IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Na jurajskim szlaku”

Składamy serdeczne podziękowania Opiekunom i Uczestnikom IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Na jurajskim szlaku” pod Patronatem  Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty  w Częstochowie, który odbył się 27 kwietnia 2023r. w naszej szkole. W konkursie wzięło udział 9  szkół z Częstochowy i regionu:

  • Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr 39 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr 26 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr  34 w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5  w Częstochowie
  • Społeczna Szkoła Językowa nr 1im. Ks. J. Twardowskiego STO w Częstochowie
  • Szkoła Podstawowa im K. Makuszyńskiego w Brzyszowie

 Prezentacje charakteryzował bardzo wysoki poziom.

Jury w składzie:

Beata Zemła- dyrektor SP 33 w Częstochowie, Andrzej Przewłocki- LOP w Częstochowie, przewodnik i reprezentant OR PTTK w Częstochowie oraz Renata Łapeta- nauczyciel SP33 w Częstochowie,wyłoniło następujących zwycięzców:

w kategorii klas pierwszych:

I miejsce –Nikola Wierzchowska i Filip Polok-SP33

II miejsce- Antonina Strawianko SP39

III miejsce- Oliwier Kozioł- SP 26

Wyróżnienie- Franciszek Stacherczak- SP33

w kategorii klas drugich:

I miejsce-Hanna Sowińska- SP Brzyszów,  Jakub Gajda- SP Brzyszów, Sandra Stępień- ZSP nr 5

II miejsce-Katarzyna Kukulska-SP33

III miejsce- Zofia Caban -,SP 34, Dorota Witerscheim- SP 34 Kuba Burzyński- SP 34

Wyróżnienie- Helena Kamińska- SP16, Zlata Potapkowa- SP 26, Kacper Tomaszewski-SP33

w kategorii klas trzecich:

I miejsce: Zuzanna Kazimierczak- SP Brzyszów, Kornelia Wierzchowska-SP33

II miejsce: Franciszek Jaworski- Społeczna Szkoła Językowa nr 1 Sto w Częstochowie

III miejsce: Amelia Bednarek- SP 33

Wyróżnienie: Ignacy Gloc-, Społeczna Szkoła Językowa nr 1 Sto w Częstochowie,  Julia Gasik- SP 26

Uroczystość uświetniła  Pani Katarzyna  Centkowska – Wydmuch –Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie, która wręczyła zwycięzcom nagrody.

 Organizatorami konkursu były : M. Łopacińska, R. Łapeta,  E. Ciosek- Szczęsna.

 Oprac. Marzena Łopacińska