Warsztaty dla klas 1-3 „Edukacja statystyczna”

W dniach 5-6 kwietnia 2022r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach pt. „Edukacja statystyczna”, prowadzone przez pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach/Oddział w Częstochowie. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z pojęciem statystyki jako nauki, która za pomocą liczb i rysunków wyjaśnia pewne zjawiska oraz z pracą urzędników. Uczestnicy zbiorowo tworzyli wykres słupkowy ulubionych potraw. Poznali podstawowe dane statystyczne województwa śląskiego w zakresie spożywania pokarmów. Wspólnie stworzyli wirtualny „Mini Spis” ludności. Warsztaty były bardzo ciekawe i angażowały wszystkich uczniów do wspaniałej i twórczej zabawy.

aut: Marzena Łopacińska