Obiady już od poniedziałku 7 września

Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł
Wpłata na obiady za wrzesień 2020 r. wynosi 81,00 zł (18 dni żywieniowych)
Wpłaty dokonać należy na konto szkoły:
Bank Citi Handlowy 76103011040000000093155001
W tytule przelewu:
imię i nazwisko Ucznia
klasa

©foto 泊悦 枫美 z Pixabay