Kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki

Nasza Szkoła realizuje Program Młodość bez uzależnień

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z  zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu.. Organizatorem wydarzeń wynikających z realizacji wielu zadań jest pedagog p. Agnieszka Wrońska- Radosz

Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.

Paulo Coelho