Stypendium Dwa talenty

Dzięki staraniom p. Marzeny Łopacińskiej, jej aktywnej współpracy z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, uczennica z klas I-III otrzymała stypendium w łącznej sumie 2000 zł za którą został kupiony laptop. Warunkiem otrzymania stypendium była wzorowa postawa uczniowska, wysokie noty w nauce oraz sukcesy w wielu konkursach, świadczące o chęci rozwoju uzdolnień i zainteresowań dziecka.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content