Kolejny recytatorski sukces

Dagmara Rełkowska z klasy 3a zdobyła zasłużone wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Brzechwolandia”. Uczennica jest wspaniałym przykładem, że zdobywane doświadczenie przynosi efekty. Gratulacje!!!

aut.M.Mazur

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content