Erasmus+

To już trzeci rok realizacji zadań międzynarodowego projektu Erasmus+ Yes. Nasi uczniowie, Dyrektor szkoły oraz koordynator projektu p. Grażyna Markowska będą reprezentować placówkę podczas mobilności uczniów na Sycylię .

aut: p.Grażyna Markowska

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content