Bakcyl – test próbny finału krajowego

Test próbny finału krajowego Europejskiego Quizu Finansowego odbył się o godz. 10.40 w poniedziałek 18.03.2019 r. pod kierunkiem koordynatora projektu p. Grażyny Markowskiej. Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 8a: Łukasz Postawa i Michał Stolarski. Kilka przykładowych testów z I edycji EQF: https://play.kahoot.it/#/?quizId=8a76e981-d3a1-49d6-80a8-5a1554968598 https://play.kahoot.it/#/?quizId=a308c39b-f1f4-47f6-a452-4ed40500eb26 https://play.kahoot.it/#/?quizId=7c05b5f6-5c6e-4dd6-a54b-abe340cfdc9e https://play.kahoot.it/#/?quizId=2e65ad99-50ae-4995-b848-d8b67b63bd80 Finał krajowy odbędzie się 29 marca 2019 roku. aut. Grażyna Markowska

Wyniki eliminacji szkolnych Europejskiego Quizu Finansowego

Jeszcze w grudniu odbyły się szkolne eliminacje, podczas których uczniowie rozwiązywali quiz finansowy w ramach ogólnopolskiego projektu Bakcyl Przeprowadziła je koordynator projektu p. Grażyna Markowska  Największą ilość punktów uzyskali uczniowie klasy 8a Michał Frajer i Łukasz Postawa. Drużyna będzie reprezentowała swoją klasę i szkołę podczas kolejnych etapów gry w finale krajowym 29 marca 2019 r. Dla najlepszych zespołów w klasyfikacji generalnej (trzy pierwsze miejsca) oraz najlepszych zespołów…

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Bakcyl

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do nowego ogólnopolskiego programu Bakcyl, jego koordynatorem jest p. Grażyna Markowska. Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, Bakcyl stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków  roli trenerów wolontariuszy. Do projektu  zaproszone także…