Pomoc

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej

Dla Mozilla Firefox

  • przycisk TAB zaznacza kolejny element
  • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
  • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści/zatwierdza
  • niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Aby poruszać się po głównym menu witryny, użyj klawiszy TAB. Na początku nawigujesz po pierwszym poziomie menu. Jeśli istnieje więcej poziomów, to poruszasz się po nich hierarchicznie.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content