Maj – rocznica wielkich myśli

Święto Narodowe Trzeciego Maja uczciliśmy w naszej szkole uroczystym apelem. Podczas akademii zaprezentowano „Alfabet Konstytucji”, czyli zestaw liter układających się w hasło przewodnie: KONSTYTUCJA. Oto znaczenie poszczególnych liter: K – Kołłątaj, O – Order Virtuti Militari, N – Nowoczesność, S – Sejm Wielki, T – Trzy państwa zaborcze, Y – Yego Królewska Mość Stanisław August Poniatowski, T – Targowica, U – Ustawa Zasadnicza,
C – Caryca Katarzyna II, J – Jutrzenka, A – Autorzy. Była to ciekawa lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami historycznymi. Konstytucja 3 maja była i jest symbolem niezależności, nadziei i wolności.

aut.E.Duchnik-Dywan

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content