Cyberprzemocy mówimy nie!

19 października 2021 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne, które poprowadzili funkcjonariusze Policji: mł. asp. Michał Tyras oraz asp. Marcin Purgal. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 8. Podczas prelekcji poruszono temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. W czasie spotkania zostały przypomniane uczniom zasady, którymi należy kierować się w sieci, a także dokładnie scharakteryzowane zostało zjawisko cyberprzemocy. Policjanci uświadomili uczniom, co zrobić, by nie zostać ofiarą agresji w sieci, jak postąpić, gdy ktoś taką przemoc będzie wobec nich stosował i gdzie szukać pomocy. Funkcjonariusze poinformowali uczniów, że przemoc w Internecie jest przestępstwem, a jej sprawca nie może czuć się bezkarny. Na koniec panowie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące pracy w policji i wyjaśnili zainteresowanym tym zawodem uczniom, jakie wymagania należy spełnić, by zostać stróżem prawa.

aut. Katarzyna Krzypkowska