Bakcyl – test próbny finału krajowego

Test próbny finału krajowego Europejskiego Quizu Finansowego odbył się o godz. 10.40 w poniedziałek 18.03.2019 r. pod kierunkiem koordynatora projektu p. Grażyny Markowskiej. Naszą szkołę reprezentują uczniowie klasy 8a: Łukasz Postawa i Michał Stolarski.

Kilka przykładowych testów z I edycji EQF:

https://play.kahoot.it/#/?quizId=8a76e981-d3a1-49d6-80a8-5a1554968598

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a308c39b-f1f4-47f6-a452-4ed40500eb26

https://play.kahoot.it/#/?quizId=7c05b5f6-5c6e-4dd6-a54b-abe340cfdc9e

https://play.kahoot.it/#/?quizId=2e65ad99-50ae-4995-b848-d8b67b63bd80

Finał krajowy odbędzie się 29 marca 2019 roku.

aut. Grażyna Markowska

Wyniki eliminacji szkolnych Europejskiego Quizu Finansowego

Jeszcze w grudniu odbyły się szkolne eliminacje, podczas których uczniowie rozwiązywali quiz finansowy w ramach ogólnopolskiego projektu Bakcyl Przeprowadziła je koordynator projektu p. Grażyna Markowska  Największą ilość punktów uzyskali uczniowie klasy 8a Michał Frajer Łukasz Postawa. Drużyna będzie reprezentowała swoją klasę i szkołę podczas kolejnych etapów gry w finale krajowym 29 marca 2019 r. Dla najlepszych zespołów w klasyfikacji generalnej (trzy pierwsze miejsca) oraz najlepszych zespołów w województwie (zgodnie z rankingiem wyników) przewidziano nagrody rzeczowe. Zwycięzcy finału krajowego zyskują prawo reprezentowania Polski podczas zmagań europejskich.

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Bakcyl

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do nowego ogólnopolskiego programu Bakcyl, jego koordynatorem jest p. Grażyna Markowska. Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, Bakcyl stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków  roli trenerów wolontariuszy. Do projektu  zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. Bakcyl został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dniu 20.12.2018 r. w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Europejskiego Quizu Finansowego.

EQF to quiz wiedzy z zakresu finansów, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, finału krajowego oraz finału europejskiego. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie dwuosobowych drużyn, które będą reprezentowały swoje klasy i szkoły podczas kolejnych etapów gry. Zadaniem uczestników (na każdym etapie EQF) jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe. Zwycięzcy finału krajowego (1 drużyna) otrzyma prawo reprezentowania Polski podczas zmagań europejskich (Bruksela, maj 2019r).

Pojęcia i zagadnienia, które mogą pojawić się w pytaniach EQF.
Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi testami, w szczególności z przeprowadzonymi w trakcie finału europejskiego w marcu 2018 r. (dostępne na stronie internetowej) oraz z materiałami edukacyjnymi,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content