Kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki

Nasza Szkoła realizuje Program Młodość bez uzależnień

Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z  zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu.. Organizatorem wydarzeń wynikających z realizacji wielu zadań jest pedagog p. Agnieszka Wrońska- Radosz

Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.

Paulo Coelho

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content