Spacer edukacyjny „Różnorodność wyznaniowa w Częstochowie na przestrzeni dziejów”