Trzymaj formę!

Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzymaj formę! na rok szkolny 2018/2019.

Jak cenną rzeczą jest zdrowie nikogo nie trzeba przekonywać. Na wiele kwestii w tej sprawie wpływ mamy sami – nasze zdrowie w naszych rękach, dlatego też w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do XIII już edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę!, którego założeniem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Koordynatorkami programu w naszej szkole są: p. Alina Kroszowska i p. Danuta Najdek-Białas

Hasło szkolnego projektu: 33 formę trzyma i o zdrowiu nie zapomina!

Celem ogólnym programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Cele szczegółowe:
– Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
– Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
– Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
– Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich
= Uświadomienie roli czystego środowiska w zachowaniu zdrowia.

Adresatami i uczestnikami programu są: uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie i ich rodzice.

Organizatorzy programu: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content