Tydzień Edukacji Globalnej – zadania dla Uczniów

Za nami Tydzień Edukacji Globalnej i festiwal pod hasłem „Pokój dla planety. Oglądając webinary i rozwiązując zadania siódmoklasiści mieli szanse zastanowić się nad globalnymi wyzwaniami. Okazuje się, że realizacja tego typu poważnych jest możliwa tylko przy współudziale Nauczycieli, którym serdecznie za okazaną pomoc dziękuję.
W grze szkolnej uczestniczyło ponad 100 zespołów młodzieżowych z całej Polski! Także dwa zespoły z naszej szkoły wykonały cztery zadania dotyczące zagadnień globalnych. Niestety z przyczyn technicznych na padlecie podsumowującym grę udało się zamieścić odpowiedzi tylko jednego zespołu, dlatego znalazły miejsce w galerii.

Zadanie powitalne – planeta pokoju. Przygotowana została tarcza herbowa zespołu. Uczniowie zgłębiali problem powodu istnienia konfliktów na świecie.

Z tematyki „międzykulturowość i migracje” realizowali zadanie dotyczące zauważania emocji.

Obliczali środowiskowy koszt obiadu w szkolnej stołówce i niestety nie potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie jak pogodzić swoje upodobania kulinarne z negatywnym wpływem hodowli przemysłowej na klimat.

Zadanie pożegnalne „Razem dla pokoju” to opracownie nowej koncepcji znaku dla pokoju. Po krótkiej wymianie zdań symbol miał obrazować współpracę, dopełnianie się, harmonię. Trudno mierzyć się jednak ze znakiem autorstwa Pabla Picassa. Wcześniejsze symbole pokoju można obejrzeć tu

Poza festiwalem zrealizowaliśmy kolejne dwa zadania. Jedno z nich zakończy się wspólnym elektronicznym wydawnictwem na temat lokalnych roślin. W galerii strona przed korektą (możliwe błędy, zawieszone spójniki itp).

Wnioski na przyszłość? Aby kreatywnie i z zaangażowaniem włączyć się w projekty, jest potrzebny czas adekwatny do wyzwań jakie stoją przed uczestnikami.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content