podczas kolejnych etapów gry. Zadaniem uczestników (na każdym etapie EQF) jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe. Zwycięzcy finału krajowego (1 drużyna) otrzyma prawo reprezentowania Polski podczas zmagań europejskich (Bruksela, maj 2019r).

Pojęcia i zagadnienia, które mogą pojawić się w pytaniach EQF.
Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi testami, w szczególności z przeprowadzonymi w trakcie finału europejskiego w marcu 2018 r. (dostępne na stronie internetowej) oraz z materiałami edukacyjnymi,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content